Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under lördagen 16 november krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

01. Invigning

Sir Michael Marmot
Torsdag 09:00 - 10:00 Crusellhallen
Mänskliga Rättighetsdagarna

Invigningstal av Sir Michael Marmot, professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid University College i London under rubriken "Health equity: closing the gap". 

03. Mänskliga rättigheter i en digitaliserad äldreomsorg

Björn Immerstrand, Brit Stakston, Jakob Algulin, Marie Daun el Sofia Åström-Lindholm, Mikael Sanfridsson, Susanna Lundstedt
Torsdag 10:30 - 12:00 Musikalen
Linköpings kommun

Hur en människa upplever integritet och självständighet är individuellt och flera olika aspekter behöver vägas in. Kommuner har idag tillgång till välfärdsteknik som utmanar sättet att se på individens behov och hur individens mänskliga rättigheter ska tillgodoses. Brit Stakston inleder med en introduktion om digitalisering och Teater Imba problematiserar äldreomsorgens vardag. Därefter lyssnar vi till en panel med olika sakkunniga.

04. Social Well-being and Mental Health for Human Rights Defenders in the Eastern Partnership Region

Torsdag 10:30 - 12:00 Operan
Forum Syd, Svenska FN förbundet och Sveriges Belarusier

Mental health problems and decreased social well-being have become an increasing phenomenon connected to the global trend of shrinking civic space, highly present in the Eastern Partnership region. With limited access to health treatment, many activists suffer from severe mental problems. The panel will discuss mental health risks and challenges as well as measures to mitigate and deal with these issues. 

100

06. Lika rättigheter i mötet med invånare

, Erika Dahlin, Johanna Ohlsson, Mikael Öhman Almén, Olle Andersson Brynja, Åsa Trotzig
Torsdag 10:30 - 12:00 Studion
Försäkringskassan och Uppsala Universitet

Hur kan vi som jobbar på en myndighet säkerställa lika rättigheter i mötet med invånare? Alla som möter en myndighet har rätt att bli väl bemötta och få likvärdig service. Samtidigt riskerar möten att påverkas av normer och föreställningar. Försäkringskassan presenterar www.likarattigheter.se.
Där har vi samlat filmer som visar
vardagliga möten mellan myndigheter och invånare. Filmerna hjälper oss att
reflektera över olika rättighetsfrågor.

07. Ålderbedömning, medicinsk vetenskap och migrationskontroll

Anders Hjern, Benjamin Fayzi, Gregor Noll, Jonathan Josefsson, Thomas Fridh, Ulrika Geijer
Torsdag 10:30 - 12:00 Verdefoajén
Imer-förbundet

Debatten kring användningen av medicinsk vetenskap i juridiska processer har aktualiserats efter att den svenska staten börjat använda nya metoder för åldersbedömningar i asylärenden. I detta seminarium diskuterar personer med erfarenhet av asylprocessen samt med juridisk, medicinsk och politisk expertis var vi befinner oss i denna fråga idag för att möjliggöra bättre förståelse om vilka utmaningar och lösningar som väntar framöver.

A methodological seminar sharing experiences from various organizations working in both international and Swedish contexts with the aim to share creative methods for social change in complex and traditional/religious contexts.  The seminar will discuss how to work with religious leaders and young people living in a traditional/religious context to raise sensitive issues such as gender norms, sexuality and gender based violence.

09. Att stötta barn som flytt - hur kan skolan jobba?

Anders Österhjelm, Elisabeth Dahlgren Wirén , Mats Trondman, Mikael Drackner
Torsdag 10:30 - 12:00 Operetten
Bris - Barnens rätt i samhället

Vilken roll spelar skolan för nyanlända barns välbefinnande, vilket ansvar har skolan för måendet hos barn som flytt och vilka goda erfarenheter finns det?

100

10. Hinder för hälsa

, Erika Wermeling, Jonas Franksson, Niklas Altermark, Nora Eklöv
Torsdag 10:30 - 12:00 Solot
STIL - Stiftarna av Independent living i Sverige

När Noras personliga assistans drogs ned fick hon bo hos sina föräldrar. Jonas nekas rätt till personlig assistans på jobbet. Vad händer när uppnådda rättigheter plötsligt förvägras människor? Enligt FN:s funktionsrättskonvention får stater inte försämra rättigheter, som personlig assistans. Men det är precis vad som händer i Sverige.Ett samtal om vad väntan på nya beslut gör med vårt mående och våra livsval och om hur staten försämrar vår hälsa.

11. Barns delaktighet i sin egen hälsa

Caroline Sjödell, Emma Hjälte, Hanna Henriksson, Helene Elvstrand, Karoline Olstam, Maja J Gaimer
Torsdag 10:30 - 12:00 Duetten
Region Östergötland

Hur arbetar
vi för att öka barn och ungdomars möjligheter till delaktighet och inflytande? Helene
Elvstrand berättar om sin forskning inom delaktighetsfrågor, inclusive education
och barns rättigheter. Vi berättar om arbetet med webbenkäten ”Om mig” som gör
ungdomar delaktiga i frågor som rör deras hälsa och livsstil samt sjukhusskolans
utbildningsinsatser och hälsofrämjande elevhälsoarbete för att påverka barn och
ungas psykiska mående. 

100

Quiz: Vad kan du om global hälsa?

