Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under lördagen 16 november krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

35. Andlig och existentiell hälsa i en postmodern värld

Ifrah Ismail , Joel Halldorf , Kamila Abdullah, Simon Wiebe, Yasri Shamsudin Khan
Torsdag 16:30 - 17:30 Spegelsalen
Sensus studieförbund och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa

Ofta lyfts frågor om psykisk ohälsa bland unga, men väldigt sällan talas det om de andliga dimensionernas påverkan på detta trots att forskning visar att de andliga och existentiella frågorna har en stor påverkan på människors välmående. Yasri Khan och Joel Halldorf, två tänkare och profiler med ursprung från olika religiösa traditioner i Sverige kommer prata om andlig och existentiell hälsa utifrån ett islamiskt respektive kristet perspektiv.

100

36. Poddsamtal: Skolan och rasismen - konsekvenser för ungas hälsa

Hanna Wallensteen, Magnus Loftsson, Marie Ahlén, Nantale Kitali, Patrick Konde
Torsdag 16:30 - 17:30 Studion
Stiftelsen Friends

Friends spelar in ett samtal om rasismen och hälsokonsekvenser för barn och unga. Begrepp som mikroaggressioner och gaslighting reds ut med paralleller till mobbning och psykisk ohälsa. Samtalet syftar till att förstå orsaker till barn och ungas ohälsa. Avslutningsvis kommer konkreta förslag på hur vi kan säkerställa barns rätt till hälsa och en inkluderande och trygg inlärningsmiljö i skolan.

37. Rätten till hälsa som arbetsmiljöfråga

Caroline Forssbaeck, Christina Thordén, Magdalena Zeijlon
Torsdag 16:30 - 17:30 Verdefoajén
Göteborgs stad, SDF Östra Göteborg

Många ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter förverkligas för invånare genom det kommunala uppdraget men kommunen har även ett ansvar som arbetsgivare. Seminariet fokuserar på arbetsmiljöarbetet som en del i förverkligandet av rätten till hälsa. Vi reflekterar kring möjligheter och utmaningar som finns med att anlägga ett rättighetsperspektiv på arbetsmiljöarbetet och delar med oss av våra erfarenheter från arbetet i Östra Göteborg.

Vad vet vi från forskning om vilka insatser som främjar respektive hämmar ensamkommande barns hälsa och utveckling i det nya landet? Seminariet redovisar en systematisk litteraturgenomgång från SBU och kompletteras med kommentarer från Ensamkommandes Förbund.

100

39. Healthcare, Conflict and International Humanitarian Law

Stephen Wilkinson
Torsdag 16:30 - 17:30 Operetten
Diakonia

“The right to health is a fundamental part of our human rights and our understanding of what it means to enjoy a life with dignity.”
What does the right to health look like during situations of conflict, where both healthcare needs increase, but access to healthcare facilities as well as delivery of healthcare services may be significantly limited? Should civilians and fighters both be entitled to health care? Who should be prioritized? International Humanitarian Law and the protections that it affords sets out important protections for healthcare, and in fact protection of the injured, wounded and sick was one of, if not the central notion behind the development of modern international humanitarian law. This lecture will look at why the discussion on the right to heath must always take into account international humanitarian law, and will also discuss a range of current contextual and structural challenges: including discussing the increase in attacks against healthcare facilities and some of the structural limitations of IHL when it comes to addressing mental health as well as disability rights. The lecture will make the case that IHL is an essential normative framework for all right to health advocates to become comfortable with, as without applying and demanding the respect for IHL, the enjoyment of a life in dignity will remain elusive for so many. 

100

40. Romska perspektiv på inkludering och hälsa

Diana Bogelund, Marian Wydow, Mujo Halilovic, Renata Andersen
Torsdag 16:30 - 17:30 Solot
Romskt informations- och kunskapscenter Malmö stad

Hundratals år av exkludering –
hur påverkas hälsan? Fortfarande väljer många romer att inte
vara öppna med sin etnicitet. Studier visar att brist på erkännande, inflytande
och egenmakt kan bidra till sämre hälsa och kan leda till kortare genomsnittlig
livslängd. Seminariet lyfter konkreta exempel på inkluderingsarbete med den romska minoriteten utifrån individuella, strukturella och diskursiva perspektiv. 

