Seminars

Welcome to Vitalis 2020! You can filter the results by clicking the button "More search options". All seminars will be available to watch until 31 December 2020. However, if you wish to chat to speakers directly we advise you to join the seminars at the scheduled times.

Masterclass - Summering och avslutning

David Liljequist, Vivéca Busck Håkans
Thursday 14:30 - 14:50 Masterclass
Svenska, Livesändning

BLOCK 2 Juridik och etik, Masterclass - Frågor och diskussion

Thursday 11:50 - 12:00 Masterclass
Svenska, Livesändning

BLOCK 2 Juridik och etik, Informationssäkerhet

Daniel Seid
Thursday 11:30 - 11:50 Masterclass
Svenska, Livesändning

Masterclass- Introduktion till kursen

David Liljequist, Vivéca Busck Håkans
Thursday 08:30 - 08:40 Masterclass
Svenska, Livesändning

Hospital@Night – A new intelligent call system for hospital doctors

Mikkel Harbo
Wednesday 16:30 - 17:00 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg
Engelska, Beslutstöd, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Appar, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

Lyckas med att transformera arbetssätt: internetbehandling i Östergötland

Joakim Ekberg
Wednesday 16:30 - 17:00 Effektmätning, nyttorealisering och styrning
Svenska, Implementering, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Inspelad föreläsning

Region Uppsalas Digitaliseringsramverk (RUD)

Jenny Ugalde
Wednesday 16:30 - 17:00 i Visionens spår
Svenska, Förändringsledning, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Styrning, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Samarbete och medskapande av digitala verktyg för socialvård

Katarzyna Hess-Wiktor
Wednesday 16:30 - 17:00 Äldreomsorg - personcentrering
Svenska, Annat, eHälsa, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Test/validering, Appar, Användbarhet, Inspelad föreläsning

SLSO Um online - Att implementera ett nytt arbetssätt

Sofia Strand
Wednesday 16:30 - 17:00 Sjuksköterskans och barnmorskans år
Svenska, Vård på distans, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Appar, Inspelad föreläsning

Reversing type 2 diabetes in a Primary Care Anchored eHealth Lifestyle Coaching Program in Denmark: A Randomized Controlled Trial

Carl J. Brandt
Wednesday 16:15 - 17:00 Kliniska beslutstöd
Engelska, Vård på distans, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Innovativ/forskning, Test/validering, Dokumentation, Appar, Inspelad föreläsning

Lifestyle interventions can revert and delay the onset of type 2 diabetes. This subsequently leads to fewer complications and increased longevity. In a randomized controlled trial we concluded that it is possible to induce lifestyle change leading to relevant weight loss and normalization for HbA1c for more than twice as many patients using digital coaching compared to usual care. These findings suggest that using digital coaching based on real time monitoring though wearables and smartphones can lead to improved lifestyle that might reduce complications and improve longevity.

AI-satsning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Magnus Kjellberg
Wednesday 16:00 - 16:30 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg
Svenska, AI, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Etik, Inspelad föreläsning

A New Way Forward: Enabling a Digital Health Ecosystem

Dr. Alexandra Greenhill
Wednesday 16:00 - 16:30 i Visionens spår
Engelska, Precisionsmedicin, Inspiration, Avancerad, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Inspelad föreläsning