Seminars

Welcome to Vitalis 2020! You can filter the results by clicking the button "More search options". All seminars will be available to watch until 31 December 2020. However, if you wish to chat to speakers directly we advise you to join the seminars at the scheduled times.

Experterna: Hög tid för uppkopplad vård

Charlotte Söderman, Erika Hombert, Johannes Hörnberg
Wednesday 13:30 - 14:00 Vård på distans
Svenska, Annat, eHälsa, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Innovativ/forskning, Inspelad föreläsning

Ineras samlade erbjudande till kommunerna

Sofie Zetterström
Wednesday 13:30 - 14:00 Kommun - dokumentation
Svenska, Kommunal eHälsa, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Inspelad föreläsning

Innovationspartnerskapet KASAM

Stina Nyman
Wednesday 13:30 - 14:00 Välfärdsteknik
Svenska, Välfärdsteknik, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Juridik

Kunskap om kommunikationsstilar hjälper oss till smartare digitalisering

Gunilla Karlsson
Wednesday 13:30 - 14:00 Digital tillgänglighet
Svenska, Digitala hjälpmedel, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet, Etik, Inspelad föreläsning

Nationell källa för ordinationsorsak - Så gör vi! Region Halland visar och berättar!

Katarina Wiklund, Madeleine Björk, Emma Hultén
Wednesday 13:30 - 14:00 Nationella Läkemedelslistan och lite till
Svenska, Vårdtjänster, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Dokumentation, Patientsäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Optimised Real Time Demand/Capacity Management at Danish hospitals with Machine Learning based Forecasting – Results from a research project

Lene Buch
Wednesday 13:30 - 14:00 Kliniska beslutstöd
Engelska, Beslutstöd, Övrigt, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Innovativ/forskning, Test/validering, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

A Big Data research project called DABAI (2016-2020) aims to discover if machine learning can improve the execution of real time demand/capacity management used in all Danish acute hospitals. The processes are put in place to coordinate admission management, discharge management, overflow situations and cross hospital patient flow in general. The project participants include researchers from Aarhus University Computer Science and 8 hospitals in Denmark.

Så bygger Region Gävleborg en digitalt sammanhållen vårdkedja i hela hälso- och sjukvården

Tobias Perdahl
Wednesday 13:30 - 14:00 Datadriven vård och omsorgsförbättring
Svenska, Teknik, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Kommun, Innovativ/forskning, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Video calls with the emergency medical call center in Norway

Hans-Christian Platou
Wednesday 13:30 - 14:00 Best of Nordics
Engelska, Digitala hjälpmedel, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Vårdpersonal, Innovativ/forskning, Informationssäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Är framtidens vårdpersonal robotar med AI?

Johan Lenander, Marianne Bansell
Wednesday 13:30 - 14:00 Kommun - införande
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Välfärdsutveckling, Kommun, Innovativ/forskning, Etik, Inspelad föreläsning

Informationsdriven vårdförbättring – Vad kan vi göra, vad får vi göra, hur ska vi göra?

Markus Lingman, Oliver Trepte
Wednesday 13:29 - 14:00 Datadriven vård och omsorgsförbättring
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Juridik, Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Information/myndighet, Etik, Inspelad föreläsning

Artrosskolan – digitalt via 1177 stöd och behandling

Julia Ström
Wednesday 13:00 - 13:30 Vård på distans
Svenska, Vård på distans, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Beställarnätverk Välfärdsteknik nya inriktning - Upphandling för Framtidens samhällen

Charlotta Palmgren, Stina Nyman
Wednesday 13:00 - 13:30 Välfärdsteknik
Svenska, Teknik, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Exempel från verkligheten, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Juridik, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Care 4.0 An exploration of the future of health and care

Joanne Boyle, Margunn Aanestadt
Wednesday 13:00 - 13:40 Utblick - Policy
Engelska, Framtidens omsorg och vård, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis), Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Innovativ/forskning, Information/myndighet, Användbarhet, Etik

Delaktighetsmodellen som hjälp för smarta digitala lösningar

Gunilla Karlsson
Wednesday 13:00 - 13:30 Digital tillgänglighet
Svenska, Digitala hjälpmedel, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Personcentrering, samverkan över organisationsgränser, Styrning, Kommun, Dokumentation, Patientsäkerhet, Användbarhet, Etik, Inspelad föreläsning

Med exempel från verkligheten ges här exempel på hur verksamheter och utvecklare av digitala lösningar kan använda Ulf Jansons Delaktighetsmodell för att förstå användarnas behov bättre när man designar för digital delaktighet.

