Seminarier

Välkommen till Vitalis 2020! Filtrera på ämne eller seminarietyp genom att trycka på knappen "Fler sökalternativ". Alla seminarier kommer att finnas tillgängliga året ut, men vill du chatta live med föreläsare behöver du gå med i seminariet på den utsatta tiden.

Jag ska bara analysera lite vårdinformation - är det en Klinisk Prövning?

Gunilla Andrew-Nielsen
Onsdag 13:00 - 13:30 Datadriven vård och omsorgsförbättring
Svenska, Kvalitet och Kunskapsstyrning, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Forskare (även studerande), Styrning, Juridik, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Läkemedelsinformationen i framtiden – digital och strukturerad efter dina behov

Karin Gårdmark Östh, Kim Sherwood
Onsdag 13:00 - 13:30 Nationella Läkemedelslistan och lite till
Svenska, Kvalitet och Kunskapsstyrning, Övrigt, Avancerad, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Inspelad föreläsning

Mappning och urval ur Snomed CT i praktiken - grundkurs

Anna Rossander
Onsdag 13:00 - 14:00 Fördjupning
Svenska, Implementering, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis), Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Test/validering, Dokumentation, Appar, Informationssäkerhet, Användbarhet

Lär dig göra en mappning till eller urval ur Snomed CT. Ta med egna fall eller prova våra.

Nuläge digitala lösningar för egenmonitorering

Carolina Jansson, Karina Tellinger McNeil
Onsdag 13:00 - 13:30 i Visionens spår
Svenska, Vård på distans, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, Inspelad föreläsning

Egenmonitorering är en prioriterad e-tjänst som utvecklas och införs hos allt fler regioner och vårdgivare. Egenmonitorering innebär att patienten följer upp värden med stöd av digital teknik hemifrån. Utifrån nulägesanalys kommer seminariet ger aktuell bild över status i Sverige samt ta upp angelägna frågor som berör digitala tjänster för egenmonitorering.

Robotar, digitala assistenter och automatiering - Hur bygger verksamheten sina egna lösningar?

Mathias Ekman
Onsdag 13:00 - 13:30 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg
Svenska, Välfärdsteknik, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

En presentation som ger en inblick i framgångsrika projekt där vårdpersonal ges tillgång till information och lösningar som ger nya möjligheter att skapa automatisering, införa AI och stärka samarbeten inom och utanför vården. Lösningarna visar tydligt hur de hypade begreppen som AI, RPA och Low-Code kan implementeras som effektiva stöd till vårdpersonal, med syfte om en stärkt hälso- och sjukvård som på ett effektivt sätt kan möta patienternas och invånarnas behov.

Systemanalys för systemförändring

Aslak Felin
Onsdag 13:00 - 13:45 Effektmätning, nyttorealisering och styrning
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet, Användbarhet, Etik, Inspelad föreläsning

Det uppskattas att 95% av innovationsprojekt misslyckas och 50-80% misslyckas på grund av otillräcklig problem beskrivning. Förutom brist på förståelse för bristande inramning av problemområden; faller dessa satsningar ofta på otillräcklig systemförståelse av samhällsutmaningarnas komplexitet, bristande förståelse på orsakssamband och operativ förankring hos samhällsaktörer. Hör några metoder och exempel på hur systemanalys bidrar till innovationsprojekt och satsningar.

Brown Bag Lunch Talks om AI i cancervården

Elinor Nemlander, Ella Bohlin, Karin Liljelund, Mathias Ekman, Oscar Grundberg, Sofia Kacim
Onsdag 12:00 - 12:40 2. Live
Svenska, AI, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Användbarhet

För många går omkring med oupptäckt cancer
Med anledningen av den oroväckande utvecklingen av kraftigt sjunkande antal diagnostiserade cancerpatienter, vill viuppmärksamma den akuta situationen. Under Corona -pandemin har färre människor sökt vård och symptom kan varasvåra att upptäcka. Med hjälp av artificiell intelligens och smarta digitala lösningar kan vi upptäcka symptom tidigt och får därmed en större chans att bota och behandla cancer.

Kaffepaus – chatta med utställare

Onsdag 12:00 - 13:00

Här ges du möjlighet att träffa besöka utställarna och boka digitala möten.

