Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under lördagen 16 november krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

Hur kan du fatta beslut för barns bästa?

Danjel Nam, Helene Näslund, Medverkande ungdomar från UR:s serie Rättighetsbärarna
Fredag 11:00 - 11:30 Stora scen
Utbildningsradion

Lyssna på medverkande i UR:s nya serie Rättighetsbärarna och få konkreta tips på vad du kan göra för att värna barns rättigheter när du fattar beslut.

100

Women's Rights and Human Rights - My Experience

Jahanara Nuri
Fredag 11:00 - 11:30 Globala scenen
Linköpings kommun

Jahanara Nuri is the safe haven artist in Linköpings since 2018. She is a human rights activist from Bangladesh. She is also a writer and film maker. The lecure will be held in English.

Gemenskap ger bättre hälsa

2-3 personer/volontärer och mottagare, Lars Linebäck, Siv Nordquist
Fredag 11:30 - 12:00 Stora scen
Resurspoolen frivilliga uppdrag i Linköping

Gemenskap och delaktighet är viktiga faktorer för äldres hälsa. Resurspoolen har under 25 års tid arbetat ideellt för att skapa kontakter mellan människor.Vi vill med det här samtalet belysa vad gemenskap betyder för god hälsa.

100

Västsahara – en vit fläck på kartan

Anna Stenvinkel, Erik Halkjaer, Frida Dunger Johnsson, Nazha El Khalidi
Fredag 11:30 - 12:00 Globala scenen
Emmaus Stockholm, Tidskriften Västsahara, Brödet och Fiskarna

Journalister i det av Marocko ockuperade Västsahara förtrycks och organisationer vittnar om minskat demokratiskt utrymme för civilsamhället i världen.

Barnets rätt till delaktighet och inflytande

Marie Angsell, Peter Almgren
Fredag 12:00 - 12:30 Stora scen
Bris

Om mindre än två månader blir Barnkonventionen svensk lag vilket kommer stärka att barnets mänskliga rättigheter. Men vad innebär det egentligen för barnets rätt till delaktighet i sin egen vård?

Social trygghet och maskulinitet

Anna-Karin Johansson, Lisa Hjelm
Fredag 12:00 - 12:30 Globala scenen
Expertgruppen för Biståndsanalys

Fattigdomsbekämpning via sociala trygghetssystem uppmuntrar sällan män att engagera sig i jämställdhetsfrågor, enligt en ny litteraturöversikt från EBA.

100

Lucinda Tomo is one of the farmers affected when Mozambique introduces new laws that limit the use of local seeds. What are the long-term consequences?

100

Mänskliga rättigheter och rätt till hälsa för studenter

Elisabet Lönnermark, Lena Oxelmark
Fredag 12:30 - 13:00 Stora scen
Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin

Mänskliga rättigheter och rätt till hälsa för alla studenter vid Sahlgrenska Akademin. Inspirerande föreläsningar och gruppövningar om likabehandling.

100

Rätten till hälsa gäller alla, även personer i missbruk. Det kan tyckas självklart, men Sverige har ingen rättighetslagstiftning inom området utan olika aktörer, såsom regioner och kommuner, har ansvar för att ge personer i behov insatser av olika slag. 2011 lämnades en utredning om missbruksvården till regeringen. Vad har hänt sedan dess? Vilka utmaningar och möjligheter inom området finns idag? Finns det risk att människor i missbruk faller mellan stolarna när flera aktörer har ansvar?

100

63. Tvång för alla eller ingen – en debatt om tvångsvård

Anna-Sara Lind, Elena Namli, Moa Kindström Dahlin, Yana Litinska
Fredag 13:00 - 14:00 Musikalen
Uppsala universitet

En debatt om olika rättsliga tolkningar av tvång som förekommer inom psykiatrisk vård. Finns rättsligt stöd? Hur kan och bör det tolkas? Kan tvångsvård berättigas? 

64. Hur blir man en MR-kommun?

Cecilia Ramqvist, Gabriella Fredriksson, Karin Ljung Aust, Marie Daun, Ulrika Dagård
Fredag 13:00 - 14:00 Operan
Sveriges Kommuner och Landsting

Globalt ökar antalet MR-städer.
SKL driver ett utvecklingsarbete om rättighetsbaserat arbetssätt och
MR-kommuner/regioner. Det rättighetsbaserade arbetet ser olika ut i landets
kommuner och regioner. Hur kan vi bedriva det på ett hållbart sätt? Vilka
verktyg behövs för att göra arbetet systematiskt trovärdigt? Vid seminariet får
vi ta del av erfarenheter från MR-arbetet i Lund, Linköping och Borås. RWI ger
en internationell utblick på MR-städer.

65. Att skapa ett hälsofrämjande mottagande av barn och familjer

Benjamin Fayzi, Hania Kutabi, Osaman Basir
Fredag 13:00 - 14:00 Spegelsalen
Rädda Barnen och Ensamkommandes Förbund Stockholm

Vi har sedan 2015 mött tusentals barn, unga och föräldrar som kommit till Sverige. Ofta ser vi att de inte får tillgång till eller inte söker den vård och det stöd de behöver. Vi lyfter deras behov utifrån den kunskap vi samlat in och visar på goda exempel. Vi frågar oss vad vi kan lära för ett gott hälsofrämjande mottagande framöver och ger förslag på hur man kan stödja och vad man som professionell ska tänka på i kontakt med nyanlända.

