Banner

Utställande företag Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala

OSSE, organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, (OSCE) verkar för ett brett säkerhetsbegrepp som inkluderar ett starkt skydd för individers frihet och rättigheter. Kalla krigets slut innebar inte slutet för krig och konflikter inom och mellan OSSE:s deltagarstater i området från Vladivostok till Vancover. OSSE omfattar 57 deltagande stater. Det är det enda säkerhetspolitiska... Läs hela

100

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, är en feministisk ideell organisation som funnits sedan 1984. Vi har som ändamål att tillvarata medlemsjourernas gemensamma intressen och att i feministisk anda verka mot mäns våld mot alla kvinnor, tjejer och barn. Vi verkar även för alla kvinnors och tjejers frigörelse från manlig dominans och överordning på samhällets alla... Läs hela

100

Rättighetsfokus är ett kompetensföretag inom mänskliga rättigheter och har som mål att öka människors förståelse och kunskap om mänskliga rättigheter i vardagen och i olika verksamheters uppdrag och dagliga arbete. Rättighetsfokus startades 2008 och har i mer än tio år bidragit till att kompetensutveckla tusentals personer inom barnets rättigheter, mänskliga rättigheter, rättigheter för... Läs hela