Den digifysiska vårdcentralen, vår förändringsresa.

Julia Schou, Rickard Broddvall, Sophie Näslund
Wednesday 13:00 - 14:00 Framtidens primärvård
Svenska, Förändringsledning, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Studerande, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Patientsäkerhet, Inspelad föreläsning

Det nya normala – under våren 2020 blev framtidens vård och omsorg tillgänglig redan idag – men sen då?

Ina Caesar, Tina Crafoord, Tobias Nilsson, Daniel Olsson, Erika Hägg, Niklas Tiedje, Patrik Sundström, Thomas Lindén
Wednesday 13:00 - 14:00 1. Live
Svenska, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Upphandlare/inköp/ekonomi/HR, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Livesändning

Digital teknik – en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Anna Spånt Enbuske, Louise Callenberg, Annika Londono Öst
Wednesday 13:00 - 13:30 Kommun - införande
Svenska, Framtidens omsorg och vård, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Styrning, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Dokumentation, Appar, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Införandet av digital teknik påverkar processer och arbetsformer på alla arbetsplatser. För att säkerställa att den nya tekniken även ingår i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet har arbetsmarknadens parter inom kommuner och regioner utvecklat ett gemensamt stöd, kallat digi-ronden. Seminariet innehåller både en introduktion av verktyget och erfarenheter från arbetsplatser som testat det.

Digital äldreomsorg 2023 - Så når du dit!

Ann-Charlotte Klaren, Eva Sahlén
Wednesday 13:00 - 13:30 Kommun - införande
Svenska, Kommunal eHälsa, Orientering, Introduktion, Inspelad föreläsning

Hololens4Patologi och Radiologi – Ett “mixed reality” verktyg för avancerad cancerdiagnos

Carlos Fernandez Moro
Wednesday 13:00 - 13:30 Kliniska beslutstöd
Svenska, Spetsteknik för hälsa, vård och omsorg, Verktyg för implementering, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Studerande, Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Innovativ/forskning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Test/validering, Appar, Patientsäkerhet, Användbarhet, Inspelad föreläsning

Digital patologi är ett snabbt växande område som beräknas förändra under de kommande åren på vilket sätt patologer kan diagnostisera histopatologiska bilder och samarbeta mellan olika specialiteter. I synnerhet är korrelation mellan radiologi och patologi mycket kliniskt efterfrågat, men ett verktyg som möjliggör denna saknas för dagen.
Under 2019–2020 vidareutvecklades Hololens4Patologi och Radiologi, PoC "mixed reality" applikation i en samverkan mellan Klinisk Patologi och Cytologi Karolinska Universitetssjukhuset, Sopra Steria och Microsoft. De höga mångsidighet och bildkvaliteten av den holografiska miljön medger en unik integrerad och synkroniserad visualisering av radiologis och patologis multipla bildmodaliteter såsom MRI sekvenser, CT faser, 3D organmodell, anatomiska skivor, standardhistologi och immunhistokemi/biomarkörer.
Vi ser fram emot att bringa Hololens4Patologi och Radiologi nära till kliniska arbetsflöden för att kunna ge ett ökat värde för patienter och läkare samt möjliggöra ett nyttoskapande integrering mellan radiologi och patologi.

Hur ska en stackars innovationsforskare få sin innovation implementerad i den offentliga sektorn?

Frida Smith, Ulla Karilampi, Ulla Tang
Wednesday 13:00 - 13:45 Ekosystem
Svenska, Digitala hjälpmedel, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Tekniker/IT/Utvecklare, Forskare (även studerande), Vårdpersonal, Exempel från verkligheten, Innovativ/forskning, Appar, Inspelad föreläsning

Ett föredrag som beskriver svårigheter att verka som innovationsforskare med bottom-up idéer i den offentliga hälso- och sjukvården. Vi bjuder på drygt 25 års gemensam erfarenhet från tre forskare och innovatörer. Exemplen kommer från vitt skilda områden i hälso- och sjukvården: ortopedteknik, cancervård och psykiatri med frågeställningen ”hur ska en stackars innovationsforskare få sin innovation implementerad i den offentliga sektorn?”