100

Den som på grund av funktionsnedsättning aldrig kommer ha en egen
arbetsinkomst lever med en månadsinkomst under 10.000 kr, varje månad hela
livet.  Risken för fattigdom bland personer med funktionsnedsättning ökar snabbast i Sverige jämfört med övriga Europa. Livslång fattigdom får allvarliga konsekvenser för den enskildes hälsa och förkortar livslängden. Den som inte har en trygg försörjning, har mycket svårt att leva ett gott liv.

100

Om HBTQI personers rättigheter och hälsa i Turkiet

Erdal Demirdağ, Zarathustra Acat
Torsdag 16:30 - 17:00 Globala scenen
Amnesty International

I Turkiet förföljs och trakasseras människor pga sin könsidentitet. Sedan kuppförsöket i Turkiet 2015 infördes förbjöds Istanbul Pride. HBTQI aktivister begränsas i sin yttrande-och organisationsfriheten. HBTQI rörelsen i Turkiet behöver omvärldens stöd nu mer än någonsin.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för alla

Cecilia Fredlund, Roger Petersson, Sari Asa Nikolaisen, Sari Asa Nikolaisen
Torsdag 16:30 - 17:00 Stora scen
Region Östergötland

Sexuell och reproduktiv hälsa är ett tillstånd av
fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt välbefinnande i förhållande till
alla aspekter av sexualitet och reproduktion. Alla människor har rätt att fatta
beslut om sina egna kroppar och ha tillgång till hälso- och sjukvård och andra
hälsofrämjande insatser som stödjer den rätten.Vi berättar hur vi arbetar inom området och Cecilia
Fredlund berättar om forskningen om sexuella övergrepp, sexuell exploatering och
sex som självskada.
 

100

Att jobba med Traumarehabilitering utifrån ett Rättighetsperspektiv (Human Rights Approach)

Cristian Peña
Torsdag 17:00 - 17:30 Stora scen
Rädda Barnens Centrum för Stöd och Behandling

Att ha ett rättighetsperspektiv innebär att erkänna våra
patienter, bland andra papperslösa, som rättighetsbärare och det offentliga som
skyldighetsbärare. Ett rättighetsperspektiv är en moralisk och politisk
hållning (icke partipolitiskt men ändå inte neutral när det gäller brott mot
mänskliga rättigheter eller mot barnkonventionen) som omorienterar vår
psykologiska praxis i vårt arbete med bland andra papperslösa ungdomar. 

Psychosocial Wellbeing - Experiences of being a Christian in Pakistan and a Muslim in Sweden

Anna Carin P Stenbeck, Görel Byström Janarv - Journalist and Pastor within Equmeniakyrkan (Uniting Church in Sweden), Hasnain Govani - Desk Officer Religious Minorities at The Swedish Agency for Support to Faith Communities (SST), Jennifer Jag Jivhan - Director of Christian Study Center in Pakistan
Torsdag 17:00 - 17:30 Globala scenen
Equmeniakyrkan i samverkan med Svenska Missionsrådet (SMC)

A meeting with a woman from Pakistan and a man from Sweden who will share their experiences of vulnerability of being in a minor group in the society. How is their psychosocial wellbeing affected by this? What are the challenges and what are the coping strategies for individuals, families and organizations? How are people motivated to become human rights defenders and peacebuilders and how can they practice their religion even if it might challenge their psychosocial wellbeing?

100

42. Food, Climate Change and Our Future

Hanna Dahlström, Joanna Bourke-Martignoni, Louise Lindfors, Malin Jonell, Matilde Buanausse
Fredag 09:00 - 10:00 Crusellhallen
Mänskliga Rättighetsdagarna, Fian Sverige, Afrikagrupperna

The ability for everyone to reach the highest attainable right to health is intrinsically linked to the food we eat - not only what we eat but how our food is produced and distributed on a global level. The challenge of ensuring the right to food is not an easy task in a world where resources are unequally distributed and where global food production is one of the major drivers of climate change and other environmental impacts. How does global food production impact peoples’ livelihood and health? Are there differences depending on where you live? And how do we move forward in the struggle to ensure the right to healthy and sustainable food for all?
 

100

43. Människorättsbaserad vård i psykiatrin – går det?

Agneta Persson, Anna Jacobson, Anna-Karin Engqvist Jonsson, Annika Åkerberg, Emma Broberg
Fredag 09:00 - 10:00 Musikalen
Civil Rights Defenders, Västra Götalandsregionen, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Västra Götalandsregionen har sedan år 2013 utvecklat människorättsbaserat arbete inom delar av psykiatrin. Vid de avdelningar som prövat arbetssättet har tvångsåtgärder och vårdskador minskat. Under seminariet belyses den kritik Sverige fått, brukarnas/rättighetsbärarnas erfarenheter och Västra Götalandsregionens nya arbetssätt.

