Seminarier

Välkommen till Vitalis 2020! Filtrera på ämne eller seminarietyp genom att trycka på knappen "Fler sökalternativ". Alla seminarier kommer att finnas tillgängliga året ut, men vill du chatta live med föreläsare behöver du gå med i seminariet på den utsatta tiden.

Invigning och Keynote samt Prisutdelningar

Anders Ygeman, Maja Fjaestad, Anders Ekholm
Tisdag 09:00 - 10:00 1. Live
Svenska, Annat, eHälsa, Övrigt, Introduktion, Livesändning

Invigning och keynote med Anders Ygeman och Maja Fjeastad med Anders Ekholm som moderator. Prisutdelningar för  eHealth Award samt Vitalis Stipendium.

Kaffepaus – chatta med utställare

Tisdag 10:00 - 10:30

Här ges du möjlighet att träffa besöka utställarna och boka digitala möten. 

Fem månader med corona – med krisen som katalysator har stora utvecklingssprång tagits: här får du hela berättelsen

Emma Spak, Marie Morell, Olivia Wigzell, Åsa Furén-Thulin, Anette Falkenroth, Anna Lefevre Skjöldebrand, Ann-Marie Wennberg, Heidi Stensmyren
Tisdag 11:00 - 12:00 1. Live
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, samverkan över organisationsgränser, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Livesändning

KEYNOTE: Molly Watt

Molly Watt
Tisdag 11:00 - 12:00 Framtidens hjälpmedel är digitala
Engelska, Digitala hjälpmedel, Inspiration, Introduktion, Inspelad föreläsning

Molly Watt, Accessibility and UX consultant, keynote speaker at Molly Watt Talks
When accessibility meets inclusion
Molly is passionate about Inclusive design for all. Accessibility has for too long been over-looked, it’s time to put it firmly at the top of your to do list and Molly is going to tell you why…

Kaffepaus – chatta med utställare

Tisdag 12:00 - 13:00

Här ges du möjlighet att träffa besöka utställarna och boka digitala möten.

Vitalis TV-studio

Agneta Karlsson, Hanna Svensson
Tisdag 12:30 - 13:00 1. Live
Livesändning

Avgörande steg mot en fungerande ehälsomarknad - från teori till praktisk handling

Anna-Lena Nilsson, Lina Nilsson
Tisdag 13:00 - 13:30 Ekosystem
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Styrning, Inspelad föreläsning

Dagens ehälsomarknad svarar inte upp mot framtida utmaningar om ett ökat behov av vård- och välfärdstjänster samtidigt med kravet på en minskad kostnadsutveckling. Marknaden bidrar inte till det nödvändiga ökade införandet av digitala vård- och välfärdstjänster.
I RUVeS-projektet har vi utgått från att en konkurrensutsatt ehälsomarknad med en mångfald av leverantörer och kvalitetssäkrade produkter skulle främja marknadens förmåga att öka vården och omsorgens kunskap och driv att införa digitala tjänster. Projektet har identifierat funktioner och förmågor som behöver säkerställas hos vården och omsorgen respektive företagen för att utveckla marknaden till en ehälsomarknad där även de små och medelstora företagens potential tas till vara. Under föreläsningen kommer vi att presentera projektets resultat, RUVeS-modellen, och diskutera vad som behöver göras för att tillse en positiv utveckling.

Bäst i världen på Life Science – men klarar vi av att hålla tätpositionen?

Jenni Nordborg, Anders Blanck, Anna Lefevre Skjöldebrand, Daniel Forslund, Marie Morell
Tisdag 13:00 - 13:30 2. Live
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Livesändning

Vi har medvind i det globala Life Science -racet tack vare gamla meriter. Nu gäller det för regeringen att agera för att Sverige fortsatt ska vara en attraktiv Life Science arena för forskning och investeringar i världsklass. 

Ger digitaliseringen bättre tillgång till vård och omsorg

Dick Lindberg
Tisdag 13:00 - 13:30 Kommun - införande
Svenska, Kommunal eHälsa, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Välfärdsutveckling, Styrning, Kommun, Informationssäkerhet, Inspelad föreläsning

Hur långt har kommunerna kommit när det gäller att dra nytta av digitaliseringens möjligheter i socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården? I Socialstyrelsens presentation diskuteras hur kommunerna har digitaliserat sina tjänster. Kan den enskilde göra ansökningar om bistånd via nätet, kan brukare och klienter kommunicera digitalt med sin handläggare, kan äldre med behov av trygghet få tillsyn under natten med hjälp av kameror istället för personal.

