Banner

Utställande företag Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

100 logga ordfront 2 rod

Ordfront är en förening som sedan starten 1969 har jobbat för demokrati och mänskliga rättigheter. Föreningen startade i vreden över Vietnamkriget där Ordfronts syfte var att förlägga och trycka information som annars hade svårt att nå ut. Idag jobbar vi på liknande sätt, och ger röst åt de som får sina röster begränsade eller tystade.

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-fonden)

Huvudarrangör

Svenska kyrkan

Huvudarrangör

Diakonia

Huvudarrangör

Sensus

Huvudarrangör

Bris

Huvudarrangör

Göteborgs universitet

Huvudarrangör

Raoul Wallenberg Institutet

Huvudarrangör

Friends

Huvudarrangör

Ibn Rushd Studieförbund

Huvudarrangör

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Bokbord torsdag 14 november

Synskadades Riksförbund Östergötland

Bokbord lördag 16 november

Linköping Aurora Rotaryklubb

Bokbord lördag 16 november

Demensföreningen Linköping

Bokbord lördag 16 november

Celiakiföreningen Östergötlands län

Bokbord lördag 16 november

Kids of Uganda

Bokbord lördag 16 november

Föreningen Trivas

Bokbord fredag 15 november

Sveriges Dövas Ungdomsförbund, BOUJT

Dalslands folkhögskola

MAF-Sweden