Header image for Vitalis 2021

Sessions

Track

Tuesday 18/5

Wednesday 19/5

3. Live

Profile image for Låt patienten slippa vänta i ovisshet – oavsett vilket digitalt sätt patienten väljer för kontakt

Wed 15:50 - 16:15

Låt patienten slippa vänta i ovisshet – oavsett vilket digitalt sätt patienten väljer för kontakt

Profile image for Verktyg för ändamålsenlig dokumentation

Wed 08:30 - 08:55

Verktyg för ändamålsenlig dokumentation

Profile image for Nationella informationsmängder – nyttor, vad NIM:ar är, hur de skapas och hur de ser ut, samt en internationell utblick om hur Nederländerna arbetar med nationella informationsmängder

Wed 08:55 - 09:40

Nationella informationsmängder – nyttor, vad NIM:ar är, hur de skapas och hur de ser ut, samt en internationell utblick om hur Nederländerna arbetar med nationella informationsmängder

Profile image for Så skapas nyttor i olika delar av vård och omsorg

Wed 09:40 - 10:10

Så skapas nyttor i olika delar av vård och omsorg

Profile image for Nationella informationsmängder - tekniska format

Wed 10:10 - 10:40

Nationella informationsmängder - tekniska format

Profile image for Att leva som vi lär - digitalt om digitala vårdmöten!

Wed 13:00 - 13:25

Att leva som vi lär - digitalt om digitala vårdmöten!

Profile image for Flykten till framtiden - Att arbeta som läkare hos en digital vårdgivare

Wed 13:25 - 13:40

Flykten till framtiden - Att arbeta som läkare hos en digital vårdgivare

Profile image for Digital anamnes: primärvårdpersonalens upplevelse

Wed 13:40 - 13:55

Digital anamnes: primärvårdpersonalens upplevelse

Profile image for Digitala besök i primärvården i ett arbetsmiljöperspektiv – läkares erfarenheter

Wed 13:55 - 14:10

Digitala besök i primärvården i ett arbetsmiljöperspektiv – läkares erfarenheter

Profile image for Hur stärker de digitala tjänsterna Patient Empowerment?

Wed 14:25 - 14:40

Hur stärker de digitala tjänsterna Patient Empowerment?

Profile image for Videobesök som ersättning av standardiserade besök på barndiabetesmottagning: resultat och erfarenheter

Wed 14:40 - 14:55

Videobesök som ersättning av standardiserade besök på barndiabetesmottagning: resultat och erfarenheter

Profile image for Forskning i praktiken: Digital triagering i Digitala Vårdmöten

Wed 14:55 - 15:10

Forskning i praktiken: Digital triagering i Digitala Vårdmöten

Profile image for Vad är de ekonomiska implikationerna av digitala vårdmöten?

Wed 15:10 - 15:25

Vad är de ekonomiska implikationerna av digitala vårdmöten?

Profile image for Vad är nästa steg? Forskarna blickar framåt #DigitalaVårdmöten

Wed 15:25 - 15:50

Vad är nästa steg? Forskarna blickar framåt #DigitalaVårdmöten

Profile image for Vårdterminal frigör tid till kärnverksamhet

Wed 11:40 - 12:00

Vårdterminal frigör tid till kärnverksamhet

Profile image for eID för medarbetare

Wed 10:40 - 11:05

eID för medarbetare

Profile image for Mobilt SITHS eID - Smartare inloggningar utan smarta kort

Wed 11:05 - 11:40

Mobilt SITHS eID - Smartare inloggningar utan smarta kort

Profile image for Västerbotten utan gränser

Wed 16:15 - 16:50

Västerbotten utan gränser

Thursday 20/5