Banner

Utställande företag Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

StigandeFallande

Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata

Rädda Barnen

Celiakiföreningen Östergötlands län

Bokbord lördag 16 november

Astma- och Allergiförbundet arbetar för att möjliggöra ett friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi eller annan överkänslighet genom att sprida information, bedriva opinionsbildning och stödja forskning

Kids of Uganda

Bokbord lördag 16 november

Demensföreningen Linköping

Bokbord lördag 16 november

Transammans

Dalslands folkhögskola

Sveriges Dövas Ungdomsförbund, BOUJT