Utställare

Chatta med leverantörer på Vitalis digitala utställning! Passa på att hitta produktnyheter och lösningar från +140 utställare – på deras virtuella mötesplatser! Varje dag under konferensen kan du chatta live med utställare under insatta kaffepauserUnder dessa tider finns utställare och sponsorer ”på plats” i sina digitala montrar. 

StigandeFallande

Evondos AB Utställare

D06:20

Begripsam AB Utställare

C02:06

Abbvie AB Utställare

D02:21

Liquid Media AB Utställare

C02:06

Prodacapo / Ivbar | Part of LOGEX Utställare

C01:31
Costing - Aktivitetsbaserad..., Uppföljningsmodeller som..., Era - förstå era data,...

Prodacapo och Ivbar ger hälso- och sjukvården verktyg för att analysera sin data och mäta och följa upp kvalitets- och kostnadsutfall Bolagen ingår i LOGEX Group - Europas ledande leverantör av IT-lösningar för hälsoanalys. Under hösten 2020 samlas vi under det gemensamma varumärket LOGEX. LOGEX är ledande inom hälso- och sjukvårdsanalys. Vi stödjer intressenter på alla nivåer genom att... Läs hela

Nordic Psychology Utställare

C00:10

Nordic Psychology (NP) is a product company within health tech, with the vision to revolutionize the future of healthcare. The team behind Nordic Psychology have substantial knowledge in psychology, tech, marketing, law and entrepreneurship. To enable the highest quality, NP is partnering with one of the world’s leading companies within VR therapy and VR development.

itACiH AB Utställare

C04:51
itACiH Distansmonitorering, itACiH Mobilt stöd, itACiH Verksamhetsstöd

Framtidens vård kommer att växa i hemmet. Med itACiH distansmonitorering kan kroniskt sjuka patienter som behandlas i hemmet monitorera sig själva, samtidigt som informationen i realtid förmedlas till vårdpersonalen. Integrationen med itACiH verksamhetsstöd gör arbetet effektivt och överblickbart för personalen både inne på vårdenheten och ute på språng.

Nuance Communications Sweden AB Utställare

C01:49
Dragon Medical One - Säker,..., PowerMic Mobile - Mikrofonapp, Closing the gap between...

Nuance Communications erbjuder intelligenta system för ett mer naturligt sätt att arbeta med klinisk dokumentation, vilket frigör tid som vårdpersonal istället kan ägna åt sina patienter. Nuance har nyligen lanserat en molnbaserad taligenkänningslösning som använder AI för att möjliggöra för läkare att snabbare och mer flexibelt dokumentera hela patienthistorien, uppdatera journalsystem,... Läs hela

Medidyne AB Utställare

C04:42

Vår affärsidé är att förse den svenska sjukvårdsmarknaden med produkter och innovativa lösningar av hög kvalitet. De produkter vi representerar skall leda utvecklingen till förbättrad sjukvård med ökad överlevnad och livskvalitet som den viktigaste målsättningen. Vi samarbetar idag med flera regioner som arbetar med våra produkter och vi vill vara en innovativ partner i det pågående arbetet... Läs hela

Unga Reumatiker Utställare

C02:06