Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under lördagen 16 november krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

StigandeFallande

Dilemmaspelet: Att fly är ingen utflykt

Röda Korsets Ungdomsförbund
Fredag 09:00 - 09:30 Globala scenen
Röda Korsets Ungdomsförbund

Många känner till att miljontals människor är på flykt från sina hem. Med Dilemmaspelet vill vi öka förståelsen för vad det kan innebära att vara på flykt.

Bhopal - gasutsläppet som orsakade tusentals dödsfall

Lördag 15:00 - 15:30 Globala scenen
Amnesty International

Det är 35 år sedan katastrofen inträffade men än idag utgör föroreningar och kemikalier förödande hälsorisker för lokalbefolkningen.

Stop Killer Robots!

Guy Feugap
Fredag 13:30 - 14:00 Globala scenen
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Fully autonomous weapon also known as "killer robots" have the ability to engage and select targets without any human involvement. Killer Robots are currently being developed by states such as, Israel, United States, Russia, United Kingdom, South Korea and China. The African section of International Women’s League for Peace and Freedom currently run a campaign that call for an international prohibition of killer robots. The autonomous weapons will most likely be used in Africa in spite of the fact that such weapons are not being developed there. Guy Feugap, WILPF Cameroon, will discuss the consequences developing “killer robots” will have on human security and why a gender perspective is necessary.

100

Quiz: Vad kan du om global hälsa?

Torsdag 10:30 - 11:00 Globala scenen
Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF)

Vilka är de största hälsoproblemen i världen? Var sker de snabbaste framstegen? Hur hänger rätten till hälsa ihop med fattigdom, fred, klimat och jämställdhet? Utmana dina vänner eller kollegor i vårt quiz!

Rätt från början - ett projekt om universell utformning

Agneta Lindqvist, Emil Erdtman
Fredag 15:30 - 16:00 Stora scen
Funktionsrätt Östergötland i samverkan med Funktionsrätt Sverige

Universell utformning handlar om att göra rätt från början - att tjänster, produkter och miljöer redan från början utformas så att samhället blir så tillgängligt som möjligt. Projektet ska bidra till skapande av inkluderande miljöer, tjänster och verksamhet inom utbildningsområdet, boendesektorn och arbetsmarknadsområdet

To overthrow a dictator – women’s crucial role in Sudan

Ikhlas Mahmoud
Lördag 13:30 - 14:00 Globala scenen
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

After decades of oppressive laws that prevented women to act and dress freely in Sudan, it was the women of Sudan who stood at the center of the peaceful protests against Sudan’s dictator Omar al-Bashir. Sudanese women mobilized the protests that eventually also led to the removal of Omar al-Bashir as president after 30 years in power. Although women played a significant role in ending the oppressive dictatorship, women were left behind when it came to negotiating the future of Sudan. This illustrates how women still face obstacles to their involvement in political and peace processes.
Ikhlas Mahmoud, president of International Women’s league for Peace and Freedom Sudan, (WILPF Sudan) will discuss the current situation in Sudan, as well as the challenges women face during the transitional period that will uphold the country for 39 months.

Könsnormer som hinder för hälsa

Goldina Smirthwaite
Fredag 11:00 - 11:30 Stora scen
Sveriges Kommuner och Landsting

Rätten till hälsa gäller oavsett människors kön. Ett av de nationella jämställdhetspolitiska målen är jämställd hälsa. Men fortfarande finns det stora skillnader i hälsa mellan olika grupper av kvinnor och män. Förväntningar på kvinnor och män, normer för kvinnlighet och manlighet, påverkar människors livsvillkor och beteenden, men också hur de bemöts inom hälso- och sjukvården. Hur könsnormer kan vara ett hinder för hälsa och hur vi kan arbeta för en jämställd hälsa, diskuteras med utgångspunkt i SKL:s rapport (O)jämställdhet i hälsa och vård.

Being young in South Africa – A struggle Against Violent Norms

Kim, Nkosi, Paolos
Lördag 11:00 - 11:30 Globala scenen
Rädda Barnen

Paolos, Kim and Nkosi live in Johannesburg where poverty and violence are a part of many young South Africans’ everyday life. Join them and listen to their stories of struggle for a better life – Stories that also form the basis of a new tv series called Johannesburg Stories.

100

Våld mot barn - ett folkhälsoproblem?

Erica Mattelin
Torsdag 12:00 - 12:30 Stora scen
Barnafrid

Många barn är med om våld under sin uppväxt både i Sverige och internationellt. Forskningen och debatten har dock ofta slutat i att beskriva våldets påverkan enbart på individnivå. Barn ofta kommit att beskrivas som passiva, vittnen och offer för våldet. Detta seminarie syftar till att koppla samman folkhälsa, mänskliga rättigheter och våld men tyngdpunkt på internationell forskning och framåtblick. Med utgångspunkt att lyfta och stärka barns röster i en utsatt situation, med exempel på hur man bör inkludera barn i forskning och för att beskriva hur våld är att beteckna som ett folkhälsoproblem.

