Utställare

Chatta med leverantörer på Vitalis digitala utställning! Passa på att hitta produktnyheter och lösningar från +140 utställare – på deras virtuella mötesplatser! Varje dag under konferensen kan du chatta live med utställare under insatta kaffepauserUnder dessa tider finns utställare och sponsorer ”på plats” i sina digitala montrar. 

Workforce Management är en av de viktigaste och mest resurskrävande uppgifterna inom vård & omsorg. Quinyx webbaserade system innefattar allt från personalplanering, schemaläggning, tidrapportering, uppgiftshantering, egenkontroll, budgetering och internkommunikation. Vi drivs av övertygelsen att schemaläggning och personalplanering kan göras mycket mer effektivt och roligt. Genom att ge... Läs hela

Screentec is a Finnish contract manufacturer of wearables, sensors, disposable medical electrodes and technical overlays. sausagesausageWe are ISO 13485 and ISO 9001 certified and can handle small prototyping batches and mass production runs.

SecMaker är Nordens ledande leverantör av certifikatbaserade säkerhetslösningar för företag, myndigheter och organisationer. Med vår produktfamilj Net iD Software Suite skyddar och säkerställer information, system och datatrafik hos över 1,5 miljoner nöjda användare. Vi är experter på enkel, snabb och säker inloggning. SecMaker ger dig rätt lösning för tvåfaktorsautentisering eller Multi Factor... Läs hela

Siemens Healthineers har som mål att möjliggöra för vårdgivare att öka värdet genom att ge dem förutsättningar att öka sin precisionsmedicin, förbättra omsorgsleveransen och patientens upplevelse genom digitalisering av vården. Uppskattningsvis 5 miljoner patienter globalt tar varje dag del av vår innovativa teknik och våra tjänster inom områdena diagnostisk och terapeutisk bildbehandling,... Läs hela

SmartLiberty is the new standard for security and communication in the world of long-term care. Combining in a modular fashion the mobile nurse call, wandering management, assistance call, telephony, WLAN, as well as more than 20 specialized applications, it's the most all-encompassing solution on the market. Designed with the help of nursing staff, SmartLiberty is easy to use, highly secure and... Läs hela

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en bred verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Större delen av vår verksamhet är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom dessa områden..

Sopra Steria är ett ledande internationellt konsultföretag inom digital transformation med en av marknadens mest omfattande tjänsteportföljer. Bolaget erbjuder allt från dataanalys, affärs- och verksamhetsutveckling via projekt- och förändringsledning till systemutveckling, testning, driftsättning och daglig förvaltning av IT-system. Med kunskap och erfarenheter från många olika branscher och med... Läs hela

Strikersoft bygger vidare på sitt prisbelönta vårdsystem SwipeCare® och introducerar automatiserade vårdprocesser för att ytterligare reducera administrativt arbete och höja vårdkvalitén. Tidigare processverktyg i vården har främst handlat om att övervaka det som sker och vårdpersonalen har manuellt flyttat patienten mellan varje steg i processen. SwipeCare® 4 får vården nu ett kraftfullt... Läs hela

Välkommen till vår monter för att prata om produkter och lösningar inom området sömn, hjärta, mobilitet, aktivitet och fallprevention.

Takeda ett ledande globalt, forsknings- och innovationsdrivet biofarmaceutiskt företag med huvudkontor i Japan. Vi koncentrerar vår framtida forskning och utveckling kring fyra områden: onkologi, gastroenterologi, centrala nervsystemet och sällsynta diagnoser, samt viss forskning specifikt inriktat mot plasmabaserade terapier och vacciner. Vi har idag en omfattande forskningsportfölj och vi... Läs hela