Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under lördagen 16 november krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

Fokus kvinnors hälsa i Piteå - från siffror till aktiviteter

Helena lindehag, Lena Sturk
Torsdag 10:30 - 11:00 Stora scen
Piteå kommun

Piteå kommuns arbete med att synliggöra och förbättra hälsan hos kvinnor, både utifrån ett medborgar- och medarbetarperspektiv. 

100

Quiz: Vad kan du om global hälsa?

Malin Stjernström, Matilda Andrén
Torsdag 10:30 - 11:00 Globala scenen
Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF)

Vilka är de största hälsoproblemen i världen? Var sker de snabbaste framstegen? Hur hänger rätten till hälsa ihop med fattigdom, fred, klimat och jämställdhet? Utmana dina vänner eller kollegor i vårt quiz!

En nyanserad bild av ungdomars psykiska hälsa

Sofia Kvist Lindholm
Torsdag 11:00 - 11:30 Stora scen
Studieförbundet Bilda

Snedvridna rapporter om psykisk ohälsa bland unga kan leda till att ungas mående medikaliseras och insatser som ska främja psykisk hälsa hamnar snett.

100

Farligt arbete inom turistindustrin

Heidi Lampinen, Malin Kjellqvist
Torsdag 11:00 - 11:30 Globala scenen
Schyst resande

Drömdestinationen kan vara en mardröm för arbetstagarna. Flera av de platser vi svenskar helst reser till är världens värsta länder att jobba i. Hur ser arbetsvillkoren ut för de som arbetar inom turismindustrin? Vilket ansvar har de svenska företagen? Vad kan vi göra som resenärer? Seminariet leds av Joakim Söder och Anna Ekdahl från Schyst resande och medverkar gör Malin Kjellqvist från Fair Action och Heidi Lampinen från Union to Union.

Språktolk i vården - en mänsklig rättighet?

Micaela Nilsson, Selma Gusic
Torsdag 11:30 - 12:00 Stora scen
Kunskapscentrum migration och hälsa, Region Skåne

Miniseminarium om språktolkning
inom hälso- och sjukvården som en fråga om mänskliga rättigheter. 

100

Fångenskap, frihetskamp och fredspris – om Etiopiens förvandling och Fikru Maru

Peter Alestig
Torsdag 12:00 - 12:30 Globala scenen
Ordfront förlag

Våren 2018 inträffar en kavalkad av händelser i Etiopien som chockar omvärlden. Efter åratal av omfattande protester tvingas landets dåvarande premiärminister, Hailemariam Desalegn, ge vika. I januari meddelar han att alla fängslade politiker ska friges. Bara veckor senare avgår han. 
Allt detta följer den etiopisksvenska hjärtläkaren Fikru Maru från det ökända fängelset Kilinto, oskyldigt anklagad för att ha planerat ett väpnat uppror mot regeringen. I själva verket har han använts som en bricka av regimen.
I boken Fem år av fångenskap skildrar SvD-journalisten Peter Alestig Fikru Marus liv innanför murarna, den dramatiska omvälvning av Etiopien och vägen fram till att årets fredspristagare, Abiy Ahmed, till slut fick makten i landet. Hör Peter Alestig berätta om arbetet med boken och hur Fikru Maru till slut blev fri.

Äldres psykiska och fysiska hälsa

Kristina Nordin, Catrin Fryklund
Torsdag 12:00 - 12:30 Stora scen
Arvsfonden

Arvsfonden har en pågående satsning för att främja äldres psykiska och fysiska hälsa. Vi riktar särskilt till personer med funktionsnedsättning och kommer att ha minst ett pågående projekt på scenen.

100

Mental Health – a Human Right Left Behind

Peter Brune, Rozy Kassab
Torsdag 12:30 - 13:00 Globala scenen
War Child Sverige

Mental wellbeing and appropriate action for Psychosocial Support is a fundamental Human Right. But more than 75% of the people with mental health conditions in low- and middle-income countries receive no support at all. In the midst of things mental health has been left behind and is not sufficiently addressed in a consistent way in the SDG´s. 
Lack of mental health is a form of poverty and furthermore a disability. In our ambitions in leaving no one behind, there is need for increased attention to consolidated action for Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS). Early action is especially crucial for children and youth and should be a priority in the process going forward. In this regard civil society has an essential role to play through by reaching vulnerable groups, raising awareness and building capacity.
It is estimated that between 2010-2030 mental illness will cost the global economy more than cancer, diabetes and respiratory diseases together. At the same time hundreds of millions of people around the world live the consequences of conflict, violence and oppression. They run an increased risk to developing mental health conditions, that cause individual suffering and impair their abilities to care for themselves and for their families.
In this session we will elaborate on what can done to address this critical issue, with special focus on the Human Rights-perspective and how the existing Human Rights gap can be addressed. War Child Sverige will also present a new report on this topic.

100

Våld mot barn - ett folkhälsoproblem?

Erica Mattelin
Torsdag 12:30 - 13:00 Stora scen
Barnafrid

Många barn är med om våld under sin uppväxt både i Sverige och internationellt. Forskningen och debatten har dock ofta slutat i att beskriva våldets påverkan enbart på individnivå. Barn ofta kommit att beskrivas som passiva, vittnen och offer för våldet. Detta seminarie syftar till att koppla samman folkhälsa, mänskliga rättigheter och våld men tyngdpunkt på internationell forskning och framåtblick. Med utgångspunkt att lyfta och stärka barns röster i en utsatt situation, med exempel på hur man bör inkludera barn i forskning och för att beskriva hur våld är att beteckna som ett folkhälsoproblem.

