Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under lördagen 16 november krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

Jag kan och hör till! Om skolavhopp och skolmisslyckanden

Josefin Brude Sundin, Lasse Jonsson
Fredag 15:00 - 15:30 Stora scen
Region Östergötland

Unga som hoppar av skolan löper större risk att exkluderas
eller marginaliseras på arbetsmarknaden, vilket på sikt kan leda till
hälsoproblem för individen. Bästa vaccinationen mot framtida ohälsa är en
avklarad gymnasieutbildning. Projektet #jagmed
presenteras och vi utgår ifrån ungdomarnas berättelser och ringar in vad
skolan kan göra för att alla ungdomar ska klara sin utbildning och därmed få
bra förutsättningar till ett gott liv.

Pyssel och aktivistvägledning med Globalportalen!

Fredag 15:00 - 16:00 Fredstorget
Globalportalen

Globalportalen hjälper unga att engagera sig för en rättvis och hållbar värld! Kom och gör ett aktivistarmband och fråga oss vad du vill om engagemang, praktik och karriär inom globala frågor.

100

MENSkliga rättigheter är mänskliga rättigheter

Hanna Hellström, Rebecka Hallencreutz
Fredag 15:30 - 16:00 Globala scenen
MENSEN - forum för menstruation och My Period is Awesome

Menstruell hälsa är central för att förverkliga mänskliga rättigheter. Ungefär hälften av jordens befolkning kommer att ha runt 3 500 mensdagar under sin livstid. Samtidigt har 2,5 miljarder människor inte tillgång till en privat och säker toalett och en stor andel av dessa vet inte hur de ska ta hand om sin hygien i samband med mens. Vilka utmaningar kopplade till mens står vi inför idag och hur kan vi i framtiden säkerställa att menstruerandes behov tillgodoses? Välkommen på ett mensigt seminarium med globalt perspektiv, som hålls hålls av Rebecka Hallencreutz, från föreningen MENSEN - forum för menstruation, och Hanna Hellström från My Period is Awesome.

100

Rätt från början - ett projekt om universell utformning

Agneta Lindqvist, Emil Erdtman
Fredag 15:30 - 16:00 Stora scen
Funktionsrätt Östergötland i samverkan med Funktionsrätt Sverige

Universell utformning handlar om att göra rätt från början - att tjänster, produkter och miljöer redan från början utformas så att samhället blir så tillgängligt som möjligt. Projektet ska bidra till skapande av inkluderande miljöer, tjänster och verksamhet inom utbildningsområdet, boendesektorn och arbetsmarknadsområdet

82. The Human Cost of Consumption

Glen Mpufane, Louise Lindfors, Sanjida Shamsher, Sofia Östmark
Lördag 10:00 - 11:00 Crusellhallen
Swedish Forum for Human Rights, Swedwatch, Union to Union

What are the health consequences along the supply chains and from the production of the things we buy? There are many health and safety risk associated with the production of your new phone or your electric bike. Not only are there health risks for the workers in the factories who made your phone and the miners who extracted the minerals that powers your bike. There are also direct and indirect impacts on the health and livelihood for those living in the communities around the mines. What are the main health risks and impacts along the global supply chains of electronics and other goods? What can be done to improve the conditions? Are there companies who act more responsible than others?

Gammal tant behöver större slant

Lördag 11:00 - 11:30 Stora scen
Tantpatrullen

Tantpatrullen är en aktionsinriktade kvinnoorganisation, som kräver ett nytt pensionssystem. Antalet fattigpensionärer ökar för varje år och 80%, av dagens nära 300 000, är kvinnor. Våra medlemmar är från 55+ och äldre. Vi har sedan starten i juni 2014 demonstrerat, gjort flash moms, givit ut en antologi, deltagit på möten, suttit i paneler och funnits i media. Vi är bland en stor allmänhet kända som “tanterna i de röda hattarna”. Vårt motto: Gammal tant behöver större slant!

