Seminars

Welcome to Vitalis 2020! You can filter the results by clicking the button "More search options". All seminars will be available to watch until 31 December 2020. However, if you wish to chat to speakers directly we advise you to join the seminars at the scheduled times.

Sjuksköterskan i centrum

Anna Carleborg
Wednesday 11:00 - 11:30 Sjuksköterskans och barnmorskans år
Svenska, Förändringsledning, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Styrning, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

Verklighetslabbet - tester i verklig miljö

Jenny Veide Vilg, Yvonne Hedegärd
Wednesday 11:00 - 11:30 Framtidens primärvård
Svenska, Digitala hjälpmedel, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Innovativ/forskning, Test/validering, Inspelad föreläsning

Med stöd av Vinnova genomfördes projektet Verklighetslabb på Sahlgrenska Universitetssjukhuset under drygt 2 år. Syftet var att driva utveckling av vård, genom att skapa förutsättningar för test av digitala funktioner i verklig vårdmiljö och i pågående verksamhet. Vårdplatser utrustades med bedside tablets, medarbetarna utrustades med smartphones, därefter genomfördes tre tester konsekventiellt; 1) differentierad kallelse, 2) Matappen och 3) Chatbot för ökad kommunikation. Erfarenheter och lärdomar av projektet belyser främst behovet av struktur, stora krav på samverkan mellan vård och teknik samt en tillåtande kultur för nya arbetssätt hos medarbetarna . Att skapa en plattform för tester i verklig miljö visade sig vara ett effektfullt sätt att pröva organisationen internt såväl som att pröva digital teknik med syftet att utarbeta nya arbetssätt. En viktig slutsats är att en stabil verksamhet samt förankring på alla nivåer i organisationen är avgörande för att lyckas med en testbädd. Utöver det krävs verksamhetens mognad i struktur och kultur, för den här typen av utvecklingsarbete, för att medarbetarna skall kunna bidra till en fungerande testbädd.

Vitalis Stipendieföreläsning - Aleris Närsjukvård - STELPA

Linda Vogt
Wednesday 11:00 - 12:00 Best of Nordics
Svenska, Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Dokumentation, Appar, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Vitalis Stipendieföreläsning - Region Gävleborg - Hipr

Måns Lööf
Wednesday 11:00 - 12:00 Best of Nordics
Svenska, Annat, eHälsa, Övrigt, Introduktion, Inspelad föreläsning

De tre Vitalis stipendiefinalisterna presenterar sina bidrag inför juryn. https://vitalis.nu/hem/utmarkelser/vitalis-stipendium/

Vitalis Stipendieföreläsning - Region Stockholm - självskattningstest Corona

Charlotte Schönqvist
Wednesday 11:00 - 12:00 Best of Nordics
Svenska, Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Dokumentation, Appar, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Vägen till upphandlad partner och hemmonitoreringslösning för att skapa en hållbar och stabil vårdform.

Erik Reinicke
Wednesday 11:00 - 11:30 Ekosystem
Svenska, Vård på distans, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

Öka Patientsäkerheten- Riskhantera din produkt!

Aida Ilkhechoie
Wednesday 11:00 - 11:30 Medicintekniska regelverk
Svenska, Patientsäkerhet, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Appar, Patientsäkerhet, Information/myndighet, Inspelad föreläsning

Under föreläsningen ges en kort introduktion till de principer enligt vilket riskhantering av de produkter (appar, IT-lösningar, system, tjänster) som uppfyller definitionen av medicintekniska produkter ska genomföras.

E-hälsa ur ett dövblindperspektiv

Karin Jönsson, Klas Nelfelt
Wednesday 11:15 - 12:00 Digital tillgänglighet
Svenska, Invånare/Patientbehov, Inspiration, Introduktion, Politiker, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Välfärdsutveckling, Appar, Information/myndighet, Användbarhet

En mjukvarurobot som förebygger vårdrelaterade misstag och förbättrar arbetsmiljön

Fredrik Holmberg, Karin Båtelson, Bengt Sandblad, Johan Månflod
Wednesday 11:15 - 12:15 Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg
Svenska, Digitala hjälpmedel, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Patientsäkerhet, Användbarhet

Hur kopplar man samman digitalisering och kvalitetssäkrade mätningar?

