Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till utställningar, miniseminarier samt allt program under lördagen 16 november krävs ingen biljett.

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att fler programpunkter kommer att tillkomma. Programmet är preliminärt och ändringar kan förekomma. 

100

Quiz: Vad kan du om global hälsa?

Torsdag 10:30 - 11:00 Globala scenen
Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF)

Vilka är de största hälsoproblemen i världen? Var sker de snabbaste framstegen? Hur hänger rätten till hälsa ihop med fattigdom, fred, klimat och jämställdhet? Utmana dina vänner eller kollegor i vårt quiz!

En nyanserad bild av ungdomars psykiska hälsa

Sofia Kvist Lindholm
Torsdag 11:00 - 11:30 Stora scen
Studieförbundet Bilda

Snedvridna rapporter om psykisk ohälsa bland unga kan leda till att ungas mående medikaliseras och insatser som ska främja psykisk hälsa hamnar snett.

100

Farligt arbete inom turistindustrin

Torsdag 11:00 - 11:30 Globala scenen
Schyst resande

Drömdestinationen kan vara en mardröm för arbetstagarna. Flera av de platser vi svenskar helst reser till är världens värsta länder att jobba i.

Prostitution - ett globalt hot mot kvinnors & tjejers hälsa

Jenny Westerstrand
Torsdag 11:30 - 12:00 Globala scenen
Roks, Riksorganisationen för Kvinno och Tjejjourer i Sverige

Roks ordförande Jenny Westerstrand berättar om hur den globala rörelsen, benämnd som ’sexarbetarrörelsen’ , använder språket för att normalisera prostitution. Vilka argument använder de och hur kan feministiska analyser användas för att legitimera mäns sexuella våld mot kvinnor?

Språktolk i vården - en mänsklig rättighet?

Micaela Nilsson, Selma Gusic
Torsdag 11:30 - 12:00 Stora scen
Kunskapscentrum migration och hälsa, Region Skåne

Miniseminarium om språktolkning
inom hälso- och sjukvården som en fråga om mänskliga rättigheter. 

100

Våld mot barn - ett folkhälsoproblem?

Erica Mattelin
Torsdag 12:00 - 12:30 Stora scen
Barnafrid

Många barn är med om våld under sin uppväxt både i Sverige och internationellt. Forskningen och debatten har dock ofta slutat i att beskriva våldets påverkan enbart på individnivå. Barn ofta kommit att beskrivas som passiva, vittnen och offer för våldet. Detta seminarie syftar till att koppla samman folkhälsa, mänskliga rättigheter och våld men tyngdpunkt på internationell forskning och framåtblick. Med utgångspunkt att lyfta och stärka barns röster i en utsatt situation, med exempel på hur man bör inkludera barn i forskning och för att beskriva hur våld är att beteckna som ett folkhälsoproblem.

Äldres psykiska och fysiska hälsa

Kristina Nordin, Catrin Fryklund
Torsdag 12:30 - 13:00 Stora scen
Arvsfonden

Arvsfonden har en pågående satsning för att främja äldres psykiska och fysiska hälsa. Vi riktar särskilt till personer med funktionsnedsättning och kommer att ha minst ett pågående projekt på scenen.

100

Behövs mer religiös läskunnighet i Sverige?

Max Stockman, Petter Jakobsson
Torsdag 13:00 - 13:30 Stora scen
Myndigheten för stöd till trossamfund och Sveriges missionsråd

Religion är inte bara en fråga för troende! I ett Sverige som präglas av ett nytt religiöst landskap behövs ökade kunskaper om vad religion betyder för människor -- på flera plan. Inte bara som ett trossystem utan också psykologiskt, socialt och identitetsmässigt. Att kunna läsa av och tolka religionernas och de religiösa organisationernas i en föränderlig värld -- det kräver religiös läskunnighet. 

Alla ska ges möjlighet till egen försörjning

Linn Karlsson
Torsdag 13:30 - 14:00 Stora scen
Linköpings kommun

VISA - Varaktig Inkludering i Samhälle och ArbetsmarknadDet finns individer som fastnar i ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd och vägen till egen försörjning kan vara otydlig och svår att följa. VISA syftar till att stötta individer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd närmare självförsörjning och även till att öka kunskapen om målgruppen. Linn Karlsson berättar om projektet som också har forskning knutet till sig.

Spelvärlden på nätet - gemenskap vs kränkningar

Anna-Carin Wettefors, Max Horttanainen
Torsdag 14:00 - 14:30
Stiftelsen Friends

80 % av barn och unga i Sverige spelar någon typ av digitala spel, vilket gör gaming till en av de mest populära fritidsaktiviteterna. För de allra flesta unga betyder spelens värld underhållning, vänskap och gemenskap, men det finns också en mörkare baksida som innebär kränkande ord och en tuff jargong. Friends och Svenska E-sportsförbundet samtalar om hur vi ska förhålla oss till båda delarna.

Arvsfondsprojektet LikaOlika skapade 10 arbetstillfällen som ledsagare vid Universitetssjukhuset i Linköping. Efter projektet fortsatte verksamheten genom ett avtal med Region Östergötland.Mötesplatsen LikaOlika för unga med funktionsnedsättning blev efter projektets slut en del av Linköpings kommuns fritidsverksamhet.

Hur lyckas vi minska könsstympning?

, Anne Charlotte Ringquist, Karin Strömstedt Johansson
Torsdag 14:30 - 15:00 Globala scenen
UNICEF Sverige

Ungefär 3,5 miljon flickor utsätts varje år för könsstympning. Det är en djupt rotad tradition i många länder, men den går att minska. Många insatser görs i de områden där fenomenet är vanligast och antalet flickor som könsstympas minskar stadigt. I detta seminarium berättar företrädare för Tostan Sverige och UNICEF Sverige hur deras organisationer arbetar för ett slut på sedvänjan i Afrika och varför de lyckas.  

