Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under lördagen 16 november krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

StigandeFallande

01. Invigning

Josette Bushell-Mingo, Lars Vikinge, Sir Michael Marmot
Torsdag 09:00 - 10:00 Crusellhallen
Mänskliga Rättighetsdagarna

Vi inviger mänskliga rättighetsdagarna med vår eminenta konferencier Josette Bushell-Mingo, som genom sång och samtal lotsar oss igenom upplägget för dagarna och presenterar temat för forumet. 

02. Medicine – Essential but Inequitably Available

Anna Wigenmark, Bridget Sleap, Gunilla Backman, Charlotte Lind
Torsdag 10:30 - 12:00 Crusellhallen
Ordfront and The Swedish Forum for Human Rights

Access to medicines is an integral, and indispensable part of everyone’s right to the highest attainable standard of health. Yet, it is estimated that 2 billion people, or one-third of the world’s population, are unable to receive or purchase essential medicines on a regular basis.

03. Mänskliga rättigheter i en digitaliserad äldreomsorg

Björn Immerstrand, Brit Stakston, Jakob Algulin, Mikael Sanfridsson, Sofia Åström-Lindholm, Susanna Lundstedt
Torsdag 10:30 - 12:00 Musikalen
Linköpings kommun

Hur en människa upplever integritet och självständighet är individuellt och flera olika aspekter behöver vägas in. Kommuner har idag tillgång till välfärdsteknik som utmanar sättet att se på individens behov och hur individens mänskliga rättigheter ska tillgodoses. Brit Stakston inleder med en introduktion om digitalisering och Teater Imba problematiserar äldreomsorgens vardag. Därefter lyssnar vi till en panel med olika sakkunniga.

100

04. Social Well-being and Mental Health for Human Rights Defenders in the Eastern Partnership Region

Mr. Franciask (Franak) Viacorka, Mr. Najmin Kamilsoy, Ms. Hasmig Tatiossian , Sofia Strive
Torsdag 10:30 - 12:00 Operan
Forum Syd, Svenska FN förbundet och Sveriges Belarusier

Mental health problems and decreased social well-being have become an increasing phenomenon connected to the global trend of shrinking civic space, highly present in the Eastern Partnership region. With limited access to health treatment, many activists suffer from severe mental problems. The panel will discuss mental health risks and challenges as well as measures to mitigate and deal with these issues. 

100

06. Lika rättigheter i mötet med myndigheter

Erika Dahlin, Johanna Ohlsson, Mikael Öhman Almén, Olle Andersson Brynja, Pranvera Bahtiri, Åsa Trotzig
Torsdag 10:30 - 12:00 Studion
Försäkringskassan och Uppsala Universitet

Hur kan vi som jobbar på en myndighet säkerställa lika rättigheter i mötet med invånare? Alla som möter en myndighet har rätt att bli väl bemötta och få likvärdig service. Samtidigt riskerar möten att påverkas av normer och föreställningar. Försäkringskassan presenterar www.likarattigheter.se.
Där har vi samlat filmer som visar
vardagliga möten mellan myndigheter och invånare. Filmerna hjälper oss att
reflektera över olika rättighetsfrågor.

07. Ålderbedömning, medicinsk vetenskap och migrationskontroll

Anders Hjern, Benjamin Fayzi, Gregor Noll, Jonathan Josefsson, Thomas Fridh, Ulrika Geijer
Torsdag 10:30 - 12:00 Verdefoajén
Imer-förbundet

Debatten kring användningen av medicinsk vetenskap i juridiska processer har aktualiserats efter att den svenska staten börjat använda nya metoder för åldersbedömningar i asylärenden. I detta seminarium diskuterar personer med erfarenhet av asylprocessen samt med juridisk, medicinsk och politisk expertis var vi befinner oss i denna fråga idag för att möjliggöra bättre förståelse om vilka utmaningar och lösningar som väntar framöver.

A methodological seminar sharing experiences from various organizations working in both international and Swedish contexts with the aim to share creative methods for social change in complex and traditional/religious contexts.  The seminar will discuss how to work with religious leaders and young people living in a traditional/religious context to raise sensitive issues such as gender norms, sexuality and gender based violence.

