Seminarier

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala. Tryck på pilen pilen för att läsa en kort beskrivning av innehållet i seminariet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. Biljetterna kommer att släppas i januari 2021. 

När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under måndag den 19 april krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

Hur kan regeringens “Drive for Democracy” bidra till att stärka människorättsförsvarares impact, oavsett var de bor: Politiskt erkännande, biståndspolitik och ansvarsutkrävande av förtryckarna.

Erik Jennische, Marcin de Kaminski
Tisdag 15:00 - 16:00
Civil Rights Defenders

Regeringens "Drive for Democracy" är ett stort politiskt paket som ska engagera såväl utrikes- som biståndspolitiken. Seminariet syftar till att diskutera hur politikens alla olika verktyg kan bidra till att stärka människorättsförsvarares inflytande över situationen i staden eller landet de bor i.

Hur ser den socioekonomiska segregationen ut?

Tisdag 15:00 - 16:00
DELMOS - Delegationen mot segregation

Ett samtal om hur segregation inom exempelvis boende, skola och arbetsmarknad hänger ihop och påverkar varandra.Socioekonomisk segregation skapar olika uppväxt- och levnadsvillkor. Bostad är därför inte bara en fråga om tak över huvudet. Din position på arbetsmarknaden påverkar var du har råd att bo, och dina möjligheter att välja boende påverkar alla delar av livet. Samtalet utgår från hur boende påverkar exempelvis skolsegregationen. Hur hänger bostadstyp och bostadens placering ihop med skolans kvalitet, elevers resultat och utbildningsmöjligheter? Vilka är orsakerna bakom att alla elever inte får samma chanser på grund av var de bor? Hur påverkas individer, platser och samhälle av segregation? Lyssna på ett samtal om vad som behöver göras inom skol- och bostadspolitik för att förändra dagens faktum att din bostad påverkar hur det går för dig i livet.

Kvinnors- och urfolksrättigheter: Bostad, äganderätt och territorium

Ingrid Vergara, Leilani Farha
Tisdag 15:00 - 16:00
MR-Fonden, Act Svenska Kyrkan, Diakonia och Colombiagruppen

Seminariet utforskar hur
framförallt kvinnors och urfolks rätt till mark tillgodoses i implementeringen
av fredsavtalet i Colombia. I andra fredsprocesser världen över har ofta
kvinnor förbisetts som förmånstagare i landreformer och ägare av jordbruksmark.
Även urfolk har förbisetts. Detta har fått långtgående negativa konsekvenser
för kvinnors och urfolks socioekonomiska ställning och oberoende. Colombia har
möjligheten att göra saker annorlunda.Nu är det fyra år sedan
fredsavtalet började implementeras. Vilka är erfarenheterna hittills? Hur ser
framtiden ut för kvinnliga småbönder och för Colombias urfolk och hur
garanteras rätten till bostad och jordbruksmark i Colombia inom ramen för
fredsprocessen? Dessa är några av de frågor som kommer att uppmärksammas under
eventet. 

Min tur att berätta - barns röster om att leva med våld

Malin Rekke, Sara Liljegren
Tisdag 15:00 - 15:30
Sveriges Stadsmissioner och Bris

Sverige sägs ofta vara ett av de bästa länder för barn att växa upp i och har varit pionjärer i arbetet för att skydda barn från våld. Ändå osynliggörs barns behov och rättigheter när de flyr till skyddat boende, trots att barnkonventionen nu blivit lag. Vad händer när ett barn som upplevt våld får skydd och hur påverkar det barnets liv? I rapporten Min tur att berätta har Sveriges Stadsmissioner och Bris pratat med barn som upplevt våld och som vistats i ett eller flera skyddade boenden.

Mångfald i kulturen – vilken roll spelar folkbildningen?

Tisdag 15:00 - 16:00
Folkbildningsrådet och Uppsala Läns Bildningsförbund

Frågan om mångfald förenar folkbildningspolitiken och kulturpolitiken. De gemensamma ambitionerna handlar om allas tillgång till kultur och kulturell delaktighet och om ett mångfaldigt utbud. Men vilken betydelse har folkbildningen – Sveriges största kulturarena - för mångfalden inom kulturområdet?

Mänskliga rättigheter om du inte har någonstans att bo

Linda Beskow
Tisdag 15:00 - 15:30
Svenska Röda Korset

Svenska Röda Korset möter varje dag barn, unga och vuxna som kämpar i en tillvaro där tak över huvudet, mat i magen och tillräckliga kläder inte längre är en självklarhet.  Vi samtalar om de olika förutsättningar som råder beroende på var i Sverige vi befinner oss och hur vi tillsammans kan arbeta för en förbättrad situation för människor i utsatthet. 

