Banner

Utställande företag Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

StigandeFallande

White Ribbon Alliance

Bokbord fredagen den 15 november - Gk6

Ensamkommandes förbund

Bokbord fredagen den 15 november - Gk5

Mentora

Bokbord fredagen den 15 november - Gk4

Självhjälpshuset Solkatten

Bokbord fredagen den 15 november Gk10

Fian Sverige

Fredstorget Gk13

IKFF

Fredstorget Gk15

Svenska muslimer för fred och rättvisa

Fredstorget Gk14

Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF

Fredstorget Gk16

Hungerprojektet

Bokbord 14 & 15 november Gk8

Hungerprojektet arbetar för att avskaffa hunger genom att skapa banbrytande, hållbara utvecklingsstrategier på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus.

Brottsofferjouren i Linköping

Bokbord 14 november - Gk4

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Bokbord torsdag 14 november - Gk3

Barn i Väntan & Barn i start

Bokbord torsdag - Gk10

Equal Rights for Integration

Bokbord 14 november Gk11

Centralasiengrupperna

Gk30

Tostan Sverige

Gk24

Lika Unika Akademi

G26

Sveriges kommuner och landsting, SKL

G15

Studieförbundet Vuxenskolan och SPF Senioren

G36

Blankspot

G35