Seminarier

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala. Tryck på pilen för att läsa en kort beskrivning av innehållet i seminariet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. Biljetter bokas här. 

När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

Invigning

Mänskliga Rättighetsdagarna, Erik Pelling, Josette Bushell-Mingo
Måndag 10:00 - 12:00 Live från UKK
Mänskliga Rättighetsdagarna, Teckenspråkstolkas

Avbrutna biståndsprojekt – hur påverkas dem som bor där?

Linda Engström
Måndag 13:00 - 13:30
Expertgruppen för biståndsanalys

Barnhälsovården och lokalsamhället – vad gör vi tillsammans?

Måndag 13:00 - 14:00
Sveriges Kommuner och Regioner

Demokrati och mänskliga rättigheter – en konflikt?

Uppsala universitet , Elena Namli, Sofia Näsström
Måndag 13:00 - 14:00 Live från UKK
Uppsala universitet, Teckenspråkstolkas

Kan insatser mot segregation leda till diskriminering?

Diskrimineringsombudsmannen, Christina Jönsson, Mats Hammarstedt , Ulrika Pudas, Anna Ericsson
Måndag 13:00 - 14:00
Diskrimineringsombudsmannen , Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas / Har undertext

Megastäder, mark och makt – och kampen för värdiga bostäder

Marcus Lundstedt, Nina Larrea
Måndag 13:00 - 14:00
We Effect

2050 beräknas 70 procent av jordens befolkning bo i städer. Flykten från landsbygden och en kraftig urbanisering förvärrar redan existerande orättvisor för kvinnor och män. Hur ska vi stödja de som kämpar för allas rätt till bostad?

Samiska marker och geografisk diskriminering

Göteborgs Universitet, Peter Johansson , Anders Rimpi, Anneli Jonsson , Katarina Pirak Sikku , Lena Maria Nilsson
Måndag 13:00 - 14:00
Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet och Göteborg universitet

Vilken framtid har funktionshindersfrågor där du bor?

Svenska kyrkan, Mikael Klein, Christina Heilborn, Jenny Ehnberg, Jonas Franksson, Malin Ekman Aldén, Maria Persdotter , Ola Linder
Måndag 13:00 - 13:30
Svenska kyrkan

Ett krympande civilsamhälle i pandemins skugga

, Alexandra Valdez, Oscar Barajas, Elsa Hellqvist
Måndag 14:30 - 15:30
Latinamerikagrupperna

Krisen i Venezuela och Donald Trumps planer på att bygga en mur mot Mexiko har bidragit till att rikta mediernas strålkastarljus mot Latinamerika. Men i omvärldens döda vinkel - i Pandemins kaos- avrättas miljö- och människorättsaktivister på löpande band. Utifrån ett systemkritiskt perspektiv vill vi öppna för ett samtal om dagens utvecklingsparadigm och hur det bidrar till att minska utrymmet för civilsamhället, inte bara i Latinamerika utan globalt.   

Mångfald i kulturen – vilken roll spelar folkbildningen?

Måndag 14:30 - 15:30
Folkbildningsrådet och Uppsala Läns Bildningsförbund

Riktiga föräldrar? Olika behandling i juridik och praktik

RFSU, Anna Nordqvist, Emmi Kjälled, Hanin Shakrah
Måndag 14:30 - 15:30
RFSU, riksförbundet för sexuell upplysning

Stökig förort och avfolkad landsbygd – styr media vår identitet?

Uppsala Kommun, Karin Backvall, Lotta Svensson, Anna Malmström, Journalist, Medverkan från Gottsunda fritidsgård, Medverkan från ung på landsbygd
Måndag 14:30 - 15:30 Live från UKK
Uppsala kommun, Teckenspråkstolkas

Where you live and who you are determines climate crisis effect

Svenska kyrkan, Christian Dymén, Francesca de Gasparis , Magnus Ek, Mattias Söderberg , Nathalie Töpperwien Blom, Amanda Björksell, Margareta Koltai, Anna Enarsson, Maria Löfgren Gernes
Måndag 14:30 - 15:30
Act Svenska kyrkan

Är en social bostadspolitik vägen till allas rätt till bostad?

DELMOS, Per Bolund, Lisa Pelling, Anders Kessling, Anders Sjelvgren, Martin Grander
Måndag 16:00 - 17:00 Live från UKK
Delmos och Mänskliga Rättighetsdagarna, Teckenspråkstolkas

Bostad – en mänsklig rättighet och statens ansvar

Jonas Wihlstrand,
Tisdag 09:00 - 10:00
Riksföreningen Sveriges stadsmissioner