Seminarier

Välkommen till Vitalis 2020! Filtrera på ämne eller seminarietyp genom att trycka på knappen "Fler sökalternativ". Alla seminarier kommer att finnas tillgängliga året ut, men vill du chatta live med föreläsare behöver du gå med i seminariet på den utsatta tiden.

StigandeFallande

1+1=1 eller 3 eller Bygger vi vår digitalisering på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet?

Ann Söderström, Mats Bojestig, Anette Falkenroth, Emma Spak, Niklas Tiedje
Onsdag 09:00 - 10:00 1. Live
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Styrning, Patientsäkerhet, Livesändning

1177 Vårdguiden i coronakris

Sofie Zetterström
Onsdag 15:30 - 16:00 i Visionens spår
Svenska, Krisberedskap, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

Utbrottet av covid-19 satte 1177 Vårdguiden i krisens centrum. Användning och belastning på alla konceptets kanaler slog flerdubbla rekord. Med stöd av nya funktioner i 1177 på telefon och snabb distansundervisning av telefonsjuksköterskor lyckades regionerna öka bemanningen för att klara tillströmningen av inringande. Redaktionen för 1177.se stod i daglig kontakt mer expertmyndigheterna för att hålla informationen till invånarna uppdaterad. På kort tid kunde funktionen Egen provhantering i 1177 Vårdguidens e-tjänster anpassas för att hantera beställningar av prover och provsvar för covid-19. Krisen har visat vilken samhällskritisk funktion 1177 Vårdguiden är.

5 steg till bra Acceptanstestning av system inom e-hälsa

Torkel Bengtsson
Onsdag 13:30 - 14:00 Teknik
Svenska, Teknik, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Exempel från verkligheten, Test/validering, Patientsäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Acceptanstestning hjälper oss att verifiera att vi har den produkt/leverans som intressenterna efterfrågar. Men hur får vi till bra och relevant acceptanstestning som säkerställer att vi har en stabil och säker produkt? Med hjälp av 5 enkla steg kan du skapa förutsättningar för att lyckas.

Accelerera innovation inom ehälsa - ett recept för framgång

Cambio Healthcare Systems AB, Tomas Block
Onsdag 15:00 - 15:30 Ekosystem
Svenska, Välfärdsteknik, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Appar

Agila principer i praktiken på Ersta äldreboende och dagverksamhet

Martin Andersson
Onsdag 08:30 - 09:00 Äldreomsorg - personcentrering
Svenska, Äldreomsorg, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Inspelad föreläsning

Ersta äldreboende ger exempel på implementeringsstrategi med hjälp av digitalt medier. Lärdomar från samskapande i tvärprofessionella projektgrupper.

AI inom strålterapi

Stella Riad
Onsdag 13:30 - 14:00 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg
Svenska, AI, Inspiration, Introduktion, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

Hur kan AI förbättra utkomsten av strålterapi? En sammanställning av utveckling inom strålterapiområdet.

AI och kvantdatorer för prediktion och prevention

Ebba Carbonnier
Onsdag 08:30 - 09:00 Utblick - Policy
Svenska, Teknik, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

AI/ML och data kan med fördel användas i högre utsträckning för prediktion och prevention. Vi ligger kvar i vår 200 år gamla historia där vi lägger 97% av våra resurser på diagnos och behandling där kirurgen från slagfälten fortfarande är den finaste professionen.

AI-satsning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Magnus Kjellberg
Onsdag 16:00 - 16:30 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg
Svenska, AI, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Etik, Inspelad föreläsning

I denna presentation vill vi visa på Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) strategi vad gäller utveckling och användning av artificiell intelligens (AI). 

AI som stöd till klassificering av hjärtljud och hudförändringar

Jan Lundgren
Onsdag 14:30 - 15:00 Framtidens primärvård
Svenska, AI, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

Kan man använda AI-klassificering av hjärta och hud inom primärvården för att avlasta arbetsbördan för specialister? Kan man dessutom använda AI som träningsstöd som ny läkare för att snabbare nå en hög träffsäkerhet i sina analyser?

