Utställare

Mänskliga Rättighetsdagarna Utställare

Infoblad Fredstorget, Video, Bild

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, har funnits sedan år 2000 och är Nordens viktigaste samlade mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. Någon motsvarighet till... Läs hela

Operation 1325 Utställare

Fredstorget

OSSE-nätverket Utställare

OSSE, organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, (OSCE) verkar för ett brett säkerhetsbegrepp som inkluderar ett starkt skydd för individers frihet och rättigheter. Kalla krigets slut innebar inte slutet för krig och konflikter inom och mellan OSSE:s deltagarstater i området från Vladivostok till Vancover. OSSE omfattar 57 deltagande stater. Det är det enda säkerhetspolitiska... Läs hela

Roks - Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Utställare

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är en feministisk ideell organisation som funnits sedan 1984. Vi har som ändamål att tillvarata medlemsjourernas gemensamma intressen och att i feministisk anda verka mot mäns våld mot alla kvinnor, tjejer och barn. Vi verkar även för alla kvinnors och tjejers frigörelse från manlig dominans och överordning på samhällets alla... Läs hela

Rättighetsfokus Utställare

Rättighetsfokus är ett kompetensföretag inom mänskliga rättigheter och har som mål att öka människors förståelse och kunskap om mänskliga rättigheter i vardagen och i olika verksamheters uppdrag och dagliga arbete. Rättighetsfokus startades 2008 och har i mer än tio år bidragit till att kompetensutveckla tusentals personer inom barnets rättigheter, mänskliga rättigheter, rättigheter för... Läs hela

STIL Utställare