Banner

Utställande företag Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Union to Union

UngPuls, Linköpings kommun

Transammans

Teskedsorden

Talita/Reality Check

Synskadades Riksförbund Östergötland

Bokbord lördag 16 november

Sveriges Dövas Ungdomsförbund, BOUJT

Svenska kyrkan/Stiftet och Linköpings domkyrkopastorat

Svenska kyrkan

Huvudarrangör

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

Sensus

Huvudarrangör

Rätt till vård-initiativet

100

Rättighetsfokus är ett kompetensföretag inom mänskliga rättigheter och har som mål att öka människors förståelse och kunskap om mänskliga rättigheter i vardagen och i olika verksamheters uppdrag och dagliga arbete. Rättighetsfokus startades 2008 och har i mer än tio år bidragit till att kompetensutveckla tusentals personer inom barnets rättigheter, mänskliga rättigheter, rättigheter för... Läs hela

Rädda Barnen

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Bokbord torsdag 14 november

Raoul Wallenberg Institutet

Huvudarrangör

Palestinagrupperna