Akut behov av utbildning i digital konsultationsteknik för vårdpersonal.

Tobias Perdahl
Tisdag 13:30 - 13:50 Kompetensförsörjning
Svenska, Vård på distans, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Utbildning (utbildningsbevis), Styrning, Inspelad föreläsning

Vi ser idag hur allt fler konsultationer flyttar från fysiska analoga vårdrum till digifysisk kontext, men det är primärt privata vårdgivare som handlägger lejonparten av dessa. Idag finns det inte en uttalad strategi, än mindre konkreta utbildningar, för blivande vårdpersonal i digitala kommunikationsverktyg under grundutbildningen på lärosätena, än mindre på AT- och ST-nivå.

A little less conversation

Anna Adelöf Kragh
Tisdag 15:30 - 16:00 Precisionsmedicin
Svenska, Precisionsmedicin, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Dokumentation, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

a little more data please... Med standardiserad data kan vi göra så mycket mer än vad vi kan idag, för samhället och patienten, utifrån rådande förutsättningar och ärvda gener.

Alla kan inte testa allt, men alla har nytta av testprocessen

Carin Nyh, Katarina Völgy, Kerstin Seipel
Onsdag 08:30 - 09:00 Välfärdsteknik
Svenska, Äldreomsorg, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Kommun, Test/validering, Appar, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Inom Stockholm Digital Care har vi haft tillgång till testmiljöer i tre kommuners äldreomsorg och fyra års erfarenhet av tester. Vi har lärt oss hur vi ska arbeta med genuint innovativa och utmanande tester i vissa miljöer och hur vi kan använda metoder från testmiljö för att stimulera nytänkande i andra. Tre testledare delar exempel på lyckade tester och hur dikeskörningar kan leda till viktiga erfarenheter. Stockholm Digital Care är ett samverkansprojekt mellan Huddinge, Nacka och Stockholm, RISE, StorSTHLM och Region Stockholm delfinansierat av Tillväxtverket inom ERUF-program.

Amningshjälp i mobilen

Anna-Karin Rinqvist, Margareta Risenfors
Onsdag 10:30 - 11:00 Vård på distans
Svenska, Vård på distans, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Inspelad föreläsning

Forskning visar att bristande amningshjälp kan leda till att kvinnor slutar amma. Kvinnorna önskar ökad tillgänglighet till amningshjälp. Begränsad telefontid med röstbrevlåda har varit kvinnans enda kontaktväg vid behov av specialisthjälp. Med dagens digitala möjligheter kan en förvänta sig att själv kunna boka sin tid. Ett projekt startades på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att se om videomöten fungerar för amningshjälp. Drygt 80 % tycker att det fungerar väl att få amningshjälp via videomöten och färre behöver då åka in till sjukhuset. Barnmorskan kan se hur kvinnan ammar och även visa olika amningstekniker.

A multimodal garment with integrated sensors for monitoring epilepsy, Parkinson’s disease and stroke

Dongni Buvarp
Tisdag 15:30 - 16:00 Kliniska beslutstöd
Engelska, Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg, Verktyg för implementering, Introduktion, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

A multimodual garment with integrated sensors was previously developed by the multidisciplinary wearITmed consortium including a close collaboration between researchers from medicine, engineering, textile and material science. The sensor garment with multiple integrated sensors (including accelerometers, gyroscopes, optical sensors and textile electrodes) can be used for continuous monitoring of movements and physiologically related variables (e.g. pulse, heart rate variability and changes in blood pressure) which is of great interest in neurological diseases. The garment was developed with a large focus on meeting the needs of professionals and patients’ while maintaining ease-of-use and technical stability.

