Seminarier

Välkommen till Vitalis 2020! Filtrera på ämne eller seminarietyp genom att trycka på knappen "Fler sökalternativ". Alla seminarier kommer att finnas tillgängliga året ut, men vill du chatta live med föreläsare behöver du gå med i seminariet på den utsatta tiden.

StigandeFallande

Care 4.0 An exploration of the future of health and care

Joanne Boyle, Margunn Aanestadt
Onsdag 13:00 - 13:40 Utblick - Policy
Engelska, Framtidens omsorg och vård, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis), Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Information/myndighet, Användbarhet, Etik

The presentation takes Industry 4.0 principles and applies them to the health and care environment to create the concept of Care 4.0. Care 4.0 focuses on a person-centred, asset-based and community-centred model of care that is activated and enabled by digital tools and services. It proposes that an individual citizen should become the point of data integration and demonstrates how dedicated Innovation Centres can support transformational service change. It will showcase a working example of what the next generation of digital services may look like.

Fass och läkemedelsinformation för främjad patientsäkerhet

Gunilla Englund
Onsdag 14:30 - 15:00 Nationella Läkemedelslistan och lite till
Svenska, Patientsäkerhet, Inspiration, Introduktion, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Patientsäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Information om läkemedel är en förutsättning för patientsäker behandling. Vårt mål är att läkemedelsinformationen i Fass ska användas för att öka patientsäkerheten.

Digitale tjenester for ungdom - på tvers av sektorer

Arne Norrud, Bård Mossin Olesen
Onsdag 14:00 - 14:30 Datadriven vård och omsorgsförbättring
Svenska, Invånare/Patientbehov, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Appar, Inspelad föreläsning

DIGI-UNG programmet handler om å samordne og videreutvikle digitale hjelpetjenester til ungdom i alderen 13 til 20 år.

A New Way Forward: Enabling a Digital Health Ecosystem

Dr. Alexandra Greenhill
Onsdag 16:00 - 16:30 i Visionens spår
Engelska, Precisionsmedicin, Inspiration, Avancerad, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Inspelad föreläsning

The future of health care improvement needs fundamentally different and patient-centred approaches to digital health. We need to recognize the context of the patient and the ecosystem that supports them as the key to optimizing the patient journey with improve outcome

A multimodal garment with integrated sensors for monitoring epilepsy, Parkinson’s disease and stroke

Dongni Buvarp
Tisdag 15:30 - 16:00 Kliniska beslutstöd
Engelska, Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg, Verktyg för implementering, Introduktion, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

A multimodual garment with integrated sensors was previously developed by the multidisciplinary wearITmed consortium including a close collaboration between researchers from medicine, engineering, textile and material science. The sensor garment with multiple integrated sensors (including accelerometers, gyroscopes, optical sensors and textile electrodes) can be used for continuous monitoring of movements and physiologically related variables (e.g. pulse, heart rate variability and changes in blood pressure) which is of great interest in neurological diseases. The garment was developed with a large focus on meeting the needs of professionals and patients’ while maintaining ease-of-use and technical stability.

E-hälsa ur ett dövblindperspektiv

Karin Jönsson, Klas Nelfelt
Onsdag 11:15 - 12:00 Digital tillgänglighet
Svenska, Invånare/Patientbehov, Inspiration, Introduktion, Politiker, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Välfärdsutveckling, Appar, Information/myndighet, Användbarhet

Att ha en kombinerad nedsättning av både syn och hörsel innebär en stor begränsning i tillgången till både information och kommunikation. Det begränsar också möjligheten till överblick, vilket innebär att man behöver kompensera med inlärning, minne och tid.
Om tjänster inom e-hälsa utformas på rätt sätt kan de innebära ett friskare, bättre och enklare liv även för personer med dövblindhet. Tjänsterna blir troligen på samma gång bättre och enklare även för personer som har perfekt syn och hörsel.
Vad ska man tänka på när man skapar och/eller upphandlar dessa tjänster - och varför?

