Banner

Utställande företag Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

StigandeFallande

Emmaus Stockholm

G19

Make Equal

Gk29

Linköpings Stadsmission

M15

Erikshjälpen

G24

Kvinnofolkhögskolan

G17

Vision

M20

Valla folkhögskola

G18

Uppsala kommun

M33

UngPuls, Linköpings kommun

M16

Teskedsorden

M18

Talita/Reality Check

Gk1

Sveriges Dövas Ungdomsförbund, BOUJT

M23

Svenska kyrkan/Stiftet och Linköpings domkyrkopastorat

M21

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

G28

Rätt till vård-initiativet

M25

NEURO Förbundet Östergötland

M26

FreeZone

Gk2

Dalslands folkhögskola

M11

Astma- och Allergiförbundet arbetar för att möjliggöra ett friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi eller annan överkänslighet genom att sprida information, bedriva opinionsbildning och stödja forskning

Arvsfonden

G14