A new era of home health services - Diagnostics and patient empowerment in fertility care

Emil Andersen
Tisdag 13:30 - 14:00 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg
Engelska, Vårdtjänster, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

A New Way Forward: Enabling a Digital Health Ecosystem

Dr. Alexandra Greenhill
Onsdag 16:00 - 16:30 i Visionens spår
Engelska, Precisionsmedicin, Inspiration, Avancerad, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Inspelad föreläsning

The future of health care improvement needs fundamentally different and patient-centred approaches to digital health. We need to recognize the context of the patient and the ecosystem that supports them as the key to optimizing the patient journey with improve outcome

Användarperspektiv på SIP-samverkan, en föreläsning

Gunilla Karlsson, Britta Brus
Onsdag 11:00 - 12:00 Äldreomsorg - personcentrering
Svenska, Invånare/Patientbehov, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Etik, Inspelad föreläsning

Britta Brus och Gunilla Karlsson har varit på sammanlagt cirka 30 SIP-möten (Samordnad Individuell Plan). Här berättar de om sina erfarenheter och ger tips på vad som är viktigt att tänka på i SIP-processen. Föreläsningen kan med fördel ses om man planerar att vara med i workshopen med samma namn, men det är inte nödvändigt.

Arbete med automatisering inom myndighetsutövning, hur har vi gjort i Västerås

Helena Nilsson
Tisdag 15:30 - 16:00 Kommun - införande
Svenska, Kommunal eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Kommun, Inspelad föreläsning

Ett exempel på automatisering där ”roboten” inte gav den största effekten

Artrosskolan – digitalt via 1177 stöd och behandling

Julia Ström
Onsdag 13:00 - 13:30 Vård på distans
Svenska, Vård på distans, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Lyssna till vår arbetsprocess från idé till pilotprojekt - ett samarbete i Sydöstra sjukvårdsregionen. Artros är en av våra största folksjukdomar som växer med en åldrande befolkning. En åtgärd för att tillgodose basen i artrosbehandling (information, träning och viktkontroll) är artrosskolan i grupp som är en vanlig förekomst över hela landet. Resultaten av artrosskolan visar att 60 % av de patienter som genomgår skolan hoppar av väntelistan till operation och 26 % av deltagarna slutar med sina (artros)läkemedel. Idag är det dock bara var femte patient som diagnostiserats med artros som genomgår artrosskolan och det har visat sig vara svårt att nå de yngre patienterna. Digital artrosskola För att nå en bredare målgrupp såg vi behovet av en digital version av den redan framgångsrika artrosskolan. En digital lösning skulle göra åtgärden mer flexibel och tillgänglig för fler artrospatienter. Framtagandet av den digitala artroskolan för behandlingsplattformen stöd och behandling på 1177.se startade i Kalmar län och har sedan utvecklats till ett samarbete i sydöstra sjukvårdsregionen (Jönköping, Kalmar, Östergötland). Här kommer den digitala artrosskolan att presenteras tillsammans med våra erfarenheter av att utveckla och samarbeta kring ett nytt digitalt verktyg. Du får ta del av processen från idé till där vi är idag och hur planerna ser ut för framtiden.

Att bygga kapacitet och hållbarhet i vardagen genom kontroll av din produktion och tillgänglighet

Lina Johannesson
Onsdag 10:30 - 11:00 Sjuksköterskans och barnmorskans år
Svenska, Sjuksköterskans och barnmorskans år, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Styrning, Inspelad föreläsning

Genom Kapacitet och produktionsstyrning KPS har vi fått till en balans i vardagen.
I form av bättre resultat inom:
Tillgänglighet
Bättre resultat/upplevelser enligt medarbetarenkät
Vi producerar mer med samma resurser
Bättre kontroll på vardagen.På kvinnohälsovården arbetar barnmorskor (38st), två undersköterskor och en vårdadministratör på 12 olika mottagningar.VI ingår i familjecentralen som för övrigt består av Barnhälsovård, öppna förskolan, kurator och Kvinnohälsovård.