Torsdag 10:30 - 11:00 Globala scenen
Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF)

Vilka är de största hälsoproblemen i världen? Var sker de snabbaste framstegen? Hur hänger rätten till hälsa ihop med fattigdom, fred, klimat och jämställdhet? Utmana dina vänner eller kollegor i vårt quiz!

En nyanserad bild av ungdomars psykiska hälsa

Sofia Kvist Lindholm
Torsdag 11:00 - 11:30 Stora scen
Studieförbundet Bilda

Snedvridna rapporter om psykisk ohälsa bland unga kan leda till att ungas mående medikaliseras och insatser som ska främja psykisk hälsa hamnar snett.

100

Farligt arbete inom turistindustrin

Torsdag 11:00 - 11:30 Globala scenen
Schyst resande

Drömdestinationen kan vara en mardröm för arbetstagarna. Flera av de platser vi svenskar helst reser till är världens värsta länder att jobba i.

Prostitution - ett globalt hot mot kvinnors & tjejers hälsa

Jenny Westerstrand
Torsdag 11:30 - 12:00 Globala scenen
Roks, Riksorganisationen för Kvinno och Tjejjourer i Sverige

Roks ordförande Jenny Westerstrand berättar om hur den globala rörelsen, benämnd som ’sexarbetarrörelsen’ , använder språket för att normalisera prostitution. Vilka argument använder de och hur kan feministiska analyser användas för att legitimera mäns sexuella våld mot kvinnor?

Språktolk i vården - en mänsklig rättighet?

Micaela Nilsson, Selma Gusic
Torsdag 11:30 - 12:00 Stora scen
Kunskapscentrum migration och hälsa, Region Skåne

Miniseminarium om språktolkning
inom hälso- och sjukvården som en fråga om mänskliga rättigheter. 

100

Våld mot barn - ett folkhälsoproblem?

Erica Mattelin
Torsdag 12:00 - 12:30 Stora scen
Barnafrid

Många barn är med om våld under sin uppväxt både i Sverige och internationellt. Forskningen och debatten har dock ofta slutat i att beskriva våldets påverkan enbart på individnivå. Barn ofta kommit att beskrivas som passiva, vittnen och offer för våldet. Detta seminarie syftar till att koppla samman folkhälsa, mänskliga rättigheter och våld men tyngdpunkt på internationell forskning och framåtblick. Med utgångspunkt att lyfta och stärka barns röster i en utsatt situation, med exempel på hur man bör inkludera barn i forskning och för att beskriva hur våld är att beteckna som ett folkhälsoproblem.

Äldres psykiska och fysiska hälsa

Kristina Nordin, Catrin Fryklund
Torsdag 12:30 - 13:00 Stora scen
Arvsfonden

Arvsfonden har en pågående satsning för att främja äldres psykiska och fysiska hälsa. Vi riktar särskilt till personer med funktionsnedsättning och kommer att ha minst ett pågående projekt på scenen.

12. Hälsosegregation och hälsoklyftor – en lägesrapport från dagens Sverige

, Irene Molina, Melody Farshin, Örjan Hemström
Torsdag 13:00 - 14:30 Crusellhallen
Ibn Rushd Studieförbund

Kan segregation vara hälsofarligt? Varför spelar platsen du bor på roll för din hälsa och din livslängd? Hur påverkar faktorer som etnisk tillhörighet, kön och boende din tillgång till god hälsa och vård? En lägesrapport från dagens Sverige där vi inte bara tittar på hur det ser ut idag, utan också de bakomliggande faktorerna samt vägar framåt.  

13. Förbättra transvården och minska lidandet

Torsdag 13:00 - 14:30 Musikalen
Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering, RFSL Göteborg, Lokalgruppen Transammans Väst, FPES Göteborg, Mänskliga Rättighetsdagarna

Transpersoners liv påverkas enormt av politiska beslut.  Hur kan transcommunityt, politiker och vårdgivare tillsammans förbättra deras livsvillkor?Seminariet består av två panelsamtal där deltagarna diskuterar ämnet utifrån olika perspektiv: Representanter från vård och politik respektive från transcommunityt: RFSL, FPES och Transammans.Dessutom hörs röster från transpersoner med erfarenhet av den könsbekräftande vården i Sverige.Välkomna!

100

Vi vet att sexism och grövre sexuellt våld leder till oerhörda konsekvenser på samhälls- men framförallt individnivå. Kvinnor har kämpat länge för att skapa ett jämställt samhälle fritt från alla former av förtryck. Mycket har förändrats. Men för att komma hela vägen behöver män bli en del i kampen. Föreläsningen kommer förmedla två nycklar för detta: alliering med de som utsätts och samtal män emellan.

100

15. Olika kritiska perspektiv på vård, hälsa & samhällets ansvar

Anna-Sara Lind, Professor i offentlig rätt, Elena Namli, professor i etik, Johanna Ohlsson, TD etik, projektledare regeringsuppdrag i mänskliga rättigheter, Moa Kindström Dahlin, universitetslektor i offentlig rätt
Torsdag 13:00 - 14:30 Spegelsalen
Uppsala universitet

Detta samtal diskuterar vad som menas med vård och hälsa i MR-sammanhang. Ohälsa kräver medicinsk hälso- och sjukvård men hälsa påverkas av många olika saker.