Hero bild vitalis o 1024x443

Seminarier Vitalis 2020

100

Cyberfysiska system i vården

Carl Önne
Tisdag 13:30 - 14:00
Svenska, Säkerhet, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Det är viktigt att skydda de uppkopplade systemen i vården för att skydda patienten.
Hur gör vi det?

100

Data Saves Lives – how do we utilize Nordic health data?

Gitte Kjeldsen, Louise Rosenlund Nielsen
Tisdag 13:30 - 14:30
Engelska, Precisionsmedicin, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Innovativ/forskning, Juridik, Informationssäkerhet

Nordic health data are world-class and represent unique opportunities for health research and development. The Data Saves Lives partnership has presented concrete solutions that improve overview and access to Danish health data for the benefit of patients and society. Our solutions have been enrolled in the national health data strategy in Denmark and are now being implemented. Join us to learn about our partnership and discuss how we can scale our solutions to the Nordic level.

eHälsa Hjärtsvikt

Daniel Sahlin, Sofia Gerward
Tisdag 13:30 - 14:00
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Test/validering, Användbarhet

Praktisk erfarenhet av implementering av e-Hälsoprojekt inom hjärtsvikt i Region Skåne Hjärtsvikt är en av de vanligaste orsakerna till sjukhusinläggning i Sverige i dag. Stor del av dessa skulle kunna undvikas med korrekt handläggning av patienterna enligt nationella riktlinjer. Region Skåne provar och inför nu verktyg som kan bidra till en optimal och jämlik vård genom att erbjuda digitala tjänster och e-Hälsolösningar riktade mot patienter och personal.

100

E-hälsostöd till kommunerna

Agneta Aldor, Åsa Zetterström Klintsjö
Tisdag 13:30 - 14:00
Svenska, Kommunal eHälsa, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Välfärdsutveckling, Kommun, Information/myndighet

Vi berättar om insiktsarbetet bakom och visar upp demoversionen av det digitala stöd som E-hälsomyndigheten har tagit fram för chefer inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.

Ensam är inte stark - Så kan offentligt och privat tillsammans accelerera patientdriven innovation och effektivisering

Jesper Olsson
Tisdag 13:30 - 14:00
Svenska, Invånare/Patientbehov, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet

Vilka fördelar finns i samverkan mellan offentliga och privata aktörer? Hur blir vi vassare tillsammans, än var och en för sig, på att utveckla ett datadrivet och patientcentrerat arbete som;skapar kontinuitet, trygghet och autonomi för patienten; ger attraktiva arbetsplatser; och har förmågan att hämta hem digitaliseringens effektiviseringar? På seminariet delar vi med oss av hur det går med de konkreta patientlösningarna inom immuno-onkologiska terapiområden liksom vad vi lärt oss i vårt samarbete.

100

Hälsodata skapar möjligheter

Agneta Karlsson
Tisdag 13:30 - 14:00
Svenska, Kvalitet och Kunskapsstyrning, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Om TLVs nya uppdrag kring hälsodata

Införande av standardiserade journalmallar i förlossningsvård

Karin Ängeby
Tisdag 13:30 - 14:00
Svenska, Kvalitet och Kunskapsstyrning, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Dokumentation, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Information/myndighet

Kvinnosjukvården arbetar med att förändra journalmallar för enhetlig dokumentation oavsett profession. i presentationen presenteras arbetet som skett i nära samarbete med professionen.

Vad klagar patienterna på? Vad berömmer de?

Annika Bärkås, Hanife Rexhepi, Jonas Moll, Rose-Mharie Åhlfeldt
Tisdag 13:30 - 14:00
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Fördjupning, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

DOME forskarkonsortium presenterar tillsammans med INERA 1177-Journalens användning och vidareutveckling. Föredraget är en del i sessionen 'Kommer "ketchup-effekten" nu?'.

100

Innovation och teknik ST - kan läkarledd innovation rädda framtidens patienter?

Elin Svensson, Peter Kelly
Tisdag 13:50 - 14:20
Svenska, Kvalitet och Kunskapsstyrning, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Utbildning (utbildningsbevis), Innovativ/forskning

På Sahlgrenska universitetssjukhuset finns något helt unik i landet - ett tvååriga program där nio läkare driver tekniska innovationsprojekt för att förbättra den digitala vardagen för sina kollegor och möta morgondagens vårdbehov.

Disrupting Health with Big Data

Euan Cameron
Tisdag 14:00 - 14:30
Engelska, Framtidens omsorg och vård, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis), Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet, Etik

If we were to build a health system today for the future, what would it look like? We are in a digital age transforming access to rich and contextual big data, enabling us to disrupt health paradigms and build better health experiences for everyone.

e-Hälsa för KOL

Birgitta Jagorstrand, Sofia Gerward
Tisdag 14:00 - 14:30
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Användbarhet

Praktisk erfarenhet av implementering av e-Hälsoprojekt inom hjärtsvikt i Region Skåne Hjärtsvikt och KOL är två av de vanligaste orsakerna till sjukhusinläggning i Sverige i dag. Stor del av dessa skulle kunna undvikas med korrekt handläggning av patienterna enligt nationella riktlinjer. Region Skåne provar nu verktyg som kan bidra till en optimal och jämlik vård genom att erbjuda digitala tjänster och e-Hälsolösningar riktade mot patienter och personal.

100

FHIR för beslutsfattare

Dan Lind, Mattias Colliander
Tisdag 14:00 - 14:30
Svenska, Teknik, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Exempel från verkligheten, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Fast Healthcare Interoperability Resources Specification (FHIR) har mycket snabbt blivit de facto världsstandard för utbyte av hälsodata, men vad betyder det egentligen för dig som beslutsfattare? Hur viktigt är det egentligen för din verksamhet? Hur mycket behöver du förstå och veta om FHIR? Behöver man anpassa sig till FHIR? Dessa frågor (och några till) ger vi svar på i seminariet FHIR för Beslutsfattare.