09. Att stötta barn som flytt - hur kan skolan jobba?

Anders Österhjelm, Elisabeth Dahlgren Wirén , Mats Trondman, Mikael Drackner
Torsdag 10:30 - 12:00 Operetten
Bris - Barnens rätt i samhället

Vilken roll spelar skolan för nyanlända barns välbefinnande, vilket ansvar har skolan för måendet hos barn som flytt och vilka goda erfarenheter finns det?

100

10. Hinder för hälsa

, Andreas Pettersson, Erika Wermeling, Jonas Franksson, Niklas Altermark, Nora Eklöv
Torsdag 10:30 - 12:00 Solot
STIL - Stiftarna av Independent living i Sverige

När Noras personliga assistans drogs ned fick hon bo hos sina föräldrar. Jonas nekas rätt till personlig assistans på jobbet. Vad händer när uppnådda rättigheter plötsligt förvägras människor? Enligt FN:s funktionsrättskonvention får stater inte försämra rättigheter, som personlig assistans. Men det är precis vad som händer i Sverige.Ett samtal om vad väntan på nya beslut gör med vårt mående och våra livsval och om hur staten försämrar vår hälsa.

11. Barns delaktighet i sin egen hälsa

Caroline Sjödell, Emma Hjälte, Hanna Henriksson, Helene Elvstrand, Karoline Olstam, Maja J Gaimer
Torsdag 10:30 - 12:00 Duetten
Region Östergötland

Hur arbetar
vi för att öka barn och ungdomars möjligheter till delaktighet och inflytande? Helene
Elvstrand berättar om sin forskning inom delaktighetsfrågor, inclusive education
och barns rättigheter. Vi berättar om arbetet med webbenkäten ”Om mig” som gör
ungdomar delaktiga i frågor som rör deras hälsa och livsstil samt sjukhusskolans
utbildningsinsatser och hälsofrämjande elevhälsoarbete för att påverka barn och
ungas psykiska mående. 

100

12. Hälsosegregation och hälsoklyftor – en lägesrapport från dagens Sverige

, Irene Molina, Melody Farshin, Örjan Hemström
Torsdag 13:00 - 14:30 Crusellhallen
Ibn Rushd Studieförbund

Kan segregation vara hälsofarligt? Varför spelar platsen du bor på roll för din hälsa och din livslängd? Hur påverkar faktorer som etnisk tillhörighet, kön och boende din tillgång till god hälsa och vård? En lägesrapport från dagens Sverige där vi inte bara tittar på hur det ser ut idag, utan också de bakomliggande faktorerna samt vägar framåt.  

13. Förbättra transvården och minska lidandet

Alfie Martins, Marvin Horvat, Ulrika Westerlund, Vierge Hård
Torsdag 13:00 - 14:30 Musikalen
Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering, RFSL Göteborg, Lokalgruppen Transammans Väst, FPES Göteborg, Mänskliga Rättighetsdagarna

Transpersoners liv påverkas enormt av politiska beslut.  Hur kan transcommunityt, politiker och vårdgivare tillsammans förbättra deras livsvillkor?Seminariet består av två panelsamtal där deltagarna diskuterar ämnet utifrån olika perspektiv: Representanter från vård och politik respektive från transcommunityt: RFSL, FPES och Transammans.Dessutom hörs röster från transpersoner med erfarenhet av den könsbekräftande vården i Sverige.Välkomna!

100

Vi vet att sexism och grövre sexuellt våld leder till oerhörda konsekvenser på samhälls- men framförallt individnivå. Kvinnor har kämpat länge för att skapa ett jämställt samhälle fritt från alla former av förtryck. Mycket har förändrats. Men för att komma hela vägen behöver män bli en del i kampen. Föreläsningen kommer förmedla två nycklar för detta: alliering med de som utsätts och samtal män emellan.

100

15. Olika kritiska perspektiv på vård, hälsa & samhällets ansvar

Anna-Sara Lind, Professor i offentlig rätt, Elena Namli, professor i etik, Johanna Ohlsson, TD etik, projektledare regeringsuppdrag i mänskliga rättigheter, Moa Kindström Dahlin, universitetslektor i offentlig rätt
Torsdag 13:00 - 14:30 Spegelsalen
Uppsala universitet

Detta samtal diskuterar vad som menas med vård och hälsa i MR-sammanhang. Ohälsa kräver medicinsk hälso- och sjukvård men hälsa påverkas av många olika saker.

