Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala

Sessions

Here is the programme for the Swedish Forum for Human Rights in Uppsala. Click on More search options below and tick the box English to see the part of the program that is in English. Below each title is a short description of the seminar. Click on More information to get a longer description and a presentation of the participants.

To attend the longer seminars during the Forum you need a ticket.: Book a ticket here.
Attending miniseminars is free but you need to register an account: Register here.

When you have registered you can log in and add seminars to your calendar and network with other participants. Please note for that the rule first come, first served applies for attending seminars. 

If you have questions please contact info@mrdagarna.se or call +46(0)8-12 15 00 52

Please note that Organizers are responsible for their own seminar's content. They have agreed to The Swedish Forum for Human Rights' guidelines. The Forum is not responsible for late changes in other organizers' seminars.

Profile image for Invigning

Invigning

Mänskliga Rättighetsdagarna, Anders Kessling, Anna Wigenmark, Åse Richard, Erik Pelling, Leilani Farha, S’bu Innocent Zikode, Josette Bushell-Mingo
Monday 10:00 - 12:00 1 - Live från UKK
Mänskliga Rättighetsdagarna, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas / Har undertext

Profile image for Temamingel: Konflikt och klimatförändringar

Temamingel: Konflikt och klimatförändringar

Mänskliga Rättighetsdagarna, Alex Brekke, Hanna Soldal, Oscar Barajas
Monday 12:25 - 12:55
Mänskliga Rättighetsdagarna

Profile image for Demokrati och mänskliga rättigheter – en konflikt?

Demokrati och mänskliga rättigheter – en konflikt?

Uppsala universitet , Elena Namli, Sofia Näsström, Johanna Romare
Monday 13:00 - 14:00 1 - Live från UKK
Uppsala universitet, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas / Har undertext

Profile image for Kan insatser mot segregation leda till diskriminering?

Kan insatser mot segregation leda till diskriminering?

Diskrimineringsombudsmannen, Christina Jönsson, Mats Hammarstedt, Ulrika Pudas, Anna Ericsson
Monday 13:00 - 14:00 2
Diskrimineringsombudsmannen , Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas / Har undertext

Profile image for Megastäder, mark och makt – och kampen för värdiga bostäder
Profile image for Barnhälsovården och lokalsamhället – vad gör vi tillsammans?
Profile image for Får vi också finnas här? Om religiösa minoriteters utsatthet
Profile image for Samiska marker och geografisk diskriminering

Samiska marker och geografisk diskriminering

Göteborgs Universitet, Peter Johansson, Ellacarin Blind, Katarina Pirak Sikku, Kristina Sehlin MacNeil
Monday 13:00 - 14:00 6
Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet och Göteborg universitet

Profile image for Avbrutna biståndsprojekt – hur påverkas de som bor där?
Profile image for Vilken framtid har funktionshindersfrågor där du bor?
Profile image for Stökig förort och avfolkad landsbygd – styr media vår identitet?

Stökig förort och avfolkad landsbygd – styr media vår identitet?

Uppsala kommun, Karin Backvall, Lotta Svensson, Anna Malmström, Ellen Johansson, Roland Ngwee Ngijol
Monday 14:30 - 15:30 1 - Live från UKK
Uppsala kommun, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas / Har undertext

Profile image for Var du bor och vem du är påverkar hur klimatkrisen drabbar

Var du bor och vem du är påverkar hur klimatkrisen drabbar

Svenska kyrkan, Christian Dymén, Francesca de Gasparis, Magnus Ek, Mattias Söderberg, Nathalie Töpperwien Blom, Amanda Björksell, Margareta Koltai, Anna Enarsson, Maria Löfgren Gernes
Monday 14:30 - 15:30 2
Act Svenska kyrkan, Skrivtolkas / Har undertext

Profile image for För en rättvis, stabil och inkluderande bostadspolitik - men hur?
Profile image for Intagnas rätt till frihet – utmaningar vid utslussning
Profile image for Riktiga föräldrar? Olika behandling i juridik och praktik

Riktiga föräldrar? Olika behandling i juridik och praktik

Anders Schröder, Anna Nordqvist, Anna Stendin, Emmi Kjälled
Monday 14:30 - 15:30 5
RFSU, riksförbundet för sexuell upplysning, Teckenspråkstolkas

Profile image for Ett krympande civilsamhälle i pandemins skugga
Profile image for Mångfald i kulturen – vilken roll spelar folkbildningen?
Profile image for Skoldrömmar – kvinnors rättigheter i Guatemala
Profile image for Min tur att berätta – barns röster om att leva med våld

Min tur att berätta – barns röster om att leva med våld

Bris, Malin Rekke, Sara Liljegren
Monday 14:30 - 15:00 Lilla scenen
Sveriges Stadsmissioner och Bris

Profile image for Är en social bostadspolitik vägen till allas rätt till bostad?

Är en social bostadspolitik vägen till allas rätt till bostad?

DELMOS, Märta Stenevi, Lisa Pelling, Anders Kessling, Anders Sjelvgren, Marie Linder, Martin Grander
Monday 16:00 - 17:00 1 - Live från UKK
Delmos och Mänskliga Rättighetsdagarna, Teckenspråkstolkas, Skrivtolkas / Har undertext