Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under lördagen 16 november krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

Being young in South Africa – A struggle Against Violent Norms

Kim, Nkosi, Paolos
Lördag 11:00 - 11:30 Globala scenen
Rädda Barnen

Paolos, Kim and Nkosi live in Johannesburg where poverty and violence are a part of many young South Africans’ everyday life. Join them and listen to their stories of struggle for a better life – Stories that also form the basis of a new tv series called Johannesburg Stories.

Gammal tant behöver större slant

Lördag 11:00 - 11:30 Stora scen
Tantpatrullen

Tantpatrullen är en aktionsinriktade kvinnoorganisation, som kräver ett nytt pensionssystem. Antalet fattigpensionärer ökar för varje år och 80%, av dagens nära 300 000, är kvinnor. Våra medlemmar är från 55+ och äldre. Vi har sedan starten i juni 2014 demonstrerat, gjort flash moms, givit ut en antologi, deltagit på möten, suttit i paneler och funnits i media. Vi är bland en stor allmänhet kända som “tanterna i de röda hattarna”. Vårt motto: Gammal tant behöver större slant!

83. Rätten till hälsa – även för resurssvaga

Bosse Pettersson, Christer Hogstedt, Gunnar Ågren, Göran Dahlgren, Lisa Pelling
Lördag 11:30 - 12:30 Musikalen
Arena Idé och Nätverket Gemensam Välfärd

Stora och växande grupper i vårt samhälle har inte möjlighet leva ett lika hälsosamt liv som den övriga befolkningen. Det gäller bl.a. kvinnor med kort utbildning, särskilt ensamstående med barn, låginkomsttagare och personer med ohälsosamma arbetsmiljöer. Deras rätt till hälsa begränsas genom en samhällsutveckling som leder till ohälsa och förtida död snarare än till bättre och mer jämlik hälsa för dem med största behoven. Därför ökar de sociala skillnaderna i hälsa samtidigt som medellivslängden och hälsan förbättras i ett samlat befolkningsperspektiv.

84. Where is the feminist perspective in Swedish arms trade?

Gabriella Irsten, Guy Feugap
Lördag 11:30 - 12:30 Operan
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

The production, export and proliferation of weapons and ammunition contributes to people worldwide being subjected to armed violence. Weapons are distributed without control. The spread of arms from states such as Sweden are waging war and violating human rights. The panelists represents the peace movement in Cameroon and Sweden. The discussion will focus on arms proliferation, arms exports and the link to gender based violence. How come Sweden exports arms to non-democratic states? And how does it undermine with feminist foreign policy?

100

86. Tjejers psykiska ohälsa – en konsekvens av killars våld

Anna Garvander, Hanna Nordberg, Julia Engström, Rebecka Andersson, Suada Dani
Lördag 11:30 - 12:30 Studion
Unizon

Var tionde ung kvinna i åldern 18-24 har någon gång tvingats söka hjälp för sitt psykiska mående. Tjej- och ungdomsjourer ser att mäns och killars sexuella övergrepp är ett hinder för tjejers välmående. Allt för sällan görs kopplingen mellan psykisk ohälsa, ojämställdhet och mäns och killars våld. Kom på ett seminarium om hur vi kan förstå psykisk ohälsa utifrån ett feministiskt perspektiv och med en kunskap om våld, makt och kön. 

Kvinnor, män, flickor och pojkar dör i krigets Jemen inte långt från oss. Hur arbetar de humanitära organisationerna för att få in katastrofhjälp till den hårt drabbade befolkningen? Vilka är utmaningarna att nå fram? I detta seminarium får ni höra om hur Läkare utan gränser och UNICEF arbetar i praktiken.

Hur skapar vi hållbar aktivism bland organiserade minoritetsgrupper?

Ayaan Goobe
Lördag 11:30 - 12:00 Stora scen
Ibn Rushd Studieförbund

Om långvarig stress, utbrändhet och psykosocial hälsa bland organiserade minoritetsgrupper. I detta miniseminarium delar vi med oss av tips och metoder för att skapa hållbara aktivister.

