Seminarier

Välkommen till Vitalis 2020! Filtrera på ämne eller seminarietyp genom att trycka på knappen "Fler sökalternativ". Alla seminarier kommer att finnas tillgängliga året ut, men vill du chatta live med föreläsare behöver du gå med i seminariet på den utsatta tiden.

Akut behov av utbildning i digital konsultationsteknik för vårdpersonal.

Tobias Perdahl
Tisdag 13:30 - 13:50 Kompetensförsörjning
Svenska, Vård på distans, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Utbildning (utbildningsbevis), Styrning, Inspelad föreläsning

Vi ser idag hur allt fler konsultationer flyttar från fysiska analoga vårdrum till digifysisk kontext, men det är primärt privata vårdgivare som handlägger lejonparten av dessa. Idag finns det inte en uttalad strategi, än mindre konkreta utbildningar, för blivande vårdpersonal i digitala kommunikationsverktyg under grundutbildningen på lärosätena, än mindre på AT- och ST-nivå.

A new era of home health services - Diagnostics and patient empowerment in fertility care

Emil Andersen
Tisdag 13:30 - 14:00 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg
Engelska, Vårdtjänster, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Cyberfysiska system i vården

Carl Önne
Tisdag 13:30 - 14:00 Teknik
Svenska, Säkerhet, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Det är viktigt att skydda de uppkopplade systemen i vården för att skydda patienten.
Hur gör vi det?

Data Saves Lives – how do we utilize Nordic health data?

Gitte Kjeldsen, Louise Buch Rosenlund
Tisdag 13:30 - 14:30 Kliniska beslutstöd
Engelska, Precisionsmedicin, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Innovativ/forskning, Juridik, Informationssäkerhet, Inspelad föreläsning

Nordic health data are world-class and represent unique opportunities for health research and development. The Data Saves Lives partnership has presented concrete solutions that improve overview and access to Danish health data for the benefit of patients and society. Our solutions have been enrolled in the national health data strategy in Denmark and are now being implemented. Join us to learn about our partnership and discuss how we can scale our solutions to the Nordic level.

eHälsa Hjärtsvikt

Daniel Sahlin, Sofia Gerward
Tisdag 13:30 - 14:00 Kliniska beslutstöd
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Test/validering, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Praktisk erfarenhet av implementering av e-Hälsoprojekt inom hjärtsvikt i Region Skåne Hjärtsvikt är en av de vanligaste orsakerna till sjukhusinläggning i Sverige i dag. Stor del av dessa skulle kunna undvikas med korrekt handläggning av patienterna enligt nationella riktlinjer. Region Skåne provar och inför nu verktyg som kan bidra till en optimal och jämlik vård genom att erbjuda digitala tjänster och e-Hälsolösningar riktade mot patienter och personal.

E-hälsostöd till kommunerna

Agneta Aldor, Åsa Zetterström Klintsjö
Tisdag 13:30 - 14:00 Kommun - införande
Svenska, Kommunal eHälsa, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Välfärdsutveckling, Kommun, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Vi berättar om insiktsarbetet bakom och visar upp demoversionen av det digitala stöd som E-hälsomyndigheten har tagit fram för chefer inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.

Ensam är inte stark - Så kan offentligt och privat tillsammans accelerera patientdriven innovation och effektivisering

Jesper Olsson
Tisdag 13:30 - 14:00 Ekosystem
Svenska, Invånare/Patientbehov, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

Vilka fördelar finns i samverkan mellan offentliga och privata aktörer? Hur blir vi vassare tillsammans, än var och en för sig, på att utveckla ett datadrivet och patientcentrerat arbete som;skapar kontinuitet, trygghet och autonomi för patienten; ger attraktiva arbetsplatser; och har förmågan att hämta hem digitaliseringens effektiviseringar? På seminariet delar vi med oss av hur det går med de konkreta patientlösningarna inom immuno-onkologiska terapiområden liksom vad vi lärt oss i vårt samarbete.

Hur använder en spetspatient Journalen?

Isabella Scandurra, Jonas Moll
Tisdag 13:30 - 14:00 Effektmätning, nyttorealisering och styrning
Svenska, Hälsotjänster, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Inspelad föreläsning

Hälsodata skapar möjligheter

Agneta Karlsson
Tisdag 13:30 - 14:00 Population based health - databasdriven folkhälsa på individes vilkor
Svenska, Kvalitet och Kunskapsstyrning, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Inspelad föreläsning

Om TLVs nya uppdrag kring hälsodata

Införande av standardiserade journalmallar i förlossningsvård

Karin Ängeby
Tisdag 13:30 - 14:00 Kliniska beslutstöd
Svenska, Kvalitet och Kunskapsstyrning, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Dokumentation, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Kvinnosjukvården arbetar med att förändra journalmallar för enhetlig dokumentation oavsett profession. i presentationen presenteras arbetet som skett i nära samarbete med professionen.

Sverige som Life Science nation för vetenskap och samverkan

Jenni Nordborg, Jakob Tellgren, Malin Parkler, Patric Nilson, Tomas Block
Tisdag 13:30 - 14:00 2. Live
Svenska, Livesändning

Tillsammans kan vi attrahera forskning i världsklass och med en fullt ut digitaliserad hälso – och sjukvård erbjuder vi en blomstrande innovationsplattform för industri och vetenskap.

Innovation och teknik ST - kan läkarledd innovation rädda framtidens patienter?