100

44. Universal health coverage och mänskliga rättigheter

Charlotta Göller, Gunilla Backman, Göran Tomson, Iréne Nilsson Carlsson, Johan Dahlstrand, Katarina Carlzén
Fredag 09:00 - 10:00 Operan
Fonden för Mänskliga Rättigheter och SIGHT (Swedish Institute for Global Health Transformation)

Fonden för mänskliga rättigheter och SIGHT, Swedish Institute for Global Health Transformation, samproducerar en paneldiskussion med tillhörande presentationer på ämnet universal health coverage, UHC, ur ett mänskliga rättighetsperspektiv. Ett globalt angreppssätt på lokala utmaningar och förbättringsåtgärder.
Seminariet kommer att skrivtolkas.

100

45. Ensamhet i skolan. Konsekvenser för barn och unga i skolan

Anna-Carin Wettefors, Maria Loodberg
Fredag 09:00 - 10:00 Spegelsalen
Stiftelsen Friends

Barn utan socialt umgänge på rasterna löper tre gånger högre risk att få icke godkända betyg samma år. Ensamma elever är i högre grad också utsatta för kränkningar och mobbning. Att vara del av gemenskap och få godkända betyg är två viktiga faktorer för god hälsa. Med avstamp i forskning och beprövad erfarenhet undersöker vi risk- och friskhetsfaktorer i skolan. Vad krävs för ett hållbart och långsiktigt elevhälsofrämjande arbete? 

100

Det finns skillnader mellan olika grupper när socialtjänsten ger insatser till barn och unga. Kan det vara diskriminering? Vad får det för konsekvenser?

100

FGM is practised
in a large number of countries in Africa, the Middle East and Asia. More than
200 million girls and woman alive today have undergone FGM. In Sweden, there is an estimated
38 000 girls and women who have undergone FGM. The seminar will
present the current situation and challenges in Sweden and internationally. How
this is related to health, culture and religion and what is needed in order to
change attitudes and behaviour. 

100

48. Välkommen till Skåne – vägar till hälsa i Sverige

Aseel Abbas, Gitte Wille, Ragnar Westerling, Ziad Jomaa
Fredag 09:00 - 10:00 Sonaten
Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Uppsala universitet

Hur kan vi tillgängliggöra arenor för social delaktighet, kunskap och engagemang i lokalsamhället för nyanlända? Vilken betydelse har sådana faktorer och de nya reglerna för uppehållstillstånd för rätten till hälsa? Uppsala universitet, Region Skåne och Samhälls- och hälsokommunikatörerna i Skåne presenterar erfarenheter från projektet Välkommen till Skåne och forskningsresultaten från projektet.

49. Åldersdiskriminering – en dödlig risk

Hillevi Brändt, Susanne Rolfner Suvanto
Fredag 09:00 - 10:00 Operetten
Sensus studieförbund och Riksförbundet Hjärnkoll

Psykisk ohälsa är vanligare bland äldre personer än bland yngre. Ett faktum som inte är synligt i media, beslutsfattare och profession. Depression ses ofta som en del av ett naturligt åldrande och självmord som ett medvetet beslut på grund av en dödlig sjukdom. Vi kan gemensamt vända denna utveckling genom ökad kunskap, minska felaktiga föreställningar och när det krävs peka på att detta strider mot de mänskliga rättigheter vi alla omfattas av.

50. Alla barns rätt - barnhälsovården testar nya sätt

Ann Jansson, Christina Larsson, Johanna Tell , Kajsa Palmblad, Tyra Warfvinge, Ulrika Nygren
Fredag 09:00 - 10:00 Solot
Sveriges Kommuner och Landsting

Hälsan bland barn är långt ifrån jämlikt fördelad. Barnhälsovården kan spela en viktig roll för att minska de påverkbara hälsoskillnaderna och nu satsar Sveriges regioner extra för att nå ut mer till fler. Genom samverkan med exempelvis tandvård och kommuner kan stöd sättas in tidigt och främja alla barns rätt till hälsa. Men hur? Hör mer om den nationella satsningen och om nystartade samarbeten mellan barnhälsovård, tandvård och socialtjänst.