100

Medicines and human rights - a global perspective

Andrew Bambala
Lördag 11:30 - 12:00 Globala scenen
Farmaceuter utan Gränser

There are several aspects to human rights and the usage of medicines. This seminar will cover the topics of access to medicines, antibiotics resistance and falsified and substandard medicines. These issues are all related to medicines and are detriments to health and thus present major challenges to existing and future health care systems around the world. In their complexity, they have come to play an important role in the matter of humans rights and the right to have equal opportunity to live a life of good health and good quality globally.

100

Hälsa och entreprenörskap går hand i hand

Sara Almström
Lördag 12:00 - 12:30 Globala scenen
Hand in Hand Sweden

Ekonomisk egenmakt och jämställdhet är förutsättningar för en god hälsa – och tvärtom – och därmed också fundament i effektiv fattigdomsbekämpning.

100

Sustainable activism – to keep burning without burning out

Ageravolontär, Ev. fler aktivister, Linnea Dunne, Representant från LSU, HEL-projektet
Lördag 12:30 - 13:00 Globala scenen
Act Svenska kyrkan

A discussion about activism and the sustainability of ourselves
and others. With activists and experts we discuss how to tackle the long term
comittment required by the complex issues facing the world today by practicing self
care and mutual support. 

88. Hat, hot, utsatthet och ohälsa - en opinionsbildares vardag

Marcin de Kaminski
Lördag 13:00 - 14:00 Musikalen
Civil Rights Defenders

 Civil Rights Defenders visar genom ett antal unika nedslag hur svenska opinionsbildare utsätts för enorma påfrestningar - enbart för att de försöker bidra till det offentliga samtalet rörande jämställdhetsfrågor, mångfald och likabehandling. Frågan om utsatthet och ohälsa för de opinionsbildare som inte har uppbackning av större arbetsgivare eller säkerhetsorganisationer är akut och angår hela det svenska civilsamhället. I seminariet fokuseras på opinionsbildare som utsätts för hat, hot eller trakasserier på grund av kön, etnicitet eller andra diskrimineringsgrunder.

100

89. Women's Voices for Peace in Yemen

, Annika Schabbuer
Lördag 13:00 - 14:00 Operan
Operation 1325

The humanitarian situation in Yemen is catastrophic with famine threatening almost the entire population. Including women in the negotiations between the fighting partners could contribute to an improved situation for the distressed population and improve women's political influence after the conflict. Hear a woman from Yemen and Annika Schabbauer from Operation 1325 tell more.

100

90. Hur inskränks rätten till hälsa av ofrivillig migration?

Ahmad Alkhatib, Caroline Lindström, Mohammad Elsharafi, Parvaneh Fatemeh Hajilou
Lördag 13:00 - 14:00 Spegelsalen
Riksförbundet Hjärnkoll

Hör Hjärnkollambassadörerna Parvaneh och Ahmad berätta om sina egna erfarenheter av flykt och hur det påverkat deras psykiska hälsa. Medverkar gör också hälsokommunikatören Mohammad Elsharafi från Transkulturellt centrum som beskriver på vilket sätt stigma kring psykisk ohälsa fortfarande är det största hindret för många nyanlända flyktingar att söka hjälp och komma in i samhället - samt hur man på samhällsnivå kan bemöta detta. Varmt välkommen!

91. Psykosocialt stöd som stärker fredsbygget i Colombia

Araceli Garcia del Soto, Pilar Silva
Lördag 13:00 - 14:00 Studion
Fonden för mänskliga rättigheter och Colombiagruppen

Brottsoffers rätt till upprättelse betraktas som en omistlig rättighet för
alla som har drabbats av allvarliga människorättskränkningar. Enligt det interamerikanska
rättssystemet och FN:s resolution 60/147 om principer och riktlinjer är det
statens ansvar att införa bland annat effektiva åtgärder för att brottsoffer
ska få rehabilitering. Välkomna till ett samtal om psykosocialt arbete och fred
i Colombia.

