Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under lördagen 16 november krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

StigandeFallande

Pyssel och aktivistvägledning med Globalportalen!

Fredag 15:00 - 16:00 Fredstorget
Globalportalen

Globalportalen hjälper unga att engagera sig för en rättvis och hållbar värld! Kom och gör ett aktivistarmband och fråga oss vad du vill om engagemang, praktik och karriär inom globala frågor.

Pyssel och aktivistvägledning med Globalportalen!

Fredag 10:00 - 12:00 Fredstorget
Globalportalen

Globalportalen hjälper unga att engagera sig för en rättvis och hållbar värld! Kom och gör ett aktivistarmband och fråga oss vad du vill om engagemang, praktik och karriär inom globala frågor.

Global arbetsmarknadscoaching

Fredag 13:00 - 13:30 Fredstorget
Mänskliga Rättighetsdagarna

Vill du jobba med mänskliga rättigheter och global utveckling? Mingla med framtida arbetsgivare och lär dig mer om hur det är att jobba hos just dem. Medverkar gör bland andra: Warchild, Equmeniakyrkan, RFSU, PMU, IKFF, Union to Union och Civil Rights Defenders. 

Pyssel och aktivistvägledning med Globalportalen!

Torsdag 15:00 - 17:00 Fredstorget
Globalportalen

Globalportalen hjälper unga att engagera sig för en rättvis och hållbar värld! Kom och gör ett aktivistarmband och fråga oss vad du vill om engagemang, praktik och karriär inom globala frågor.

Global arbetsmarknadscoaching

Lördag 13:00 - 13:30 Fredstorget
Mänskliga Rättighetsdagarna

Vill du jobba med mänskliga rättigheter och global utveckling? Mingla med framtida arbetsgivare och lär dig mer om hur det är att jobba hos just dem. Medverkar gör bland andra: Warchild, Equmeniakyrkan, RFSU, PMU, IKFF, Union to Union och Civil Rights Defenders. 

Rätt till vård - en mänsklig rättighet, även för utsatta EU-medborgare!

Johanna Westeson
Lördag 15:30 - 16:00 Stora scen
Amnesty International

Enligt EU-rätten ska EU-medborgare få samma vård i ett annat EU-land som i sitt hemland. Men vad blir då konsekvensen för dem som på grund av diskriminering saknar sjukförsäkring i sina hemländer...?

Självupplevd reproduktiv hälsa och vårdbehov bland gravida kvinnor med romsk bakgrund i Arad, Rumänien.

Solvig Ekblad
Fredag 14:00 - 14:30 Globala scenen
White Ribbon Alliance for Safe Motherhood

Social marginalisering och rätten till hälsa samt den roll som sjukvården spelar för att forma kvinnors hälsa behöver ytterligare uppmärksamhet när det gäller att få tillgång till mödravård. Syftet är att utforska självupplevd reproduktiv hälsa och vårdbehov bland gravida kvinnor med romsk bakgrund i Arad, Rumänien, ett av de fattigaste områdena i Europa och där mödradödligheten är jämförbar med länder i Afrika söder om Sahara och Asien. Projektet under fyra år ingår i WRA-Sveriges tvärvetenskapliga svensk-rumänska projektkonsortium för säker mödravård bland romer.

Hungerspelet

Fredag 13:30 - 15:00 Fredstorget
Hungerprojektet

Hungerspelet är ett spel och ett utbildningsmaterial framtaget av Hungerprojektet, en ideell global organisation som driver program i 12 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. Hungerprojektet verkar för att avskaffa hunger och fattigdom.

100

Global Impact Jam är ett creaton som gick av stapeln den 8-9 november, arrangerat av Science Park Mjärdevi för andra året i rad.Här adresseras en samhällsutmaning kopplat till ett eller flera av FNs 17 globala hållbarhetsmål. Årets uppdragsgivare och behovsägare var Polismyndigheten och Länsstyrelsen i Östergötland. Under 20 timmar jobbade 20 deltagare med utmaningen; Hur kan vi med hjälp av Internt of Things, sensorer, AI, visualisering och annan teknik förebygga och motverka våld i nära relationer? Hör oss berätta om creaton-processen och några lärdomar och slutsatser.
http://globalimpactjam.se/

The right to Healthcare is a universal human right yet for the many Transgender people living in Sub Sharan Africa  remains a pipedream. 32 countries in Sub Saharan Africa have draconian laws that criminalise same sex consensual acts. These laws perpetuate violence discrimination and stigma by both state and non state actors further pushing Trans minorities underground to the detriment of their health and wellbeing.

78. What Can a Company do to Strengthen the Right to Health?

Bengt Stavenow, Edith Bahmanyar, Gabriella Brunlid, Jonas Eberhard, Morten Kjaerrum
Fredag 14:30 - 16:00 Sonaten
Raoul Wallenberg Institute

What can a company do to strengthen the right to health? How can companies and the public sector work together towards a common goal? The participants will give concrete examples of collaboration between companies and the public sector to strengthen the right to health of individuals. The debate will raise potentials but also challenges with technological innovations and human rights. Novo Nordisk will talk about diabetes free cities. Ferring will present a heat stabile drug that that can save thousands of lives in connection to child birth. Innovation Skåne will give several examples from cooperation between companies and the public sector.