Remote diagnosis and monitoring of ovulatory issues with OvuSense Pro

Robert Milnes
Tisdag 14:00 - 14:30 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg
Engelska, Vård på distans, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Test/validering, Appar, Användbarhet, Inspelad föreläsning

70% of women who struggle to conceive have an ovulatory issue which is almost always present at the start of their attempts to conceive. OvuSense Pro offers a solution to this problem by enabling remote diagnosis and monitoring of ovulatory issues in the home, under the supervision of clinicians, in an affordable solution which can be used from the very start of trying to conceive. Reducing the time to diagnosis, or confirming that no ovulatory issue exists, is essential to improving the chances of conception in the population, with inherent health economic, wellbeing and societal benefits.

mappning och urval ur Snomed CT i praktiken - fortsättning

Anna Rossander
Onsdag 14:00 - 15:00 Fördjupning
Svenska, Implementering, Verktyg för implementering, Fördjupning, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Dokumentation, Informationssäkerhet, Användbarhet

Ta med dina knepfall så försöker vi lösa dem tillsammans!

Video calls with the emergency medical call center in Norway

Hans-Christian Platou
Onsdag 13:30 - 14:00 Best of Nordics
Engelska, Digitala hjälpmedel, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Innovativ/forskning, Informationssäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Vestre Viken Hospital trust is going to establish an Innovation Partnership, to develop, together with the market, a secure innovative solution for video calls with the emergency medical call center (113).

Qualification, Classification and Current EU and US Requirements for Medical Device Software

Heikki Pitkänen
Onsdag 09:00 - 10:00 Medicintekniska regelverk
Engelska, Annat, eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Utbildning (utbildningsbevis), Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Dokumentation, Appar, Juridik, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

The definition of Medical Device Software and its classification analysed and interpreted from the point of view of the MDR, IVDR, European and international (IMDRF) guidelines and the US FDA requirements. Medical Device Software life cycle requirements and standards in a nut shell.

Digitala diagnostikcentra flyttar avancerad specialistdiagnostik nära patienten

Martin Riha, Patrik Thulin, Sverker Jern
Onsdag 14:00 - 14:30 Framtidens primärvård
Svenska, Vård på distans, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Test/validering, Inspelad föreläsning

För att lösa framtida vårdutmaningar krävs att en större del av sjukvården flyttas från dyra och svårtillgängliga sjukhusmiljöer till mer lättillgänglig och mindre kostsam öppenvård nära patienten. Den snabba tekniska utvecklingen inom sensorteknologi har öppnat nya möjligheter att flytta ut även avancerad diagnostik direkt till patienten. Vi beskriver ett projekt med digitala diagnostikcentra som utgår ifrån principen att dataregistrering och dataanalys dissocieras, så att patienten sensormonitoreras i öppenvården men analysen görs av specialistteam på distans. Härigenom ökar öppenvården sin kapacitet att ge mer avancerad vård nära patienten, eller skärper selektionen av vilka patienter som remitteras vidare till högre sjukvårdsnivå. Vi visar hur denna lösning kan generaliseras till en modell för flera diagnostikområden som idag kräver onödigt stora resurser.

Digital teknik – en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Anna Spånt Enbuske, Louise Callenberg, Annika Londono Öst
Onsdag 13:00 - 13:30 Kommun - införande
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Appar, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Införandet av digital teknik påverkar processer och arbetsformer på alla arbetsplatser. För att säkerställa att den nya tekniken även ingår i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet har arbetsmarknadens parter inom kommuner och regioner utvecklat ett gemensamt stöd, kallat digi-ronden. Seminariet innehåller både en introduktion av verktyget och erfarenheter från arbetsplatser som testat det.

Att bygga kapacitet och hållbarhet i vardagen genom kontroll av din produktion och tillgänglighet

Lina Johannesson
Onsdag 10:30 - 11:00 Sjuksköterskans och barnmorskans år
Svenska, Sjuksköterskans och barnmorskans år, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Styrning, Inspelad föreläsning

Genom Kapacitet och produktionsstyrning KPS har vi fått till en balans i vardagen.
I form av bättre resultat inom:
Tillgänglighet
Bättre resultat/upplevelser enligt medarbetarenkät
Vi producerar mer med samma resurser
Bättre kontroll på vardagen.På kvinnohälsovården arbetar barnmorskor (38st), två undersköterskor och en vårdadministratör på 12 olika mottagningar.VI ingår i familjecentralen som för övrigt består av Barnhälsovård, öppna förskolan, kurator och Kvinnohälsovård.