100

Nobels fredspris 2018 och kampen mot sexuellt våld i konflikten i DR Kongo

Lars Arrhenius, Maria Bard
Lördag 11:00 - 11:30 Globala scenen
Utrikespolitiska föreningen i Linköping

Sexuellt våld mot kvinnor och barn används DR Kongo för att förstöra samhällen och komma åt mark och mineraler till mobiltelefoner, datorer och elbilar. 2018 fick Dr Denis Mukwege och Nadia Mourad Nobels fredspris för sin kamp mot sexuellt våld i konflikt. Trots den stora uppmärksamheten som fredspriset genererat fortsätter det extrema sexuella våldet i DR Kongo.
Vad är orsakerna till våldet och hur kan man arbeta framåt?  

83. Rätten till hälsa – även för resurssvaga

Bosse Pettersson, Gunnar Ågren, Lisa Pelling
Lördag 11:30 - 12:30 Musikalen
Arena Idé och Nätverket Gemensam Välfärd

Stora och växande grupper i vårt samhälle har inte möjlighet leva ett lika hälsosamt liv som den övriga befolkningen. Det gäller bl.a. kvinnor med kort utbildning, särskilt ensamstående med barn, låginkomsttagare och personer med ohälsosamma arbetsmiljöer. Deras rätt till hälsa begränsas genom en samhällsutveckling som leder till ohälsa och förtida död snarare än till bättre och mer jämlik hälsa för dem med största behoven. Därför ökar de sociala skillnaderna i hälsa samtidigt som medellivslängden och hälsan förbättras i ett samlat befolkningsperspektiv.

100

84. Where is the feminist perspective in Swedish arms trade?

Gabriella Irsten, Linda Åkerström
Lördag 11:30 - 12:30 Operan
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Swedish Forum for Human Rights

The production, export and proliferation of weapons and ammunition contributes to people worldwide being subjected to armed violence. Weapons are distributed without control. The spread of arms from states such as Sweden are waging war and violating human rights. The panelists represents the peace movement in Sweden. The discussion will focus on arms proliferation, arms exports and the link to gender based violence. How come Sweden exports arms to non-democratic states? And how does it undermine with feminist foreign policy?

85. Ordfront´s Yearly Democracy Award: Sentenced to Prison for Saving Lives

Anna Wigenmark, Mattias Gardell
Lördag 11:30 - 12:30 Spegelsalen
Föreningen Ordfront

When borders in the North are closing, refugees and migrants are forced out on more and more perilous journeys on their way to a safe haven. As of October 6 2019, almost 18990 people are reported missing, drowned, in the Mediterranean, since 2014. 10 000 have died on the US-Mexico border in the last 10 years. At the same time, thousands of lives have been saved by voluntary, humanitarian and human rights’ workers. In this seminar we pay tribute to the people who risk their own freedom to save lives, we discuss why and how saving lives has become a crime and if this development is part of a protectionist, nationalistic and even racist agenda.

100

86. Tjejers psykiska ohälsa – en konsekvens av killars våld

Anna Garvander, Hanna Nordberg, Julia Engström, Rebecka Andersson, Suada Dani
Lördag 11:30 - 12:30 Studion
Unizon

Var tionde ung kvinna i åldern 18-24 har någon gång tvingats söka hjälp för sitt psykiska mående. Tjej- och ungdomsjourer ser att mäns och killars sexuella övergrepp är ett hinder för tjejers välmående. Allt för sällan görs kopplingen mellan psykisk ohälsa, ojämställdhet och mäns och killars våld. Kom på ett seminarium om hur vi kan förstå psykisk ohälsa utifrån ett feministiskt perspektiv och med en kunskap om våld, makt och kön. 

Kvinnor, män, flickor och pojkar dör i krigets Jemen inte långt från oss. Hur arbetar de humanitära organisationerna för att få in katastrofhjälp till den hårt drabbade befolkningen? Vilka är utmaningarna att nå fram? I detta seminarium får ni höra om hur Läkare utan gränser och UNICEF arbetar i praktiken.