Pyssel och aktivistvägledning med Globalportalen!

Torsdag 10:00 - 12:00 Fredstorget
Globalportalen

Globalportalen hjälper unga att engagera sig för en rättvis och hållbar värld! Kom och gör ett aktivistarmband och fråga oss vad du vill om engagemang, praktik och karriär inom globala frågor.

Att odla sig ur arbetslöshet

Johanna Hedberg, Louise Ridderström
Fredag 13:30 - 14:00 Stora scen
Linköpings kommun

Drivbänk är en verksamhet för personer som är arbetssökande och intresserad av att arbeta inom odling eller café & restaurang. Verksamheten varvar teori och praktiskt arbete, där innehållet utgår från individuell utveckling. Deltagaren får göra studiebesök och praktik på olika företag som verkar från jord till bord. Som deltagare i projektet ökar möjligheterna att nå anställning eller studera vidare. Projektet drivs av Samordningsförbundet Centrala Östergötland, SCÖ. Du får lyssna till Louise Ridderström och Johanna Hedberg som berättar om projektet.

Säkerhet för dig och dina medarbetare på riskfyllda reportage och resor

Joakim Medin, Magdalena Lind, Martin Schibbye
Torsdag 15:00 - 15:30 Globala scenen
BlankSpot

Blankspot och Metis delar sin erfarenhet och kunskap om personlig säkerhet på farliga uppdrag. Kunskaper av stort värde som är direkt applicerbara även för lokala journalister och nätverk.

100

Tillgång till hyresbostad utan diskriminering

Anna Eriksson, Cecilia Asklöf
Torsdag 15:00 - 15:30 Stora scen
Diskrimineringsombudsmannen

Hyresvärdar får inte diskriminera när de hyr ut bostäder. Hur kan urvalet av bostadssökande gå till? När kan uthyrningskriterier vara diskriminerande?

Företräder du en ideell organisation som vill arbeta för att stärka tillit, demokrati och mänskliga rättigheter, men mot rasism och exkludering?Då vill vi från Forum – idéburna organisationer med social inriktning gärna träffa dig under MR-dagarna!På fredagen klockan 14 träffas civilsamhällets antirasistiska nätverk för att knyta nya kontakter och göra en workshop kring vilket stöd våra organisationer behöver för att bättre kunna arbeta med frågorna, i våra egna organisationer och i samhället i stort.Träffen riktar sig främst till organisationsföreträdare och andra som aktivt arbetar med att organisera människor mot rasism. Träffen i Linköping arrangeras i samarbete med IM, individuell människohjälp och deras projekt för antirasistiska samtalsplattformar. Med stöd från MUCF.

100

Sex, hälsa och SRHR i Latinamerika

Lördag 13:00 - 13:30 Globala scenen
Svalorna Latinamerika

Kom och lyssna på hur vi arbetar med hälsofrågor kopplade till Sexuella och reproduktiva rättigheter i Latinamerika. En kontinent där våld och diskriminering på grund av kön, ursprung och sexuell läggning, tyvärr en vardag för många. I vårt arbete lyfter vi frågor kring maskulinitetsnormer och våld i samhället upp och dess begränsande påföljder på såväl individ- som samhällsnivå.Genom folkbildningsmetoder såsom teater, dans och samtalsgrupper för att lyfta frågor som kan ses som känsliga och kontroversiella i samhället.  

100

Women's Rights and Human Rights - My Experience

Jahanara Nuri
Fredag 11:00 - 11:30 Globala scenen
Linköpings kommun

Jahanara Nuri is the safe haven artist in Linköpings since 2018. She is a human rights activist from Bangladesh. She is also a writer and film maker. The lecure will be held in English.

100

Hunger, näring och rätten till hälsosam mat

Catarina Antikainen, Hanna Dahlström
Lördag 14:00 - 14:30 Globala scenen
FIAN Sverige

Hälsosamma livsmedel med hänsyn till människor och djur utan att förstöra klimat och miljö. Hur svårt ska det vara? Hur kan rättighetsperspektivet hjälpa oss, vilka är de falska lösningarna och vad har vattniga tomater med det hela att göra? Alla dessa frågor talar vi om i detta miniseminarium anordnat av FIAN Sverige. Vi  arbetar för rätten till lämplig mat i partnerskap i partnerskap med småbrukar- och ursprungsfolksorganisationer. 

Supporting journalists and writers in exile

Jahanara Nuri, Lotta Schüllerqvist
Lördag 14:30 - 15:00 Globala scenen
Reportrar utan gränser

Enligt Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex används allt brutalare metoder för att tysta journalister. Landsflykt kan bli en direkt konsekvens av detta. Ett nytt hemland innebär stora möjligheter, men kan också utgöra en allvarlig begränsning av journalisters yttrandefrihet. Möt journalisten LOTTA SCHÜLLERQVIST från Reportrar utan gränser och Sverigebaserade skribenten JAHANARA NURI från Bangladesh i ett samtal om situationen före och efter exilen. Jahanara deltar i Reportrar utan gränsers pilotprojekt Kollega till kollega.