100

Tillgång till hyresbostad utan diskriminering

Anna Eriksson
Torsdag 15:00 - 15:30 Stora scen
Diskrimineringsombudsmannen

Hyresvärdar får inte diskriminera när de hyr ut bostäder. Hur kan urvalet av bostadssökande gå till? När kan uthyrningskriterier vara diskriminerande?

100

Regnbågsbibliotek Västerbotten

Christer Edeholt
Torsdag 16:00 - 16:30 Stora scen
Regionbibliotek Västerbotten

I seminariet lyfter jag hbtq-personers hälsosituation i Sverige men även globalt. Hbtq-personers hälsosituation är ofta sämre än för andra, eftersom det råder en stor okunskap om hbtq och även fientlighet mot hbtq-personer världen över. 
Jag tänker presentera metoder för hur bibliotek kan motverka diskriminering av hbtq-personer och arbeta aktivt mot hbtq-fobi, genom att lyfta hbtq-perspektivet. Regnbågshyllor, normkritiskt bemötande och strävan efter att kunna erbjuda trygga rum är exempel på arbetsmetoder. Att lyfta hbtq-perspektivet och markera allas rätt att vara den de är, och älska vem de vill, är ur ett hälsoperspektiv gynnande för alla, oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. Det skapar ett öppnare, tryggare och mer tillåtande samhälle.

100

Visa civilkurage - lär dig agera

Sandra Eriksson
Torsdag 16:00 - 16:30 Globala scenen
Kristna Fredsrörelsen och Studieförbundet Bilda

Civilkurage innebär att ha mod att stå upp för sin mening
även när det innebär en personlig risk. Förmågan att stå upp för sina
värderingar trots vetskap om öppet eller latent motstånd från omgivningen.Hur kan vi säga ifrån på ett dagligt plan mot förtryck? Miniseminariet presenterar nya perspektiv och ger verktyg för att ingripa mot
orättvisor och kränkningar i vardagen genom praktiska övningar. Med små medel
kan man stoppa vardagskränkningar som rasism,
sexism, homofobi och religionshat. 

100

Om HBTQI personers rättigheter och hälsa i Turkiet

Erdal Demirdağ, Zarathustra Acat
Torsdag 16:30 - 17:00 Globala scenen
Amnesty International

I Turkiet förföljs och trakasseras människor pga sin könsidentitet. Sedan kuppförsöket i Turkiet 2015 infördes förbjöds Istanbul Pride. HBTQI aktivister begränsas i sin yttrande-och organisationsfriheten. HBTQI rörelsen i Turkiet behöver omvärldens stöd nu mer än någonsin.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för alla

Cecilia Fredlund, Roger Petersson, Sari Asa Nikolaisen, Sari Asa Nikolaisen
Torsdag 16:30 - 17:00 Stora scen
Region Östergötland

Sexuell och reproduktiv hälsa är ett tillstånd av
fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt välbefinnande i förhållande till
alla aspekter av sexualitet och reproduktion. Alla människor har rätt att fatta
beslut om sina egna kroppar och ha tillgång till hälso- och sjukvård och andra
hälsofrämjande insatser som stödjer den rätten.Vi berättar hur vi arbetar inom området och Cecilia
Fredlund berättar om forskningen om sexuella övergrepp, sexuell exploatering och
sex som självskada.
 

100

Att jobba med Traumarehabilitering utifrån ett Rättighetsperspektiv (Human Rights Approach)

Cristian Peña
Torsdag 17:00 - 17:30 Stora scen
Rädda Barnens Centrum för Stöd och Behandling

Att ha ett rättighetsperspektiv innebär att erkänna våra
patienter, bland andra papperslösa, som rättighetsbärare och det offentliga som
skyldighetsbärare. Ett rättighetsperspektiv är en moralisk och politisk
hållning (icke partipolitiskt men ändå inte neutral när det gäller brott mot
mänskliga rättigheter eller mot barnkonventionen) som omorienterar vår
psykologiska praxis i vårt arbete med bland andra papperslösa ungdomar. 

Psychosocial Wellbeing - Experiences of being a Christian in Pakistan and a Muslim in Sweden

Anna Carin P Stenbeck, Görel Byström Janarv - Journalist and Pastor within Equmeniakyrkan (Uniting Church in Sweden), Hasnain Govani - Desk Officer Religious Minorities at The Swedish Agency for Support to Faith Communities (SST), Jennifer Jag Jivhan - Director of Christian Study Center in Pakistan
Torsdag 17:00 - 17:30 Globala scenen
Equmeniakyrkan i samverkan med Svenska Missionsrådet (SMC)

A meeting with a woman from Pakistan and a man from Sweden who will share their experiences of vulnerability of being in a minor group in the society. How is their psychosocial wellbeing affected by this? What are the challenges and what are the coping strategies for individuals, families and organizations? How are people motivated to become human rights defenders and peacebuilders and how can they practice their religion even if it might challenge their psychosocial wellbeing?Organizer: Equmeniakyrkan in cooperation with Sweden Mission Council (SMC) 

Dilemmaspelet: Att fly är ingen utflykt

Röda Korsets Ungdomsförbund
Fredag 09:00 - 09:30 Globala scenen
Röda Korsets Ungdomsförbund

Många känner till att miljontals människor är på flykt från sina hem. Med Dilemmaspelet vill vi öka förståelsen för vad det kan innebära att vara på flykt.