Seminarier

Välkommen till Vitalis 2020! Filtrera på ämne eller seminarietyp genom att trycka på knappen "Fler sökalternativ". Alla seminarier kommer att finnas tillgängliga året ut, men vill du chatta live med föreläsare behöver du gå med i seminariet på den utsatta tiden.

StigandeFallande

Öppna ekosystem för bättre hälsa

Carolina Wallenius, Joakim Nelson
Tisdag 14:00 - 14:30 Ekosystem
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Appar, Inspelad föreläsning

Inom medtech tar det 15 år för en innovation att nå marknaden. Inom healthtech i snitt 3,5 år, men i regel når innovationen då endast den privata marknaden. Det tar betydligt längre tid för healthtech-innovationer att nå den offentliga institutionella hälso-, sjukvårds- och omsorgsmarknaden där de kan göra skillnad för patienter och vårdpersonal. Samarbete, ekosystem och öppna plattformar kan öka innovationstakten och reducera tiden det tar för innovationer att göra nytta på marknaden, så samhället snabbare kan uppnå mer hälsa per skattekrona. Cerner och Innovation Skåne presenterar hur organisationerna tillgängliggör ett ekosystem för nordiska startups som öppnar globala marknader för lokala innovationer och som skapar nytta och bättre hälsa – såväl lokalt som globalt.

Öka Patientsäkerheten- Riskhantera din produkt!

Aida Ilkhechoie
Onsdag 11:00 - 11:30 Medicintekniska regelverk
Svenska, Patientsäkerhet, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Appar, Patientsäkerhet, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Under föreläsningen ges en kort introduktion till de principer enligt vilket riskhantering av de produkter (appar, IT-lösningar, system, tjänster) som uppfyller definitionen av medicintekniska produkter ska genomföras.

Ökad innovationskraft och nya arbetssätt i Primärvård -kan Testbädd vara lösningen?

Edgardo Varas, Irene Svenningsson, Sarah Samuelson
Onsdag 11:30 - 12:00 Framtidens primärvård
Svenska, Invånare/Patientbehov, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Inspelad föreläsning

Hälso- och sjukvården är en viktig del i välfärden med många utmaningar framöver beroende på demografiska förändringar. Det kräver att utnyttja befintliga resurser effektivt samt att nya arbetssätt och produkter utvecklas. Det kommer även att saknas vårdpersonal i framtiden. Primärvården är ingången i vårdsystemet och utöver stora krav på tillgänglighet kommer även här att ställas krav på nya arbetssätt och nya produkter.Närhälsan Färgelanda vårdcentral har startat en testbädd i primärvård som utgår från det behov som finns i primärvården med mål om att skapa en attraktiv arbetsplats och där innovativa idéer tas till vara i samverkan med både interna aktörer och externa företag för att utveckla nya tjänster och produkter.

Är framtidens vårdpersonal robotar med AI?

Johan Lenander, Marianne Bansell
Onsdag 13:30 - 14:00 Kommun - införande
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Välfärdsutveckling, Kommun, Innovativ/forskning, Etik, Inspelad föreläsning

Hur lever vi om 20 år, om 50 år? Vad säger framtidsforskningen om hur samhället och vi människor kommer förändras? För det är faktiskt inte bara tekniken som utvecklas. Den här föreläsningen berör hur nya mänskliga behov möter framtidens teknik, vilka möjligheter som ges, utmaningar som väntar, och hur företag och kommun tillsammans kan erbjuda trygg digitaliserad omsorg.

Är det möjligt att ha en mottagning utan administrativ personal? Erfarenheter från att bygga en analog klinik utifrån ett digitalt tänkesätt.

Fredrik Eriksson
Onsdag 08:30 - 09:00 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg
Svenska, Förändringsledning, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Att få mer tid för patienterna och lägga mindre tid på administration anges som en av lösningarna för att klara dagens vårdutmaningar. Vi ville testa om man med digital teknik och processer helt skulle kunna eliminera den administrativa personalen på en specialistklinik. Vi önskade samtidigt att digitaliseringen skulle främja en mer jämlik och inkluderande patient-läkare relation i vårdmötet, samt även hantera digitalt utanförskap och personer med funktionsvariationer. Seminariet beskriver erfarenheterna efter 2 år, och hur dessa metoder och processer kan appliceras på andra enheter som vill dra nytta av digitaliseringen i en blandad analog och digital verksamhet.

Är apoteken navet i framtidens vård-ekosystem?