Jeanette Melin
Wednesday 11:15 - 12:00 Effektmätning, nyttorealisering och styrning
Svenska, Beslutstöd, Orientering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Styrning, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Test/validering, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

SOS 1.0 - simuleringsstödd optimering av servicekedjor inom specialist-, primär- och hemsjukvård

Andreas Lundqvist, Lina Ärlebrant, Matías Urenda Moris, Mats Johansson, Susanna Hemming
Wednesday 11:15 - 12:00 Kliniska beslutstöd
Svenska, Beslutstöd, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

Att tillämpa artificiell intelligens inom kunskapsstöd om läkemedel

Hanna Justad, Linnéa Karlsson Lind
Wednesday 11:30 - 12:00 Nationella Läkemedelslistan och lite till
Svenska, AI, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

eHälsoläkarna står upp för bättre informationshantering i vård och omsorg

Fredrik Öberg
Wednesday 11:30 - 12:00 i Visionens spår
Svenska, Annat, eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

Erfarenheter av att implementera IoT- paket för nybyggda äldreboenden, integrationer och synergieffekter

Jasmine Dahlberg
Wednesday 11:30 - 12:00 Välfärdsteknik
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Dokumentation, Appar, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Paneldebatt kring att verksamhetsutveckla med hjälp av modern teknik – Parkinsonbehandling i Östergötland

Tobias Nilsson, Marie Morell, Nil Dizdar Segrell, Patrick Vigren
Wednesday 11:30 - 12:00 Vård på distans
Svenska, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

Uppföljande paneldebatt på programpunktAtt verksamhetsutveckla med hjälp av modern teknik – Parkinsonbehandling i ÖstergötlandÖverläkare Dr Nil Dizdar från neurologiska kliniken på universitetssjukhuset i Linköping har i tidigare programpunkt berättat om sina erfarenheter kring hur videokonsultationer på distans (Konsultativ Neurologi) har effektiviserat remissflöden och ökat samverkan inom sydöstra sjukvårdsregionen. Kliniken använder sig även av hemtitrering (ParkinsonHome) för att optimera medicin inställning för patienterna i hemmet. Dessa arbetssätt är idag rutinverksamhet och har fått stor påverkan för kliniken och patienterna i sydöstra sjukvårdsregionen. Panelen på kommer utifrån olika perspektiv att diskutera vinster med att införa nya innovativa arbetssätt via modern teknik. Hur kan vi kan bli bättre på att lära oss av de goda exempel som finns? Hur ska vi gå tillväga för att sprida dessa goda exemplen.

Semantisk interoperabilitet från en testares perspektiv

Henrik Emilsson
Wednesday 11:30 - 12:00 Systematiska hälsodata
Svenska, Teknik, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Test/validering, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Inspelad föreläsning

Strategier och metoder för ett hållbart digitalt förändringsarbete

Helena Nilsson
Wednesday 11:30 - 12:00 Kommun - införande
Svenska, Kommunal eHälsa, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Exempel från verkligheten, Styrning, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Inspelad föreläsning

Ökad innovationskraft och nya arbetssätt i Primärvård -kan Testbädd vara lösningen?

Edgardo Varas, Irene Svenningsson, Sarah Samuelson
Wednesday 11:30 - 12:00 Framtidens primärvård
Svenska, Invånare/Patientbehov, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Inspelad föreläsning

Brown Bag Lunch Talks om AI i cancervården

Elinor Nemlander, Ella Bohlin, Karin Liljelund, Mathias Ekman, Oscar Grundberg, Sofia Kacim
Wednesday 12:00 - 12:40 2. Live
Svenska, AI, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Användbarhet