Att tillämpa artificiell intelligens inom kunskapsstöd om läkemedel

Hanna Justad, Linnéa Karlsson Lind
Onsdag 11:30 - 12:00 Nationella Läkemedelslistan och lite till
Svenska, AI, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm, och Research Institutes of Sweden AB (RISE) har deltagit i ett innovationsprojekt med syfte att kartlägga förutsättningarna för att tillämpa datadrivna metoder, inklusive artificiell intelligens (AI), vid insamling av information
till kunskapsstöd om läkemedel. Kunskapsstödet Janusmed kön&genus har använts som pilotobjekt.

eHälsoläkarna står upp för bättre informationshantering i vård och omsorg

Fredrik Öberg
Onsdag 11:30 - 12:00 i Visionens spår
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

Den digitala revolutionen har nått sjukvården och hur vi bedriver god vård stöps nu om i grunden. eHälsoläkarföreningen, en nybildad intresseförening inom Sveriges Läkarförbund, har identifierat särskilt prioriterade områden där Sverige hamnat på efterkälken och insatser behövs. Ett av dessa handlar om nationell infrastruktur för hälsodata. På seminariet presenteras eHälsoläkarföreningens policy på området, med förslag till åtgärder, där vi bland annat efterlyser att staten tar ansvaret för en nysatsning på nationell infrastruktur för hälsodata.

Erfarenheter av att implementera IoT- paket för nybyggda äldreboenden, integrationer och synergieffekter

Jasmine Dahlberg
Onsdag 11:30 - 12:00 Välfärdsteknik
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Dokumentation, Appar, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Det byggs just nu många nya äldreboenden runt om i Sverige vilket ger vårdorganisationerna en ypperlig möjlighet att på ett tidigt stadium integrera smart välfärdsteknik för att skapa innovativa, trygga och populära äldreboenden. Hur går man tillväga? Vad ska man efterfråga och vad ska man ställa för krav för att ta höjd för innovationer? Camanio delar med sig av sina lärdomar och erfarenheter där innovationer från olika leverantörer integrerats i en gemensam lösning.

Paneldebatt kring att verksamhetsutveckla med hjälp av modern teknik – Parkinsonbehandling i Östergötland

Tobias Nilsson, Marie Morell, Nil Dizdar Segrell, Patrick Vigren
Onsdag 11:30 - 12:00 Vård på distans
Svenska, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

Uppföljande paneldebatt på programpunktAtt verksamhetsutveckla med hjälp av modern teknik – Parkinsonbehandling i ÖstergötlandÖverläkare Dr Nil Dizdar från neurologiska kliniken på universitetssjukhuset i Linköping har i tidigare programpunkt berättat om sina erfarenheter kring hur videokonsultationer på distans (Konsultativ Neurologi) har effektiviserat remissflöden och ökat samverkan inom sydöstra sjukvårdsregionen. Kliniken använder sig även av hemtitrering (ParkinsonHome) för att optimera medicin inställning för patienterna i hemmet. Dessa arbetssätt är idag rutinverksamhet och har fått stor påverkan för kliniken och patienterna i sydöstra sjukvårdsregionen. Panelen på kommer utifrån olika perspektiv att diskutera vinster med att införa nya innovativa arbetssätt via modern teknik. Hur kan vi kan bli bättre på att lära oss av de goda exempel som finns? Hur ska vi gå tillväga för att sprida dessa goda exemplen.

Semantisk interoperabilitet från en testares perspektiv

Henrik Emilsson
Onsdag 11:30 - 12:00 Systematiska hälsodata
Svenska, Teknik, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Test/validering, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Inspelad föreläsning

Vad ska man tänka på när semantisk interoperabilitet ska kvalitetssäkras? I den här sessionen kommer Henrik att ge tips, metoder och exempel på vad som döljer sig under huven.

Strategier och metoder för ett hållbart digitalt förändringsarbete

Helena Nilsson
Onsdag 11:30 - 12:00 Kommun - införande
Svenska, Kommunal eHälsa, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Exempel från verkligheten, Styrning, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

Ökad innovationskraft och nya arbetssätt i Primärvård -kan Testbädd vara lösningen?

