Utställare

StigandeFallande

White Ribbon Alliance Utställare

Bokbord fredagen den 15 november - Gk6

Ensamkommandes förbund Utställare

Bokbord fredagen den 15 november - Gk5

Mentora Utställare

Bokbord fredagen den 15 november - Gk4

Självhjälpshuset Solkatten Utställare

Bokbord fredagen den 15 november Gk10

Fian Sverige Utställare

Fredstorget Gk13

IKFF Utställare

Fredstorget Gk15

Hungerprojektet Utställare

Bokbord 14 & 15 november Gk8

Hungerprojektet arbetar för att avskaffa hunger genom att skapa banbrytande, hållbara utvecklingsstrategier på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus.

Brottsofferjouren i Linköping Utställare

Bokbord 14 november - Gk4

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar Utställare

Bokbord torsdag 14 november - Gk3

Barn i Väntan & Barn i start Utställare

Bokbord torsdag - Gk10

Equal Rights for Integration Utställare

Bokbord 14 november Gk11

FPES Utställare

G34

Blankspot Utställare

G35