Banner

Utställande företag Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

100

Västra Götalandsregionen är Sveriges största arbetsgivare med omkring 55 000 anställda inom områdena hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur. Målet är att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. I Västra Götalandsregionen finns Sveriges första regionala handlingsplan för mänskliga rättigheter: För varje människa. Handlingsplanen har konkreta mål och åtgärder för till exempel fysisk... Läs hela

Vkna!

Gk29

Vision

M20

Valla folkhögskola

G18

100

Sedan 2014 ansvarig för regeringsuppdrag att utbilda statligt anställda i mänskliga rättigheter. Vi erbjuder bla. skräddarsydda myndighetsanpassade utbildningsinsatser, grundkurser i mänskliga rättigheter, frukostseminarier och dessutom finns en webbaserad kurs i MR tillgänglig för alla. www.mrutbildning.se

Uppsala kommun

M33

Unizon

G2

Union to Union

G9

UngPuls, Linköpings kommun

M16

Transammans

G34

100

We combine evidence-based human rights research with direct engagement in close collaboration with our partners to bring about human rights change for all. We are a research and academic institution with offices, programmes, and convening power covering 40 countries. The institute is named after Raoul Wallenberg, the Swedish diplomat who saved tens of thousands of Jews and other people at... Läs hela

Teskedsorden

M18

Talita/Reality Check

Gk1

Synskadades Riksförbund Östergötland

Bokbord lördag 16 november

Sveriges Dövas Ungdomsförbund, BOUJT

M23

100

Svensk sjuksköterskeförening

M17

Svenska kyrkan/Stiftet och Linköpings domkyrkopastorat

M21

100

Svenska kyrkan

M2

100

Språket esperanto är skapat för internationell kommunikation på lika villkor. Svenska Esperantoförbundet arbetar för att sprida kunskap om esperanto, och för att främja alla språks lika värde.

Swedo- The Swedish Development Aid Organization

G22