Supporting democracy in the wake of civil war and Ebola

Tisdag 15:00 - 15:30
ForumCiv

Liberia is slowly being rebuilt after a long civil war. It is rich in natural resources but conflicts between large agro-businesses and small holders, who are losing their land, are common. Liberia was hard hit by Ebola. How can democracy be promoted in a country with weak democratic institutions and large inequality? What can we learn from Liberia in the wake of the covid-19 pandemic? Discussion between representatives from Liberia and Sida.

Vad förhindrar förverkligandet av bostaden som rättighet?

Bo Bengtsson, Erika P Björkdahl, Stina Fernqvist, forskare socialt arbete UU, Emma Holmqvist, Någon från allmännyttan Uppsalahem, Någon från planeringsavdelning på Uppsala kommun, Någon från socialförvaltningen, Uppsala stadsmission (personnamn ej klart)
Tisdag 15:00 - 16:00
Uppsala universitet Nätverket Bostaden som rättighet

Det är svårt för många att få sin rätt till
bostad tillgodosedd i dagens Sverige. Det är oklart vilken status en sådan
rättighet har och vem som ansvarar för dess uppfyllande. På detta seminarium
kommer vi diskutera hur vi kan se på bostaden som rättighet, vilken typ av
rättighet är det? Vad kan vi se för hinder för att bostaden som rättighet ska
kunna förverkligas idag? Vi kommer att diskutera både lösningar inom ramen för
nuvarande system föreslå komplement för att förverkliga allas rätt till en god
bostad.

Mineraler, malm och mänskliga rättigheter -Ett seminarium om hur gruvnäringen i Sydafrika påverkar människorna i lokalområdet

Svenska kyrkan, Benchmark Foundation
Tisdag 16:00 - 16:30
Svenska kyrkan

Vad händer när gruvföretag startar utvinning? Vad får
det för konsekvenser? Hur påverkas människors hälsa, livsmiljö och boende? Vilket
ansvar har – och tar - företagen och staten för de människor som drabbas? Act Svenska kyrkans partner Benchmark Foundation delar
med sig av sina erfarenheter, om hur människor gör motstånd och utkräver sina
rättigheter. 

Tillgänglighet i vardagslivet

Neuro Uppsala-Knivsta, Lise Lidbäck
Tisdag 16:00 - 16:30
Neuro Uppsala-Knivsta

Tillgänglighet är bl.a. att kunna vakna på morgonen och tända lampan, att komma in i badrummet och i köket, ta sig till jobbet. Allt i vardagen räknas in i det som ska fungera för personer med olika funktionsvariationer. 
Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck berättar om sin livsresa.

Hur kan vi skapa delaktighet hos unga i områdesutveckling?

Daniel Grahn, Minna Al Hassani, Nadine Flatt
Tisdag 16:30 - 17:00
Erikshjälpen

Idag är ungas ojämlika uppväxtvillkor stark sammankopplade till var man bor. Med Erikshjälpen Framtidsverkstad vill vi tillsammans med unga skapa en kreativ plattform där deras röster kan höras. Genom att ta tillvara lokalt engagemang i ett bostadsområde bygger modellen på att unga ska inges framtidstro genom individuell utveckling och delaktighet i områdesutvecklingen. Lyssna till inspirerande exempel från Erikshjälpen Framtidsverkstad i Adolfsberg, Helsingborg.

Ledarskap och inflytande bland kvinnor i trossamfund

Maria Klingenberg, Mia Lövheim
Tisdag 16:30 - 17:30
Myndigheten för stöd till trossamfund och Uppsala universitet

I projektet ”Ledarskap och inflytande bland kvinnor i trossamfund” studeras kvinnors egna erfarenheter av engagemang och inflytande inom religiösa församlingar. Projektet genomförs av Uppsala universitet 2019-2020 i samarbete med Myndigheten för stöd till trossamfund och redovisas som en rapport vintern 2020. I seminariet medverkar förutom Myndigheten för stöd till trossamfund också Uppsala universitet också för några aktiva kvinnliga ledare inom trossamfunden.

Megastäder, mark och makt – varför är värdiga bostäder avgörande för världen?

Marcus Lundstedt, Nina Larrea
Tisdag 16:30 - 17:30
We Effect

2050 beräknas 70 procent av jordens befolkning bo i städer. Flykten från landsbygden och en kraftig urbanisering förvärrar redan existerande orättvisor för kvinnor och män. Hur ska vi stödja de som kämpar för allas rätt till bostad?

Mobbningen i Sverige ökar – hur vänder vi utvecklingen?

