Banner

Föreläsare på Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Lejla Mundzic Föreläsare

Mer information

Christina Thordén Föreläsare

Mer information

Magdalena Zeijlon Föreläsare

Mer information

600

Christer Edeholt Föreläsare

Mer information

Jamie Bolling Föreläsare

Mer information

Marie Daun Föreläsare

Mer information

Ellen Söderström FöreläsareUtställare

Mer information

Elin Nilsson Föreläsare

Mer information

Johanna Ohlsson Moderator

Mer information

Frida Carlsson Föreläsare

Mer information

Najwa Almadi Föreläsare

Mer information

Henry Ascher Talare

Mer information

Maria Lind Talare

Mer information

Morten Kjaerrum Talare

Mer information

Gro Hansen Föreläsare

Mer information

Sandra Eriksson Workshop leader

Mer information

Lars-Erik Wallhagen ModeratorUtställare

Mer information

Maria Johansson FöreläsareUtställare

Mer information

Siv Nordquist Ordförande

Mer information

Lau Dahlgren Ekegren Talare

Mer information

Maria Norberg Föreläsare

Mer information

Annika Åkerberg Paneldeltagare

Mer information

600

Åsa Trotzig Föreläsare

Mer information

Fatimata Ouedraogo Föreläsare

Mer information

Ann-Jeanette Stål Föreläsare

Mer information

600

Julie Jacobsson Talare

Mer information

600

Cristian Peña Föreläsare

Mer information

Lena Oxelmark Föreläsare

Mer information

Sofia Strive Moderator

Mer information

Pieter-Jan van Eggermont Föreläsare

Mer information

Jenny Ehnberg, Moderator

Mer information

Linn Karlsson Föreläsare

Mer information

Björn Cardenas Föreläsare

Mer information

Wilson Rafael De Los Aragon Föreläsare

Mer information

Sofia Venemalm Föreläsare

Mer information

Katarina Strömfelt Föreläsare

Mer information

Elisabeth Algborn Föreläsare

Mer information

Eva Nikell Moderator

Mer information

Cecilia Ramqvist Moderator

Mer information

UNICEF Sverige Föreläsare

Mer information

Läkare utan gränser Föreläsare

Mer information

Jonathan Josefsson Moderator

Mer information

Gunilla Backman Moderator

Mer information

600

Inger Torpenberg PaneldeltagareUtställare

Mer information

Susanne Wigorts Yngvesson PaneldeltagareUtställare

Mer information

Cecilia Melder Paneldeltagare

Mer information

Ola Sigurdson Paneldeltagare

Mer information

Anna Lindman Moderator

Mer information

Maria Ojala Paneldeltagare

Mer information

Magnus Hagevi Paneldeltagare

Mer information

600

Sally Longworth Föreläsare

Mer information

Åsa Backlund Talare

Mer information

Titti Mattsson Talare

Mer information

Ann Mari Engel Ordförande

Mer information

Gunilla Backman Paneldeltagare

Mer information

Mirelle Gyllenbäck Föreläsare

Mer information

Hanna Dahlström Paneldeltagare

Mer information

Elena Namli, professor i etik Föreläsare

Mer information

Anna-Sara Lind, Professor i offentlig rätt Föreläsare

Mer information

Moa Kindström Dahlin, universitetslektor i offentlig rätt Föreläsare

Mer information

Åsa Höij Paneldeltagare

Mer information

Sari Asa Nikolaisen Föreläsare

Mer information

Emmy Bornemark Föreläsare

Mer information

Salem Yohannes Föreläsare

Mer information

Else Berglund Paneldeltagare

Mer information

Milena Kraft Föreläsare

Mer information

Anette Pettersson Faye Moderator

Mer information

Jane Braden-Golay Föreläsare

Mer information

Robert Örell Föreläsare

Mer information

Lisa Pelling Moderator

Mer information

Gunnar Ågren Föreläsare

Mer information

Göran Dahlgren Föreläsare

Mer information

Sarah Thomsen Paneldeltagare

Mer information

Efraim Gomez Paneldeltagare

Mer information

Jonas eriksson Föreläsare

Mer information

Anna Wigenmark Föreläsare

Mer information

Agneta Lindqvist FöreläsareUtställare

Mer information

Helena Sederström ModeratorUtställare

Mer information

Vera Renberg Föreläsare

Mer information

Sofia Kvist Lindholm Föreläsare

Mer information

Lena Sturk Föreläsare

Mer information

Andrew Bambala Paneldeltagare

Mer information

Sara Almström Föreläsare

Mer information

Björn Kullander ModeratorUtställare

Mer information

Helena Rojas Föreläsare

Mer information

Emil Erdtman Föreläsare

Mer information

Mais Irqsusi Föreläsare

Mer information

600

Rebecka Hallencreutz Föreläsare

Mer information

Anna Jacobson Paneldeltagare

Mer information

Emma Broberg Paneldeltagare

Mer information

Agneta Persson Paneldeltagare

Mer information

Anna-Karin Engqvist Jonsson Paneldeltagare

Mer information

Micaela Nilsson Föreläsare

Mer information

Petter Jakobsson Föreläsare

Mer information

Maria Olander Paneldeltagare

Mer information

Carina Hjelmstam Winberg Föreläsare

Mer information

Smajo Sahat Paneldeltagare

