Utställare

IM, Individuell Människohjälp är en svensk biståndsorganisation som arbetar för en värld fri från fattigdom och utanförskap, där alla kan ta del av sina rättigheter och ta makten över sina liv. Vi stärker utsatta människor så att de av egen kraft kan förändra sin situation. IM grundades 1938 och är religiöst och partipolitiskt obunden.

Påverkas din organisation av rädsla för våld, hot eller trakasserier på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller annan liknande omständighet? Då kanske din organisation kan ansöka om ett statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder. Kammarkollegiet är Sveriges första myndighet och grundades 1539. Sedan oktober 2018... Läs hela

KFUM

Fredstorget