100

16. Könsnormer som hinder för hälsa

Goldina Smirthwaite
Torsdag 13:00 - 14:30 Studion
Sveriges Kommuner och Landsting

Rätten till hälsa gäller oavsett människors kön. Ett av de nationella jämställdhetspolitiska målen är jämställd hälsa. Men fortfarande finns det stora skillnader i hälsa mellan olika grupper av kvinnor och män. Förväntningar på kvinnor och män, normer för kvinnlighet och manlighet, påverkar människors livsvillkor och beteenden, men också hur de bemöts inom hälso- och sjukvården. Efter en inledande föreläsning av Goldina Smirthwaite, som har skrivit SKL:s rapport (O)jämställdhet i hälsa och vård, diskuterar vi tillsammans i grupper hur könsnormer kan vara ett hinder för hälsa och hur vi kan arbeta för en jämställd hälsa.

17. Rätt till hälsa för papperslösa – samverkan mot vårdhinder

Ana Hagström, Christina Högberg, Henry Ascher, Lau Dahlgren Ekegren, Lina Lönnberg, Sofia Nilsson
Torsdag 13:00 - 14:30 Verdefoajén
Rosengrenska stiftelsen och Svenska Röda Korset

Sedan 2013 har papperslösa lagstiftad rätt till subventionerad vård. Erfarenheter från Rosengrenska och Röda Korset visar dock att påtagliga vårdhinder kvarstår.Okunskap om lagen och tolkningen av begreppet ”vård som inte kan anstå” är två orsaker. Under seminariet kommer riskerna för människor som inte ges tillgång till vård att belysas samt hur idéburna- / frivilligorganisationer och regioner kan samverka för att säkerställa rätten till hälsa.

100

Hur kan du motverka diskriminering med aktiva åtgärder på jobbet? Fack, arbetsgivare och intresseorganisationer diskuterar med DO.

19. Rätten till hälsa för urfolk med särskilt fokus på samerna

Britt Sparrock, Christina Mienna, Ellacarin Blind, Kristina Sehlin Macneil, Lena Maria Nilsson, Peter Johansson
Torsdag 13:00 - 14:30 Operetten
Göteborgs universitet och Umeå universitet

Vi diskuterar urfolks hälsa samt hälsoforskningens och hälso- och sjukvårdens kunskap om urfolks hälsa. Panelen kommer att problematisera frågan om urfolks rätt till hälsa är likställd rätten till västerländsk vård på kolonisatörens språk, eller om det även är rätten till vård på exempelvis samiska, från ett samiskt perspektiv. Fokus ligger på situationen i Sápmi men internationella jämförelser kommer att göras.

100

20. Mental health, destructive milieus, and working preventively

Anette Pettersson Faye, Jane Braden-Golay, Robert Örell, Valerie DeMarinis
Torsdag 13:00 - 14:30 Solot
Institutet för demokrati & dialog (IDEDI) en del av Fryshuset

Why do young people seek out and engage in violent extremism, and how can we prevent this as well as promote resilience to it? How can we, as professionals, be better equipped?The public mental health promotion perspective is the starting point for this seminar. In the seminar, we highlight protective factors (health promotion) and risk factors (poor mental health) in a broad sense, and in relation to how one can work against destructive milieus. 

21. Kan alla verksamheter arbeta hälsofrämjande?

Aleksander Gabelic, Alma Basic, Länsstyrelsen Östergötland
Torsdag 13:00 - 14:30 Duetten
Länsstyrelsen Östergötland

Genom att utgå från Länsstyrelsen Östergötlands olika verksamheter ger vi exempel på hur vi arbetar, eller skulle kunna arbeta, för att bidra till ökad hälsa på lika villkor för länets invånare. Verksamheten analyseras utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Vi vill så ett frö och engagera kring hur olika verksamheter kan arbeta hälsofrämjande, även när det inte finns ett uttalat uppdrag inom hälsa eller mänskliga rättigheter.