Journalen 2020

Mia Pettersson
Tisdag 13:00 - 13:30 Effektmätning, nyttorealisering och styrning
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Fördjupning, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

DOME forskarkonsortium* presenterar tillsammans med INERA 1177-Journalens användning och vidareutveckling. Föredraget är en av fyra delar i sessionen 'Korta klipp om Journalen  - attityder och användning'  I den här delen berättar Mia Pettersson, INERA, status för Journalen just nu, i form av användarstatistik, samt hur tjänsten används visas i en historisk återblick i en kort film. Vi hoppas ni vill lyssna på alla fyra delar, då de tillsammans är tänkta att utgöra årets helhetsbild av Journalen.  * DOME – Deployment of Online Medical records and E-health services 

Modern Hospitals - using Novel Technologies like IoT and Digitalization to improve the Service Flow

Daniel Forslund, Hans Erik Henriksen, Marie Löfgren, Nanna Skovgaard
Tisdag 13:00 - 14:00 Implementering
Engelska, Teknik, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

This panel discussion/conversation will focus on the topic of “Modern Hospitals - using Novel Technologies like IoT and Digitalization to improve the Service Flow” and will consist of Swedish/Danish conversations on both political level and local level. First, a Swedish/Danish dialogue between Daniel Forslund, Commissioner for Innovation and eHealth at Stockholm County Council, and Nanna Skovgaard, Head of Department at the Danish Ministry of Health, who will discuss the subject from a political perspective. e.g. what is required from a political level / the state and what can be managed on a local level? Second, experiences from hospitals in Sweden and Denmark will be presented by Marie Löfgren, Servicechef, Patientvaktmästeri & intern logistik, Område Mölndal & Sjukhusen i Väster, and Anne Smetana, Deputy Director at Healthcare DENMARK, who will discuss the practical use of IoT and digitalization focusing on Service Logistics and future steps at the hospitals.

Nära vård – taggtråd och rutschkana

Emma Spak, Krister Björkegren, Lisbeth Löpare Johansson, Lisbeth Löpare Johansson, Hanna Svensson, Jeanette Andersson, Karin Båtelson, Olivia Wigzell, Sineva Ribeiro
Tisdag 13:00 - 14:00 1. Live
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Livesändning

Precisionsmedicin i svensk sjukvård: möjlighter och utmaningar

Lena Morgan, Per Sikora
Tisdag 13:00 - 14:00 Precisionsmedicin
Svenska, Precisionsmedicin, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Etik, Inspelad föreläsning

Presentationen kommer att handla om genetik och precsionsmedicin och beskriver vad vi gör i GMS, problematiken och utmaningen med regionalisering för precisionmedicin och harmonisering, datadelning och kombinering av genomikdata med annan data. Även pågående internationell standardisering (ISO) inom genomics informaticsområdet beskrivs.

Sanktionerad specialisering - vad är det?

Anders Thurin
Tisdag 13:00 - 13:30 Systematiska hälsodata
Svenska, Beslutstöd, Orientering, Avancerad, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Innovativ/forskning, Dokumentation, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

En genomgång av hur man med kategoristruktur kan styra beskrivning av medicinska begrepp.

Solving complex matters with design methodology

Johanna Wretling Stadler, Jonas Svennberg, Rolf van de Boel
Tisdag 13:00 - 13:30 Teknik
Engelska, Framtidens omsorg och vård, Övrigt, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Test/validering, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

When developing products, services and/or processes, within the medical field, technical and regulatory challenges are often hard to solve and fulfill. The complexity tends to take you far from adding true value for users and other stakeholders. This workshop aims to enable the participants to experience and try out some parts of the design process that allows for a user-focused problem-solving approach.

The Future of Global Healthcare

Andrew Botham
Tisdag 13:00 - 13:30 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg
Engelska, Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg, Inspiration, Introduktion, Inspelad föreläsning

Can healthcare be moved away from the clinic and hospital and into the home using mobile phones? And is there a one-size fits all solution to providing at-home healthcare?

Using Mobile Early Warning Score to Save Lives

Carl-Gustaf Jönsson, Shaji Chacko, Stefan Sjögren
Tisdag 13:00 - 13:30 Kliniska beslutstöd
Engelska, Teknik, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet

Adopting mobile technology for electronic observation capture and implementing evidence-based algorithms of Early Warning Score at the point of care has shown to enhance the efficiency of detecting patient deterioration, thus saving lives. It also has shown to drive user experience. We talk about the challenges faced with existing processes, and the value gained from adopting such technology.

EU – eHealth perspective, an overview. Swedish national eHealth initiatives in an EU context

Annemieke Ålenius, Henrik Moberg, Marco Marsella, Merike Leego, Silas Olsson
Tisdag 13:15 - 14:40 EU - eHälsa och digitalisering
Engelska, Framtidens omsorg och vård, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Policy, New initiatives, Innovations, Research - The new landscape in the EU from 2021. Swedish national work in an EU perspective in e-health.