Banner

Utställande företag Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

StigandeFallande
100 logga ordfront 2 rod

Ordfront är en förening som sedan starten 1969 har jobbat för demokrati och mänskliga rättigheter. Föreningen startade i vreden över Vietnamkriget där Ordfronts syfte var att förlägga och trycka information som annars hade svårt att nå ut. Idag jobbar vi på liknande sätt, och ger röst åt de som får sina röster begränsade eller tystade.

100

Rättighetsfokus är ett kompetensföretag inom mänskliga rättigheter och har som mål att öka människors förståelse och kunskap om mänskliga rättigheter i vardagen och i olika verksamheters uppdrag och dagliga arbete. Rättighetsfokus startades 2008 och har i mer än tio år bidragit till att kompetensutveckla tusentals personer inom barnets rättigheter, mänskliga rättigheter, rättigheter för... Läs hela

100

Liquid, Linköpings kommun

100

Enskilda Högskolan Stockholm

MAF-Sweden

Sveriges Dövas Ungdomsförbund, BOUJT

Dalslands folkhögskola

Ibn Rushd Studieförbund

Huvudarrangör

Friends

Huvudarrangör

Göteborgs universitet

Huvudarrangör

Raoul Wallenberg Institutet

Huvudarrangör

Bris

Huvudarrangör

Sensus

Huvudarrangör

Diakonia

Huvudarrangör

Svenska kyrkan

Huvudarrangör

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-fonden)

Huvudarrangör

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

UngPuls, Linköpings kommun