Mer information

Eivor Blomqvist Paneldeltagare

Mer information

Ulrika Westerlund Föreläsare

Mer information

María Teresa Rivera Föreläsare

Mer information

Maria Magnusson Talare

Mer information

Caroline Forssbaeck Föreläsare

Mer information

Ida Rosell Föreläsare

Mer information

Erika Wermeling ModeratorUtställare

Mer information

Benjamin Fayzi Paneldeltagare

Mer information

Anders Hjern Paneldeltagare

Mer information

Valerie DeMarinis Föreläsare

Mer information

Ulrika Wernesjö Moderator

Mer information

Thomas Fridh Paneldeltagare

Mer information

Erica Mattelin Föreläsare

Mer information

Fredrik Modéus Paneldeltagare

Mer information

Helen Larsson Paneldeltagare

Mer information

Anna Carin P Stenbeck Workshop facilitator

Mer information

Ann-Kristin Sandberg Paneldeltagare

Mer information

Bojan Brstina Paneldeltagare

Mer information

Linn Gulbrandsen Paneldeltagare

Mer information

Peter Nilsson Paneldeltagare

Mer information

Anna Forsström Paneldeltagare

Mer information

Pär Alexandersson Paneldeltagare

Mer information

Sara Lundgren Moderator

Mer information

Anna Wester Föreläsare

Mer information

Anders Facks Föreläsare

Mer information

Elias Aguirre Paneldeltagare

Mer information

600

Maria Klasson Sundin Föreläsare

Mer information

Selma Gusic Föreläsare

Mer information

Susanna Ahlström Föreläsare

Mer information

Thomas Ekbom Föreläsare

Mer information

Jenny Westerstrand Ordförande

Mer information

600

Sara Fridlund Föreläsare

Mer information

600

Elias Ibrahim FöreläsareUtställare

Mer information

Emma Nilsson Föreläsare

Mer information

Karin Strömstedt Johansson Föreläsare

Mer information

Ana Hagström Talare

Mer information

Peter Toftgård ModeratorUtställare

Mer information

Gavin Carlsson Föreläsare

Mer information

Nazha El Khalidi Paneldeltagare

Mer information

Thomas Sjöberg Paneldeltagare

Mer information

Birgitta H Svensson Paneldeltagare

Mer information

600

Andreas Wladis Talare

Mer information

600

Zarathustra Acat Föreläsare

Mer information

Luul Ali Arabow Föreläsare

Mer information

Marc Fu Zhao Föreläsare

Mer information

Therese Björnstam Paneldeltagare

Mer information

Nero F Enquist Paneldeltagare

Mer information

Alexandra Nörby Workshop facilitator

Mer information

Gabriella Fredriksson Föreläsare

Mer information

Karin Ljung Aust Föreläsare

Mer information

Iman-Zahra Jama Talare

Mer information

Röda Korsets Ungdomsförbund Föreläsare

Mer information

Hans Landeström Föreläsare

Mer information

Åsa Bergström Talare

Mer information

Anna Åkerblom Talare

Mer information

600

Frida Dunger Johnsson Moderator

Mer information

Araceli Garcia del Soto Paneldeltagare

Mer information

Pilar Silva Paneldeltagare

Mer information

Olof Ambjörn Paneldeltagare

Mer information

Louise Lindquist Paneldeltagare

Mer information

Charlotte Elgh Talare

Mer information

Guy Feugap Föreläsare

Mer information

Björn Immerstrand Paneldeltagare

Mer information

Ulrika Bertilsson Paneldeltagare

Mer information

Ziad Jomaa Föreläsare

Mer information

Aseel Abbas Föreläsare

Mer information

Gitte Wille Föreläsare

Mer information

Ragnar Westerling Föreläsare

Mer information

Alfhild Petrén Paneldeltagare

Mer information

Gabriella Irsten Föreläsare

Mer information

Lena Göransson Modigh Talare

Mer information

Isabel Frost Talare

Mer information

Andrea Caputo Moderator

Mer information

Johan Dahlstrand Föreläsare

Mer information

Bayan Nasih Föreläsare

Mer information

Charlotta Göller Föreläsare

Mer information

Ida Östensson Föreläsare

Mer information

Abedin Denaj Föreläsare

Mer information

Jeanette Ohlsson Föreläsare

Mer information

Maria Bogeblad Föreläsare

Mer information

Ageravolontär Paneldeltagare

Mer information

Kristina Wicksell Bukhari Föreläsare

Mer information

Göran Tomson Moderator

Mer information

Katarina Carlzén Paneldeltagare

Mer information

Marika Griehsel Moderator

Mer information

600

Giovanni Rojas Paneldeltagare

Mer information

Thor Rutgersson Föreläsare

Mer information

Elisabeth Dahlin Paneldeltagare

Mer information

600

Julie Lindahl Föreläsare

Mer information

600

Froso Terzoglou Föreläsare

Mer information

Katia Wagner Föreläsare

Mer information

600

Matilde Buanausse Föreläsare

Mer information

600

Lucinda Tomo Föreläsare

Mer information

Pranvera Bahtiri Paneldeltagare

Mer information

Tristan Troby Föreläsare

Mer information

Sofia Östmark PaneldeltagareUtställare

Mer information

Save Schröder Talare

Mer information

Louise Lindfors Moderator

Mer information

Ann-Sofie Anlén Paneldeltagare

Mer information