Patrick Konde, Anna-Carin Wettefors, Båstad Kommun, Nynäshamn Kommun
Tisdag 16:30 - 17:30
Stiftelsen Friends

Stiftelsen Friends har tillsammans med forskare vid Örebro Universitet och ett par kommuner samarbetat för att motverka mobbning bland barn och unga. Resultaten är goda. I ett panelsamtal träffas huvudmän, rektorer, forskare och sakkunniga för att diskutera lärdomar och utmaningar.

Mänskliga rättigheter och välfärd i det lokala - för alla och envar?

Anna-Sara Lind, Mia Ramklint, Pernilla Leviner, Rebecca Stern, Önver A. Cetrez
Tisdag 16:30 - 17:30
Uppsala universitet

Mänskliga rättigheter regleras i mellanstatliga traktater och i viss utsträckning i nationell lag. I dag har vi två implementerade konventioner i den svenska rättsordningen, EKMR och Barnkonventionen. Vad betyder dessa konkret i förverkligandet av rättigheter som ska tillkomma envar, särskilt de mest utsatta på lokal nivå?

Rasism och likvärdigt bemötande

Wendy Francis, utbildare och projektledare, Amphi produktion, Daniel Godman, verksamhetsutvecklare och specialist på demokrati- och hatbrott, Polismyndigheten, Mikael Öhman Almén, projektledare, Forum för levande historia, Salem Yohannes, statsvetare och konsult inom mänskliga rättigheter, Åsa Trotzig, Verksamhetsutvecklare Mänskliga Rättigheter, Försäkringskassan
Tisdag 16:30 - 17:30
Forum för levande historia

Svenska myndigheter och kommuner möter varje år miljontals invånare. Alla har rätt att få ett likvärdigt och bra bemötande.Panelsamtal med representanter från bl.a. Polisen, Försäkringskassan och Forum för levande historia. Presentation av Forum för levande historias webbfortbildning för offentliganställda Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande och uppdraget att samordna regeringens nationella plan mot rasism.

”Stanna hemma!” - Vilket hem? Corona och bostadsbristen

Monica Fundin Pourshahidi, jagvillhabostad.nu, Marie Linder, Stadsmissionen, Tobias Lundin Gerdås, Uppsala kvinnojour
Tisdag 16:30 - 17:30
Hyresgästföreningen riksförbundet

Fokus kring den särskilda sårbarheten som kan finnas som hyresgäst, andrahandsboende, trångbodd eller som hemlös vid kriser som coronavirusets spridning – och hur krisen aktualiserar dagens alarmerande bostadssituation, med stor och ökande brist på billiga hyresrätter.

Coronas socioekonomiska effekter – en fråga om hur vi bor?

Aygül L. Kabaca, Helena Rojas, Ihsan Kellecioglu, Mediehuset Fanzingo, Mikael Morberg
Onsdag 09:00 - 10:00
Botkyrka kommun, Mångkulturellt centrum och föreningen LUCS

Vad händer på kort och lång sikt i segregerade kommuner post-Corona? Förstärks ojämlikheten eller solidariteten? Hur påverkas individer och grupper av samhälldebatten? Kan vardagsberättelser nyansera bilden och förebygga populism och demokratihot? Med stöd av Botkyrka kommuns sociala riskanalyser, Mångkulturellt centrums insamling av Botkyrkabors levda erfarenheter under krisen och nationella exempel från LUCS diskuteras framtida jämlikhetsarbete.  

Diskriminering i skolan – en fråga om var du bor?

René León-Rosales, Hanin Shakrah, Helena Hedman Skoglund, Lisa Skiöld, Representant från SVEA
Onsdag 09:00 - 10:00
Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, Uppsala Universitet

Diskriminering inom utbildningsområdet var den vanligaste anmälan till Antidiskrimineringsbyrån Uppsala 2019. Skiljer sig elevers rättigheter i skolan beroende på var de bor eller i vilket område skolan ligger? Vilka erfarenheter finns av framgångsrikt arbete mot diskriminering? Om socioekonomiska aspekter i diskrimineringsmönster och hur skolor arbetar förebyggande mot diskriminering.

How can regional efforts promote human rights, peace and security in the face of serious crises in the Americas?

Onsdag 09:00 - 10:00
Fonden för mänskliga rättigheter

Swedish foreign policy has a strong focus on human rights, peace, security and women, but focus is often placed on the global UN system. This seminar gives an opportunity to gain knowledge of the regional Inter-American Human Rights System and its potential role in ongoing crises. What are the possibilities and challenges for the human rights system to contribute to peace and security, and respect for human rights in countries such as Venezuela, Nicaragua or Colombia?