Huvudbild för Vitalis 2021

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2021 består av flera livespår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal med Johan Wester, samt ett stort bibliotek med över 200 förinspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet och skapa ditt eget schema!

Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp (inspelat eller live), målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av. I programmet finns också ett antal tematiska spår med inspelade föreläsningar som håller en röd tråd. Vissa av dessa spår är tablålagda och tidsatta, då föreläsarna är tillgängliga för frågor.

Läs mer om hur seminarieprogrammet fungerar här >>


Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår

Tisdag 18/5

Onsdag 19/5

3. Live

Profilbild för Låt patienten slippa vänta i ovisshet – oavsett vilket digitalt sätt patienten väljer för kontakt

Ons 15:50 - 16:15

Låt patienten slippa vänta i ovisshet – oavsett vilket digitalt sätt patienten väljer för kontakt

Profilbild för Verktyg för ändamålsenlig dokumentation

Ons 08:30 - 08:55

Verktyg för ändamålsenlig dokumentation

Profilbild för Nationella informationsmängder – nyttor, vad NIM:ar är, hur de skapas och hur de ser ut, samt en internationell utblick om hur Nederländerna arbetar med nationella informationsmängder

Ons 08:55 - 09:40

Nationella informationsmängder – nyttor, vad NIM:ar är, hur de skapas och hur de ser ut, samt en internationell utblick om hur Nederländerna arbetar med nationella informationsmängder

Profilbild för Så skapas nyttor i olika delar av vård och omsorg

Ons 09:40 - 10:10

Så skapas nyttor i olika delar av vård och omsorg

Profilbild för Nationella informationsmängder - tekniska format

Ons 10:10 - 10:40

Nationella informationsmängder - tekniska format

Profilbild för Att leva som vi lär - digitalt om digitala vårdmöten!

Ons 13:00 - 13:25

Att leva som vi lär - digitalt om digitala vårdmöten!

Profilbild för Flykten till framtiden - Att arbeta som läkare hos en digital vårdgivare

Ons 13:25 - 13:40

Flykten till framtiden - Att arbeta som läkare hos en digital vårdgivare

Profilbild för Digital anamnes: primärvårdpersonalens upplevelse

Ons 13:40 - 13:55

Digital anamnes: primärvårdpersonalens upplevelse

Profilbild för Digitala besök i primärvården i ett arbetsmiljöperspektiv – läkares erfarenheter

Ons 13:55 - 14:10

Digitala besök i primärvården i ett arbetsmiljöperspektiv – läkares erfarenheter

Profilbild för Hur stärker de digitala tjänsterna Patient Empowerment?

Ons 14:25 - 14:40

Hur stärker de digitala tjänsterna Patient Empowerment?

Profilbild för Videobesök som ersättning av standardiserade besök på barndiabetesmottagning: resultat och erfarenheter

Ons 14:40 - 14:55

Videobesök som ersättning av standardiserade besök på barndiabetesmottagning: resultat och erfarenheter

Profilbild för Forskning i praktiken: Digital triagering i Digitala Vårdmöten

Ons 14:55 - 15:10

Forskning i praktiken: Digital triagering i Digitala Vårdmöten

Profilbild för Vad är de ekonomiska implikationerna av digitala vårdmöten?

Ons 15:10 - 15:25

Vad är de ekonomiska implikationerna av digitala vårdmöten?

Profilbild för Vad är nästa steg? Forskarna blickar framåt #DigitalaVårdmöten

Ons 15:25 - 15:50

Vad är nästa steg? Forskarna blickar framåt #DigitalaVårdmöten

Profilbild för Vårdterminal frigör tid till kärnverksamhet

Ons 11:40 - 12:00

Vårdterminal frigör tid till kärnverksamhet

Profilbild för eID för medarbetare

Ons 10:40 - 11:05

eID för medarbetare

Profilbild för Mobilt SITHS eID - Smartare inloggningar utan smarta kort

Ons 11:05 - 11:40

Mobilt SITHS eID - Smartare inloggningar utan smarta kort

Profilbild för Västerbotten utan gränser

Ons 16:15 - 16:50

Västerbotten utan gränser

Torsdag 20/5