Banner

Utställande företag Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Valla folkhögskola

100

Sedan 2014 ansvarig för regeringsuppdrag att utbilda statligt anställda i mänskliga rättigheter. Vi erbjuder bla. skräddarsydda myndighetsanpassade utbildningsinsatser, grundkurser i mänskliga rättigheter, frukostseminarier och dessutom finns en webbaserad kurs i MR tillgänglig för alla. www.mrutbildning.se

Union to Union

UngPuls, Linköpings kommun

Transammans

100

We combine evidence-based human rights research with direct engagement in close collaboration with our partners to bring about human rights change for all. We are a research and academic institution with offices, programmes, and convening power covering 40 countries. The institute is named after Raoul Wallenberg, the Swedish diplomat who saved tens of thousands of Jews and other people at... Läs hela

Teskedsorden

Talita/Reality Check

Synskadades Riksförbund Östergötland

Bokbord lördag 16 november

Sveriges Dövas Ungdomsförbund, BOUJT

Svenska kyrkan/Stiftet och Linköpings domkyrkopastorat

100

Svenska kyrkan

Huvudarrangör

100

Språket esperanto är skapat för internationell kommunikation på lika villkor. Svenska Esperantoförbundet arbetar för att sprida kunskap om esperanto, och för att främja alla språks lika värde.

Studieförbundet Bilda

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

100

Sensus

Huvudarrangör

Rätt till vård-initiativet