Innovation and remote care in a hospital trust in Norway

Anne Bergland
Onsdag 14:00 - 14:30 Best of Nordics
Engelska, Framtidens omsorg och vård, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Användbarhet, Inspelad föreläsning

An insight into how Vestre Viken Hospital Trusts works with Innovation and Remote care.

Hololens4Patologi och Radiologi – Ett “mixed reality” verktyg för avancerad cancerdiagnos

Carlos Fernandez Moro
Onsdag 13:00 - 13:30 Kliniska beslutstöd
Svenska, Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Test/validering, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Digital patologi är ett snabbt växande område som beräknas förändra under de kommande åren på vilket sätt patologer kan diagnostisera histopatologiska bilder och samarbeta mellan olika specialiteter. I synnerhet är korrelation mellan radiologi och patologi mycket kliniskt efterfrågat, men ett verktyg som möjliggör denna saknas för dagen.
Under 2019–2020 vidareutvecklades Hololens4Patologi och Radiologi, PoC "mixed reality" applikation i en samverkan mellan Klinisk Patologi och Cytologi Karolinska Universitetssjukhuset, Sopra Steria och Microsoft. De höga mångsidighet och bildkvaliteten av den holografiska miljön medger en unik integrerad och synkroniserad visualisering av radiologis och patologis multipla bildmodaliteter såsom MRI sekvenser, CT faser, 3D organmodell, anatomiska skivor, standardhistologi och immunhistokemi/biomarkörer.
Vi ser fram emot att bringa Hololens4Patologi och Radiologi nära till kliniska arbetsflöden för att kunna ge ett ökat värde för patienter och läkare samt möjliggöra ett nyttoskapande integrering mellan radiologi och patologi.

Förskrivningskollen - en del av Nationella läkemedelslistan

Johan Persson, Anette Aronsson
Onsdag 14:00 - 14:30 Nationella Läkemedelslistan och lite till
Svenska, Vårdtjänster, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Förskrivningskollen är en webbtjänst med åtkomst till Nationella läkemedelslistan och möjliggör åtkomst till Nationella läkemedelslistan.

Nationellt beslutsstöd för svårläkta sår - en digital arena för kommunikation, kompetensförsörjning och förbättrad arbetsmiljö.

Rut Öien
Tisdag 16:00 - 16:30 Framtidens vård
Svenska, Beslutstöd, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

En app och digital plattform, Dermicus Wound, har utvecklats av RiksSår i samarbete med företaget Gnosco, för att stödja personal vid informationsöverföring och överblick av vårdprocesser. Tekniken har prövats kliniskt i två Vinnova- och ett SKL-projekt och tjänsten, som idag används i den kliniska vardagen för bilddelning och expertrådgivning, har utvecklats till ett nationellt beslutsstöd. Nya forskningsprojekt fokuserar på hur det digitala beslutsstödet med struktur för multidisciplinärt teamarbete, snabb tillgång till sårexpertis samt adekvat kompetensförsörjning, kan förbättra den extremt stressiga miljö som sårbehandling innebär med stor arbetsmängd, splittrade arbetsuppgifter under tidspress och samvetsstress med lite tid för återhämtning och reflektion. Jämtland/Härjedalens testbäddsmiljö används för att utveckla den kliniskt praktiska infrastrukturen med fokus på multidisciplinärt teamarbete mellan primärvård och kommun. En hälsoekonomisk analys kommer att utvärdera vilka effektivitets- och kvalitetsvinster som finns att göra vid breddinförande av det digitala beslutsstödet, som för Jämtland/Härjedalens del också inkluderar kostnader för långa sjukresor.

Vitalis TV-studio

Daniel Forslund, Sineva Ribeiro
Tisdag 14:00 - 14:20 1. Live
Livesändning