100

Ett psykosocialt synsätt bygger på tron på människors egen kraft att stötta varandra och återhämta sig vid kriser och katastrofer. Studier visar att när människor kan se sig själva som aktiva deltagare med handlingsutrymme bidrar det till snabbare återhämtning och minskad risk för långvarig psykisk ohälsa. Act Svenska kyrkan har utvecklat en särskild kompetens inom psykosocialt stöd internationellt. I samband med flyktingmottagandet i Sverige 2015 påbörjade Svenska kyrkan, Rädda Barnen och Röda korset ett samarbete med att kontextuellt anpassa dessa erfarenheter och metoder från globala humanitära insatser till en svensk kontext till goda resultat.I detta seminarium ges en fördjupad inblick i vad psykosocialt stöd innebär i relation till ett holistiskt sätt att se på människan, och hälsa och hur det kan utformas rent praktiskt.  Syftet med samtalet är att förmedla de erfarenheter som kommit ur arbetet, att vi är alla människor och har liknande behov och reaktioner och att ett bemötande är ofta detsamma både i ett flyktingläger i Uganda som på centralen i Malmö i samband med flyktingmottagandet i Sverige. . 

100

67. Av vem skyddas barn?

Anna Lundberg, Johanna Sköld, Jonathan Josefsson, Maline Holmlund, Sofia Häyhtiö, Ulrika Wernesjö
Fredag 13:00 - 14:00 Verdefoajén
Linköpings Universitet

Vem är barn, och av vem skyddas barn – bedömningar och gränsdragningar i en tid när barnkonventionen blir lag? I det här panelsamtalet diskuterar deltagarna barns ålder, villkor och rättighetsanspråk i olika sammanhang: på låsta institutioner; i asylprocessen; enligt barnkonventionen. Även ett historiskt perspektiv lyfts fram. Forskare och aktivister samtalar om nuvarande livsvillkor och vardagserfarenheter, samt möjligheter till förändring i ljuset av att barnkonventionen blir lag år 2020.

68. Health, Human Rights and Planning for the Future

Ana Nordberg , Lotta Wendel, Maria Green, Santa Slokenberga, Titti Mattsson
Fredag 13:00 - 14:00 Sonaten
The Health Law Research Center at the Lund University Faculty of Law

From changing demographics to artificial intelligence, what issues are mostly likely to impact the future of health care in Sweden, and how can we think of those issues in terms of human rights and sustainable development?

69. Rätten till hälsa inom strategin för romsk inkludering

Karin Junehag Källman, Mirelle Gyllenbäck
Fredag 13:00 - 14:00 Operetten
Länsstyrelsen i Stockholm

I detta seminarium kommer ni att få ta del av Länsstyrelsens och Folkhälsomyndighetens arbete med att belysa insatser och åtgärder som genomförs för att tillgodose romers rätt till hälsa. I seminariet deltar även personer med romsk språk- och kulturkompetens som kommer att berätta om hälsofrågan utifrån sina perspektiv. De kommer även att ge konkreta exempel på hur kommuner och myndigheter kan arbeta för att romer ska kunna tillgodogöra sina rättigheter.

100

70. The Right to Health Care in Armed Conflict

Sally Longworth, Sara Fridlund
Fredag 13:00 - 14:00 Solot
Stockholm Centre for International Law and Justice

How does international law regulate the right to health care arising out of armed conflict? Different obligations apply to those in the area of conflict, and those who have left the conflict zone but suffer from the effects of the conflict. This seminar will discuss how the myriad of international legal obligations relating to health care and armed conflict change depending on the situation and needs of the individual.

71. Hälsosamt klimat?

Anna Lindman, Cecilia Melder, Magnus Hagevi, Susanne Wigorts Yngvesson
Fredag 13:00 - 14:00 Duetten
Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för Mänskliga Rättigheter, Studieförbundet Bilda

Begrepp som flygskam, klimatavtryck och klimatångest är exempel på att klimathotet påverkar våra relationer och förväntningar även på det individuella planet. Fler, bättre och längre liv ger större klimatavtryck – som i sin tur hotar rätten till hälsa. Hur ska samhället kunna hantera sådana till synes olösliga dilemman? Är skammen kring klimatfrågor ohälsosamt för individer och samhällen? Eller är den nödvändig för rätten till hälsa på lång sikt?

Global arbetsmarknadscoaching

Fredag 13:00 - 13:30 Fredstorget
Mänskliga Rättighetsdagarna

Vill du jobba med mänskliga rättigheter och global utveckling? Mingla med framtida arbetsgivare och lär dig mer om hur det är att jobba hos just dem. Medverkar gör bland andra: Warchild, Equmeniakyrkan, RFSU, PMU, IKFF, Union to Union och Civil Rights Defenders. 

100

Ryssland & Qatar för Mänskliga Rättigheter

Jonas eriksson
Fredag 13:00 - 13:30 Globala scenen
Svenska Elektrikerförbundet

Svenska Elektrikerförbundet har under en tid med andra förbund i Sverige varit engagerade i utlandsprojektet. Där stort fokus varit på FIFA och byggnationer av arenor inför VM.Där elektrikerförbundet tillsammans med den internationella bygg och trä federationen (BWI) genomför arbetsmiljöinspektioner på byggena men också jobbar för förändring i landet och för organisering av arbetskraften.