92. Unga med självskadebeteende och rätten till psykisk hälsa

Amelie Roolf, Malin Johansson
Lördag 13:00 - 14:00 Verdefoajén
Sensus studieförbund och SHEDO

Alla människor har rätt till den vård och hjälp som de behöver. Personer med självskadebeteende har många gånger svårt att få en god vård. De tvångsvårdas också i högre utsträckning än andra grupper inom psykiatrin. Personer som lider både av ett självskadebeteende och en ätstörning skickas ofta mellan olika vårdinrättningar. Mycket gott görs inom psykiatrin, men det finns fortfarande på många håll en stor förbättringspotential.
 
 

100

Sex, hälsa och SRHR i Latinamerika

Lördag 13:00 - 13:30 Globala scenen
Svalorna Latinamerika

Kom och lyssna på hur vi arbetar med hälsofrågor kopplade till Sexuella och reproduktiva rättigheter i Latinamerika. En kontinent där våld och diskriminering på grund av kön, ursprung och sexuell läggning, tyvärr en vardag för många. I vårt arbete lyfter vi frågor kring maskulinitetsnormer och våld i samhället upp och dess begränsande påföljder på såväl individ- som samhällsnivå.Genom folkbildningsmetoder såsom teater, dans och samtalsgrupper för att lyfta frågor som kan ses som känsliga och kontroversiella i samhället.  

IMAGINE (what we can do) vill minska gapet

, Anisa Ahmed, Bushra Hassan, Eva Lundgren Stenbom, Luul Ali Arabow, Marc Fu Zhao, Najwa Almadi
Lördag 13:30 - 14:00 Stora scen
Den ideella föreningen IMAGINE (what we can do)

Vi vill skapa fler mänskliga möten och försöka minska gapet mellan olika människor. Hur påverkar våra aktiviteter hälsa och välbefinnande?

To overthrow a dictator – women’s crucial role in Sudan

Ikhlas Mahmoud
Lördag 13:30 - 14:00 Globala scenen
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

After decades of oppressive laws that prevented women to act and dress freely in Sudan, it was the women of Sudan who stood at the center of the peaceful protests against Sudan’s dictator Omar al-Bashir. Sudanese women mobilized the protests that eventually also led to the removal of Omar al-Bashir as president after 30 years in power. Although women played a significant role in ending the oppressive dictatorship, women were left behind when it came to negotiating the future of Sudan. This illustrates how women still face obstacles to their involvement in political and peace processes.
Ikhlas Mahmoud, president of International Women’s league for Peace and Freedom Sudan, (WILPF Sudan) will discuss the current situation in Sudan, as well as the challenges women face during the transitional period that will uphold the country for 39 months.

100

Antirasism ur ett intersektionellt perspektiv

Matilda Bergenudd
Lördag 14:00 - 14:30 Stora scen
PeaceWorks Sweden

Min Skola är PeaceWorks antirasistiska projekt som arbetar med att lyfta normkritik som en naturlig del av skolan. Syftet med projektet är att stärka skolor i deras redan existerande värdegrundsarbete, minska våldsuttryck och trakasserier samt öka elevernas känsla av trygghet.
Vi kommer i vårt seminarium beröra ämnen såsom vithetsnormen, normkritik, postkolonialism och rasismens associationskedja. Genom att utgå från de sju diskrimineringsgrunderna pratar vi om intersektionalitet och hur detta påverkar rasistiska tankegångar och rasistiska strukturer. 

100

Hunger, näring och rätten till hälsosam mat

Catarina Antikainen, Hanna Dahlström
Lördag 14:00 - 14:30 Globala scenen
FIAN Sverige

Hälsosamma livsmedel med hänsyn till människor och djur utan att förstöra klimat och miljö. Hur svårt ska det vara? Hur kan rättighetsperspektivet hjälpa oss, vilka är de falska lösningarna och vad har vattniga tomater med det hela att göra? Alla dessa frågor talar vi om i detta miniseminarium anordnat av FIAN Sverige. Vi  arbetar för rätten till lämplig mat i partnerskap i partnerskap med småbrukar- och ursprungsfolksorganisationer.