Daniel Kernell
Onsdag 09:30 - 10:00 Framtidens primärvård
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Apoteket AB har gått in som delägare i den digitala vårdgivaren Doktor24. Tillsammans ska bolagen bygga ett brett digi-fysiskt vård- och hälsonätverk, öppet för andra vårdaktörer att ansluta till. Är samarbetet ett hot eller kanske nyckeln till en verkligt patientnära sjukvård? Kan vårdrum på apotek landet över vara komponenten som gör den omtalade digi-fysiska vården verklig? Vad händer när tillgängligheten till även fysisk vård ökar och patienten kan välja att få hjälp även kvällar och helger? Vilka besvär och tillstånd kan hanteras idag och i framtiden? Och hur blir det egentligen med antibiotikaförskrivningen?

Återanvändning av hälsodata: Behåll kontroll och riskminimera med din MyData Operator

Fredrik Lindén
Tisdag 14:00 - 15:00 Implementering
Engelska, Välfärdsteknik, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Informationssäkerhet, Inspelad föreläsning

Den ökad förekomsten av hälso och välmående data samt biomedicinsk information har inte lett till en liknade tillväxt av möjligheter ännu mycket pågrund av nuvarande lagstiftning men också på grund av gammal system arkitektur. För att hantera dessa problem utvecklas innovativa lösningar för att minimera återidentifieringsrisker som är involverade i den sekundära användningen av insamlade data. Hur kan kontroll och risk hanteras vid sekundär användning av hälsodata i en tidsålder med datadriven innovation under corona pandemin?

Världsmästare på e-hälsa eller hamnade Sverige på efterkälken?

Daniel Espes, Daniel Forslund, Heidi Stensmyren, Jakob Tellgren, Jenni Nordborg, Roland Söderholm, Mathias Ekman, Thomas Floberg
Onsdag 16:00 - 17:00 2. Live
Svenska, Annat, eHälsa, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Kommer det kommande decenniet styras av nya samarbeten – hur samarbetar vårdens personal med bottar och AI? Kan de stora pharma-bolagen och tech-företagen medverka till att Sverige blir en ledande life science-nation? Vad krävs för att data äntligen ska frigöras och skapa värde för patienten, vården och samhället? Inte minst under Corona-pandemin har många frågor inom sjukvården ställts på sin spets när vårdresurser, ny teknik och beslut om vem som ska få tillgång till respiratorer till ex.
Under detta digitala event som Microsoft genomförde 17 september 2020 fortsätter vi dialogerna efter Vitalis 2020 som lyft många intressanta perspektiv från de senaste månaderna och tiden vi har framför oss. Vi fördjupar oss inom samarbeten och hur vi kan nyttja dessa för både strategiska och taktiska transformationer inom sjukvården. Kommer det kommande decenniet att styras av nya samarbeten mellan människa och AI, Pharma och Tech samt Data sharing?

Vägen till upphandlad partner och hemmonitoreringslösning för att skapa en hållbar och stabil vårdform.

Erik Reinicke
Onsdag 11:00 - 11:30 Ekosystem
Svenska, Vård på distans, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

Region Östergötland har som målbild att implementera en hemmonitoreringslösning för 5-10000 patienter. Att påbörja dialog med leverantörerna tidigt och i samklang med regelverket spelar roll för hållbarheten. Därför var också valet av leverantör som partner och dess produkt lika viktiga. Upphandlingsprocessens alla steg kommer belysas och de lärdomar som regionen har dragit kommer lyftas fram.

Vårdutbud i en komplex miljö - Region Stockholm presenterar digitala lösningar och erfarenheter kring dessa

Björn Trofast, Tor Simonsson
Onsdag 15:30 - 16:00 Datadriven vård och omsorgsförbättring
Svenska, Digitala hjälpmedel, Inspiration, Fördjupning, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Vi berättar om hur Region Stockholm skapar och presenterar vårdutbudsinformation för målgrupperna vårdgivare respektive invånare. Vi visar digitala lösningar och berättar om resan hit och om även lite om den fortsatta resan.

Vi är inte nätläkare - vi är Stockholms Läns Sjukvårdsområde via nätet

Lisa Ryding, Maria Ahlmark
Onsdag 16:00 - 16:30 Sjuksköterskans och barnmorskans år
Svenska, Vård på distans, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Appar, Patientsäkerhet, Etik, Inspelad föreläsning

VI vill berätta om hur vi ändrade vårt sett att se på patienter. Från "såhär jobbar vi" till hur vi vill att patienter ska uppleva oss. Vi delger er patienters upplevelser av vår app från olika perspektiv. Och slutligen vill vi berätta om hur en stor, mångfacetterad organisation kan samsas i en app.

Vitalis TV-studio

Jenni Nordborg, Maria Sterner, Tomas Block
Tisdag 16:30 - 16:45 1. Live
Livesändning

Vitalis TV-studio

Daniel Forslund, Sineva Ribeiro
Tisdag 14:00 - 14:20 1. Live
Livesändning

Vitalis TV-studio

Agneta Karlsson, Hanna Svensson
Tisdag 12:30 - 13:00 1. Live
Livesändning