Hur skapar vi hållbar aktivism bland organiserade minoritetsgrupper?

Leila Abdi Ishaq
Lördag 11:30 - 12:00 Stora scen
Ibn Rushd Studieförbund

Om långvarig stress, utbrändhet och psykosocial hälsa bland organiserade minoritetsgrupper. I detta miniseminarium delar vi med oss av tips och metoder för att skapa hållbara aktivister.

100

Medicines and human rights - a global perspective

Afifa Trad, Andreas Rosenlund, Andrew Bambala
Lördag 11:30 - 12:00 Globala scenen
Farmaceuter utan Gränser

There are several aspects to human rights and the usage of medicines. This seminar will cover the topics of access to medicines, antibiotics resistance and falsified and substandard medicines. These issues are all related to medicines and are detriments to health and thus present major challenges to existing and future health care systems around the world. In their complexity, they have come to play an important role in the matter of humans rights and the right to have equal opportunity to live a life of good health and good quality globally.

100

Hälsa och entreprenörskap går hand i hand

Sara Almström
Lördag 12:00 - 12:30 Globala scenen
Hand in Hand Sweden

Ekonomisk egenmakt och jämställdhet är förutsättningar för en god hälsa – och tvärtom – och därmed också fundament i effektiv fattigdomsbekämpning.

Läsa för livet är ett projekt som använder sig av biblioterapeutiska metoder och vänder sig till olika målgrupper som vill samtala om livsomvälvande händelser utifrån det skrivna ordet.Sensus studieförbund formar med hjälp av metoden studiecirklar där deltagarna samtalar om existentiella livsfrågor utifrån skrivna texter kring ämnet och reflekterar för att hitta sina egna ord och bearbeta upplevelserna tillsammans.

100

Sustainable activism – to keep burning without burning out

Ageravolontär, Ev. fler aktivister, Linnea Dunne, Representant från LSU, HEL-projektet
Lördag 12:30 - 13:00 Globala scenen
Act Svenska kyrkan

A discussion about activism and the sustainability of ourselves
and others. With activists and experts we discuss how to tackle the long term
commitment required by the complex issues facing the world today by practicing self
care and mutual support. 

100

The Role of Stories in Advancing HR in a Polarized Age

Derek B. Miller, Julie Lindahl, Rachel Kadish
Lördag 12:30 - 13:30 Stora scen
Myndigheten för statligt stöd till trossamfund

The founding members of Voices Between: Stories Against Extremism discuss the author’s role in defending and advancing HR in a polarized age.

88. Hat, hot, utsatthet och ohälsa - en opinionsbildares vardag

Katia Wagner, Marcin de Kaminski
Lördag 13:00 - 14:00 Musikalen
Civil Rights Defenders

 Civil Rights Defenders visar genom ett antal unika nedslag hur svenska opinionsbildare utsätts för enorma påfrestningar - enbart för att de försöker bidra till det offentliga samtalet rörande jämställdhetsfrågor, mångfald och likabehandling. Frågan om utsatthet och ohälsa för de opinionsbildare som inte har uppbackning av större arbetsgivare eller säkerhetsorganisationer är akut och angår hela det svenska civilsamhället. I seminariet fokuseras på opinionsbildare som utsätts för hat, hot eller trakasserier på grund av kön, etnicitet eller andra diskrimineringsgrunder.

100

89. Women's Voices for Peace in Yemen

Charlotte Lind, Hend Omarian, Charlotte Lind
Lördag 13:00 - 14:00 Operan
Operation 1325

The humanitarian situation in Yemen is catastrophic with famine threatening almost the entire population. Including women in the negotiations between the fighting partners could contribute to an improved situation for the distressed population and improve women's political influence after the conflict. Hear Hend Omarian from Women's Solidarity Network in Yemen as well as others tell more.