Arvsfondsprojektet LikaOlika skapade 10 arbetstillfällen som ledsagare vid Universitetssjukhuset i Linköping. Efter projektet fortsatte verksamheten genom ett avtal med Region Östergötland.Mötesplatsen LikaOlika för unga med funktionsnedsättning blev efter projektets slut en del av Linköpings kommuns fritidsverksamhet.

100

Antirasism ur ett intersektionellt perspektiv

Matilda Bergenudd
Lördag 14:00 - 14:30 Stora scen
PeaceWorks Sweden

Min Skola är PeaceWorks antirasistiska projekt som arbetar med att lyfta normkritik som en naturlig del av skolan. Syftet med projektet är att stärka skolor i deras redan existerande värdegrundsarbete, minska våldsuttryck och trakasserier samt öka elevernas känsla av trygghet.
Vi kommer i vårt seminarium beröra ämnen såsom vithetsnormen, normkritik, postkolonialism och rasismens associationskedja. Genom att utgå från de sju diskrimineringsgrunderna pratar vi om intersektionalitet och hur detta påverkar rasistiska tankegångar och rasistiska strukturer. 

Spelvärlden på nätet - gemenskap vs kränkningar

Anna-Carin Wettefors, Max Horttanainen
Torsdag 14:00 - 14:30
Stiftelsen Friends

80 % av barn och unga i Sverige spelar någon typ av digitala spel, vilket gör gaming till en av de mest populära fritidsaktiviteterna. För de allra flesta unga betyder spelens värld underhållning, vänskap och gemenskap, men det finns också en mörkare baksida som innebär kränkande ord och en tuff jargong. Friends och Svenska E-sportsförbundet samtalar om hur vi ska förhålla oss till båda delarna.

Flyg betyder liv för människor i många områden bl.a. i Kongo

Eva Jonson, Lars-Erik Wallhagen, Samuel Belter
Fredag 15:00 - 15:30 Globala scenen
MAF Sweden

MAF i samverkan med lokala sjukhus och organisationer i D.R Kongo möjliggör ett effektivare arbete för att nå utsatta människor vilket är en förutsättning för att  nå FN-målen.

100

Ökar livskvaliteten om man går i studiecirkel?

Fredag 14:00 - 14:30 Stora scen
Folkbildningsrådet

Varje år deltar 700000 personer med olika bakgrund, ålder och förutsättningar i en studiecirkel. Vad ger det deltagarna och hur påverkas samhället?

Campaigning for Change

Mais Irqsusi
Lördag 14:30 - 15:00 Globala scenen
Diakonia

For people to take action, you need to engage their hearts to know why they care about your cause, but also engage their head, and for them to know how the change will take place strategically. This session is about freeing the mind and heart to take action towards human rights and dignity.

100

Women's Rights and Human Rights - My Experience

Jahanara Nuri
Fredag 11:00 - 11:30 Globala scenen
Linköpings kommun

Jahanara Nuri is the safe haven artist in Linköpings since 2018. She is a human rights activist from Bangladesh. She is also a writer and film maker. The lecure will be held in English.

Att odla sig ur arbetslöshet

Johanna Hedberg, Louise Ridderström
Fredag 13:30 - 14:00 Stora scen
Linköpings kommun

Drivbänk är en verksamhet för personer som är arbetssökande och intresserad av att arbeta inom odling eller café & restaurang. Verksamheten varvar teori och praktiskt arbete, där innehållet utgår från individuell utveckling. Deltagaren får göra studiebesök och praktik på olika företag som verkar från jord till bord. Som deltagare i projektet ökar möjligheterna att nå anställning eller studera vidare. Projektet drivs av Samordningsförbundet Centrala Östergötland, SCÖ. Du får lyssna till Louise Ridderström och Johanna Hedberg som berättar om projektet.

100

Att jobba med Traumarehabilitering utifrån ett Rättighetsperspektiv (Human Rights Approach)

Cristian Peña
Torsdag 17:00 - 17:30 Stora scen
Rädda Barnens Centrum för Stöd och Behandling

Att ha ett rättighetsperspektiv innebär att erkänna våra
patienter, bland andra papperslösa, som rättighetsbärare och det offentliga som
skyldighetsbärare. Ett rättighetsperspektiv är en moralisk och politisk
hållning (icke partipolitiskt men ändå inte neutral när det gäller brott mot
mänskliga rättigheter eller mot barnkonventionen) som omorienterar vår
psykologiska praxis i vårt arbete med bland andra papperslösa ungdomar. 

100

Mänskliga rättigheter och rätt till hälsa för studenter

Elisabet Lönnermark, Lena Oxelmark
Fredag 12:30 - 13:00 Stora scen
Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin

Mänskliga rättigheter och rätt till hälsa för alla studenter vid Sahlgrenska Akademin. Inspirerande föreläsningar och gruppövningar om likabehandling.

Hur skapar vi hållbar aktivism bland organiserade minoritetsgrupper?

Ayaan Goobe
Lördag 11:30 - 12:00 Stora scen
Ibn Rushd Studieförbund

Om långvarig stress, utbrändhet och psykosocial hälsa bland organiserade minoritetsgrupper. I detta miniseminarium delar vi med oss av tips och metoder för att skapa hållbara aktivister.