100

Mobil inloggning och elektronisk underskrift via SITHS från Inera

Per Mützell
Tisdag 14:00 - 14:30
Svenska, Säkerhet, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Nytta/effekt, Kommun, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Verksamheten i kommuner och regioner har behov av en mera flexibel säkerhetslösning än dagens som bygger på kortinloggning på en dator. Inera presenterar sin lösning för både elektronisk underskrift och mobil autentisering, baserat på SITHS som e-id.

Panel med vårdpersonal: Hur jobbar du med Journalen?

Mia Pettersson, Åsa Cajander
Tisdag 14:00 - 14:30
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Fördjupning, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

DOME forskarkonsortium presenterar tillsammans med INERA 1177-Journalens användning och vidareutveckling. Föredraget är en del i sessionen 'Kommer "ketchup-effekten" nu?'

Remote diagnosis and monitoring of ovulatory issues with OvuSense Pro

Robert Milnes
Tisdag 14:00 - 14:30
Engelska, Vård på distans, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Test/validering, Appar, Användbarhet

70% of women who struggle to conceive have an ovulatory issue which is almost always present at the start of their attempts to conceive. OvuSense Pro offers a solution to this problem by enabling remote diagnosis and monitoring of ovulatory issues in the home, under the supervision of clinicians, in an affordable solution which can be used from the very start of trying to conceive. Reducing the time to diagnosis, or confirming that no ovulatory issue exists, is essential to improving the chances of conception in the population, with inherent health economic, wellbeing and societal benefits.

100

Stödja digital verksamhetsutveckling från nationell nivå

Agneta Aldor
Tisdag 14:00 - 14:30
Svenska, Kommunal eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet

Utifrån Vision e-hälsa 2025 har E-hälsomyndigheten identifierat vilka kunskapshöjande initiativ som finns för e-hälsa på nationell nivå.
Ett initiativ är en insats eller ett underlag som bidrar till förändring och verksamhetsutveckling  med hjälp av digitalisering.
Initiativen vänder sig till någon av de sju identifierade målgrupperna inom både hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Presentationen omfattar även en fördjupning av resultat som riktar sig till chefer inom socialtjänsten.

100

Svarta lådan för säkrare kirurgi

Lars-Göran Larsson
Tisdag 14:00 - 14:30
Svenska, Patientsäkerhet, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Utbildning (utbildningsbevis), Innovativ/forskning, Dokumentation, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

Den svarta lådan är ovärderlig vid haveriutredningar inom flygindustrin. Det tog 15 år för flygindustrin att introducera den svarta lådan från idén väcktes efter ett par oförklarliga flygplanshaverier med de första jetflygplanen inom passagerarflyget i mitten av 50 talet. Flygindustrin var mycket skeptisk till denna rutin som vi idag tar för givet. Vid kirurgkliniken i Mora har vi nu introducerat den svarta lådan genom att spela in operationerna och ljudupptagningen mellan operatör och assistent för att efterlikna flygindustrins säkerhetstänk. Föreläsningen kommer att presentera tekniken och våra erfarenheter och målsättningen är att det med tiden kommer att bli en nationell standard för ökad patientsäkerhet vid kirurgi.

100

Vad kostar det socialtjänsten att investera i digitala lösningar?

Pani Hormatipour
Tisdag 14:00 - 14:30
Svenska, Kommunal eHälsa, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Nytta/effekt, Styrning, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Information/myndighet

Många kommuner står inför utmaningen med att välja och prioritera rätt i digitaliseringsarbetet. Vilka områden inom socialtjänsten behöver digitaliseras och vad kommer det att kosta? På uppdrag av SKR har PwC identifierat centrala investeringsområden och fått fram en samlad kostnadsbild för digitala lösningar. För kommunerna ger det en bild av vilka investeringar som är aktuella idag och i framtiden, vilket ger stöd till budgetarbetet. På en nationell nivå handlar det om att ge en rikstäckande bild över vilka investeringskostnader det krävs för att digitalisera socialtjänsten i Sverige samt vilka områden som kan vara aktuella att prioritera och gemensamt satsa på.

100

Återanvändning av hälsodata: Behåll kontroll och riskminimera med din MyData Operator

Antti Jogi Poikola, Fredrik Lindén, Lotta & Lal Lundin & Chandra, Maria Marenco, Paul Knowles
Tisdag 14:00 - 15:00
Engelska, Välfärdsteknik, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Informationssäkerhet

Den ökad förekomsten av hälso och välmående data samt biomedicinsk information har inte lett till en liknade tillväxt av möjligheter ännu mycket pågrund av nuvarande lagstiftning men också på grund av gammal system arkitektur. För att hantera dessa problem utvecklas innovativa lösningar för att minimera återidentifieringsrisker som är involverade i den sekundära användningen av insamlade data. Hur kan kontroll och risk hanteras vid sekundär användning av hälsodata i en tidsålder med datadriven innovation?

100

Är jag sjuk överallt?

Mikael Kubista
Tisdag 14:00 - 14:30
Svenska, Precisionsmedicin, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis), Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Test/validering, Dokumentation, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Användbarhet, Etik

Brist på rutiner och standardisering inom analysflöden kan ge oacceptabel variation i provresultat och behandlingen kan bli beroende på var patienten söker hjälp. Kommande molekylära analyser baserade på nästa generations sekvensering och vätskebiopsier, som väntas revolutioner vården, och initiativ att skapa pålitlighet presenteras.