Edgardo Varas, Irene Svenningsson, Sarah Samuelson
Onsdag 11:30 - 12:00 Framtidens primärvård
Svenska, Invånare/Patientbehov, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Inspelad föreläsning

Hälso- och sjukvården är en viktig del i välfärden med många utmaningar framöver beroende på demografiska förändringar. Det kräver att utnyttja befintliga resurser effektivt samt att nya arbetssätt och produkter utvecklas. Det kommer även att saknas vårdpersonal i framtiden. Primärvården är ingången i vårdsystemet och utöver stora krav på tillgänglighet kommer även här att ställas krav på nya arbetssätt och nya produkter.Närhälsan Färgelanda vårdcentral har startat en testbädd i primärvård som utgår från det behov som finns i primärvården med mål om att skapa en attraktiv arbetsplats och där innovativa idéer tas till vara i samverkan med både interna aktörer och externa företag för att utveckla nya tjänster och produkter.

E-hälsa ur ett dövblindperspektiv

Karin Jönsson, Klas Nelfelt
Onsdag 11:15 - 12:00 Digital tillgänglighet
Svenska, Invånare/Patientbehov, Inspiration, Introduktion, Politiker, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Välfärdsutveckling, Appar, Information/myndighet, Användbarhet

Att ha en kombinerad nedsättning av både syn och hörsel innebär en stor begränsning i tillgången till både information och kommunikation. Det begränsar också möjligheten till överblick, vilket innebär att man behöver kompensera med inlärning, minne och tid.
Om tjänster inom e-hälsa utformas på rätt sätt kan de innebära ett friskare, bättre och enklare liv även för personer med dövblindhet. Tjänsterna blir troligen på samma gång bättre och enklare även för personer som har perfekt syn och hörsel.
Vad ska man tänka på när man skapar och/eller upphandlar dessa tjänster - och varför?

En mjukvarurobot som förebygger vårdrelaterade misstag och förbättrar arbetsmiljön

Fredrik Holmberg, Karin Båtelson, Bengt Sandblad, Johan Månflod
Onsdag 11:15 - 12:15 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg
Svenska, Digitala hjälpmedel, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Patientsäkerhet, Användbarhet

Det finns en uppsjö av beslutsstöd i digital form, men ändå görs tusentals misstag i vården varje dag. Fredrik Holmberg, läkare och systemutvecklare, har utvecklat en mjukvarurobot som ger situationsanpassat beslutsstöd efter behov. En digital assistent som tar hand om det jobbiga rutinarbetet och ser till att allt blir kollat och utfört enligt vårdplan, om läkaren vill. Vi i Läkarförbundets råd för Läkemedel, IT- och medicinteknik ger vår syn på vad det kan betyda för arbetsmiljö och patientsäkerhet. Bengt Sandblad, Professor Emeritus i människa-dator interaktion belyser vilken effekt mjukvarurobotar kan ha arbetsmiljön i vårdens IT system. Kan vi lita på de bakomliggande algoritmerna i AI-baserade stöd?

Hur kopplar man samman digitalisering och kvalitetssäkrade mätningar?

Jeanette Melin
Onsdag 11:15 - 12:00 Effektmätning, nyttorealisering och styrning
Svenska, Beslutstöd, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Styrning, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Test/validering, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

Det finns ett växande behov av mätkvalitetssäkring av självrapporter avseende hälsoupplevelser. Att inte fullt ut ta steget att använd sig av mätkvalitetssäkrade mätetal har i sin tur konsekvenser för huruvida man kan fatta tillförlitliga beslut om en interventions potential och nytt. Likaså begränsas möjligheten att driva innovationer inom e-hälsa, digitalisering, AI och traditionella hälso- och sjukvården i rätt riktning. Med kvalitetssäkrade mätningar av hälsoupplevelser, på såväl person- som på systemnivå, ges möjligheter för bättre - tillförlitliga och jämförbara - modeller för att exempelvis upphandla och ersätta på hälsoutfall. I denna session introduceras och diskuteras innebörden av kvalitetssäkrade mätunderlag med särskilt fokus på hälsoupplevelser.