Elin Svensson, Peter Kelly
Tisdag 13:50 - 14:20 Kompetensförsörjning
Svenska, Kvalitet och Kunskapsstyrning, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Utbildning (utbildningsbevis), Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

På Sahlgrenska universitetssjukhuset finns något helt unik i landet - ett tvååriga program där nio läkare driver tekniska innovationsprojekt för att förbättra den digitala vardagen för sina kollegor och möta morgondagens vårdbehov.

Disrupting Health with Big Data

Euan Cameron
Tisdag 14:00 - 14:30 Population based health - databasdriven folkhälsa på individes vilkor
Engelska, Framtidens omsorg och vård, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis), Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet, Etik, Inspelad föreläsning

If we were to build a health system today for the future, what would it look like? We are in a digital age transforming access to rich and contextual big data, enabling us to disrupt health paradigms and build better health experiences for everyone.

e-Hälsa för KOL

Daniel Sahlin, Sofia Gerward
Tisdag 14:00 - 14:30 Kliniska beslutstöd
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Praktisk erfarenhet av implementering av e-Hälsoprojekt inom hjärtsvikt i Region Skåne Hjärtsvikt och KOL är två av de vanligaste orsakerna till sjukhusinläggning i Sverige i dag. Stor del av dessa skulle kunna undvikas med korrekt handläggning av patienterna enligt nationella riktlinjer. Region Skåne provar nu verktyg som kan bidra till en optimal och jämlik vård genom att erbjuda digitala tjänster och e-Hälsolösningar riktade mot patienter och personal.

FHIR för beslutsfattare

Dan Lind, Mattias Colliander
Tisdag 14:00 - 14:30 Systematiska hälsodata
Svenska, Teknik, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Exempel från verkligheten, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

Fast Healthcare Interoperability Resources Specification (FHIR) har mycket snabbt blivit de facto världsstandard för utbyte av hälsodata, men vad betyder det egentligen för dig som beslutsfattare? Hur viktigt är det egentligen för din verksamhet? Hur mycket behöver du förstå och veta om FHIR? Behöver man anpassa sig till FHIR? Dessa frågor (och några till) ger vi svar på i seminariet FHIR för Beslutsfattare.

Mobil inloggning och elektronisk underskrift via SITHS från Inera

Per Mützell
Tisdag 14:00 - 14:30 Teknik
Svenska, Säkerhet, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Kommun, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Verksamheten i kommuner och regioner har behov av en mera flexibel säkerhetslösning än dagens som bygger på kortinloggning på en dator. Inera presenterar sin lösning för både elektronisk underskrift och mobil autentisering, baserat på SITHS som e-id.

Remote diagnosis and monitoring of ovulatory issues with OvuSense Pro

Robert Milnes
Tisdag 14:00 - 14:30 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg
Engelska, Vård på distans, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Test/validering, Appar, Användbarhet, Inspelad föreläsning

70% of women who struggle to conceive have an ovulatory issue which is almost always present at the start of their attempts to conceive. OvuSense Pro offers a solution to this problem by enabling remote diagnosis and monitoring of ovulatory issues in the home, under the supervision of clinicians, in an affordable solution which can be used from the very start of trying to conceive. Reducing the time to diagnosis, or confirming that no ovulatory issue exists, is essential to improving the chances of conception in the population, with inherent health economic, wellbeing and societal benefits.

Resan till coronapassport

Mikael Kubista
Tisdag 14:00 - 14:30 Precisionsmedicin
Svenska, Precisionsmedicin, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis), Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Test/validering, Dokumentation, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet, Etik, Inspelad föreläsning

För att resa utomlands kräver flera länder intyg att man har testats negativt för SARS-CoV-2 virus, ett Corona passport. Hur har vägen fram till detta sett ut? Redan i februari började TATAA med analys av coronavirus och i april var testkapaciteten 5000 per vecka. Antikropptester och tygmasker togs fram på kort tid. Vilka risker och möjligheter finns med detta?

Stödja digital verksamhetsutveckling från nationell nivå

Agneta Aldor
Tisdag 14:00 - 14:30 Kommun - införande
Svenska, Kommunal eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Utifrån Vision e-hälsa 2025 har E-hälsomyndigheten identifierat vilka kunskapshöjande initiativ som finns för e-hälsa på nationell nivå.
Ett initiativ är en insats eller ett underlag som bidrar till förändring och verksamhetsutveckling  med hjälp av digitalisering.
Initiativen vänder sig till någon av de sju identifierade målgrupperna inom både hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Presentationen omfattar även en fördjupning av resultat som riktar sig till chefer inom socialtjänsten.

Svarta lådan för säkrare kirurgi

Lars-Göran Larsson
Tisdag 14:00 - 14:30 Kliniska beslutstöd
Svenska, Patientsäkerhet, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Utbildning (utbildningsbevis), Innovativ/forskning, Dokumentation, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

Den svarta lådan är ovärderlig vid haveriutredningar inom flygindustrin. Det tog 15 år för flygindustrin att introducera den svarta lådan från idén väcktes efter ett par oförklarliga flygplanshaverier med de första jetflygplanen inom passagerarflyget i mitten av 50 talet. Flygindustrin var mycket skeptisk till denna rutin som vi idag tar för givet. Vid kirurgkliniken i Mora har vi nu introducerat den svarta lådan genom att spela in operationerna och ljudupptagningen mellan operatör och assistent för att efterlikna flygindustrins säkerhetstänk. Föreläsningen kommer att presentera tekniken och våra erfarenheter och målsättningen är att det med tiden kommer att bli en nationell standard för ökad patientsäkerhet vid kirurgi.