100

Behövs mer religiös läskunnighet i Sverige?

Max Stockman, Petter Jakobsson
Torsdag 13:00 - 13:30 Stora scen
Myndigheten för stöd till trossamfund och Sveriges missionsråd

Religion är inte bara en fråga för troende! I ett Sverige som präglas av ett nytt religiöst landskap behövs ökade kunskaper om vad religion betyder för människor -- på flera plan. Inte bara som ett trossystem utan också psykologiskt, socialt och identitetsmässigt. Att kunna läsa av och tolka religionernas och de religiösa organisationernas i en föränderlig värld -- det kräver religiös läskunnighet. 

100

Kvinnors ledarskap i katastrofer

Andreas Bergfeldt, Mina Jhowry
Torsdag 13:00 - 13:30 Globala scenen
ActionAid

Vad har katastrofer med kvinnors rättigheter att göra?Traditionellt sätt så beskrivs kvinnor som offer vid katastrofer. Vilken roll spelar kvinnor i katastrofdrabbade områden och varför är deras ledarskap viktigt?

Alla ska ges möjlighet till egen försörjning

Linn Karlsson
Torsdag 13:30 - 14:00 Stora scen
Linköpings kommun

VISA - Varaktig Inkludering i Samhälle och ArbetsmarknadFör individer i behov av ett långvarigt ekonomiskt bistånd kan vägen till egen försörjning vara otydlig och svår att följa. VISA syftar till att stötta individer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd närmare självförsörjning och även till att öka kunskapen om målgruppen. Linn Karlsson berättar om projektet som också har forskning knutet till sig.

Att kämpa mot diskriminering och fattigdom

Mats Hårsmar, Nina Solomin, Wilson de los Reyes Aragon
Torsdag 13:30 - 14:00 Globala scenen
Expertgruppen för Biståndsanalys

Åtgärder mot diskriminering leder även till att fattigdom minskar, visar en ny EBA-rapport. Hur bedrivs antidiskrimineringsarbete inom svenskt bistånd idag?

100

Spelvärlden på nätet - gemenskap vs kränkningar

Anna-Carin Wettefors, Max Horttanainen
Torsdag 14:00 - 14:30 Stora scen
Stiftelsen Friends

80 % av barn och unga i Sverige spelar någon typ av digitala spel, vilket gör gaming till en av de mest populära fritidsaktiviteterna. För de allra flesta unga betyder spelens värld underhållning, vänskap och gemenskap, men det finns också en mörkare baksida som innebär kränkande ord och en tuff jargong. Friends och Svenska E-sportsförbundet samtalar om hur vi ska förhålla oss till båda delarna.

The right to Healthcare is a universal human right yet for the many Transgender people living in Sub Sharan Africa  remains a pipedream. 32 countries in Sub Saharan Africa have draconian laws that criminalise same sex consensual acts. These laws perpetuate violence discrimination and stigma by both state and non state actors further pushing Trans minorities underground to the detriment of their health and wellbeing.

BB-krisen

Anna Wigenmark, Lisa Bjurwald
Torsdag 14:30 - 15:00 Stora scen
Föreningen Ordfront

Ett samtal med Lisa Bjurwald, författare och journalist om den svenska förlossningsvården.

Hur lyckas vi minska könsstympning?

Anna Bellman, Anne Charlotte Ringquist, Karin Strömstedt Johansson
Torsdag 14:30 - 15:00 Globala scenen
UNICEF Sverige

Ungefär 3,5 miljon flickor utsätts varje år för könsstympning. Det är en djupt rotad tradition i många länder, men den går att minska. Många insatser görs i de områden där fenomenet är vanligast och antalet flickor som könsstympas minskar stadigt. I detta seminarium berättar företrädare för Tostan Sverige och UNICEF Sverige hur deras organisationer arbetar för ett slut på sedvänjan och varför de lyckas.  

Säkerhet för dig och dina medarbetare på riskfyllda reportage och resor

Joakim Medin, Magdalena Lind, Martin Schibbye
Torsdag 15:00 - 15:30 Globala scenen
BlankSpot

Blankspot och Metis delar sin erfarenhet och kunskap om personlig säkerhet på farliga uppdrag. Kunskaper av stort värde som är direkt applicerbara även för lokala journalister och nätverk.

100

Tillgång till hyresbostad utan diskriminering

Anna Eriksson, Cecilia Asklöf
Torsdag 15:00 - 15:30 Stora scen
Diskrimineringsombudsmannen

Hyresvärdar får inte diskriminera när de hyr ut bostäder. Hur kan urvalet av bostadssökande gå till? När kan uthyrningskriterier vara diskriminerande?

100

Arvsfondsprojektet LikaOlika skapade 10 arbetstillfällen som ledsagare vid Universitetssjukhuset i Linköping. Efter projektet fortsatte verksamheten genom ett avtal med Region Östergötland.Mötesplatsen LikaOlika för unga med funktionsnedsättning blev efter projektets slut en del av Linköpings kommuns fritidsverksamhet.