Utställare

Föreningen Ordfront Utställare

M1

Föreningen Ordfront är en ideell förening som verkar för en bred samhällsdebatt, demokrati och människors lika värde. Ordfront vill bidra till ett samhällsengagemang där omtanke och solidaritet är vägledande. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. I år fyller Ordfront 50 år och det uppmärksammar vi bland annat på just MR-dagarna. Föreningen Ordfront jobbar för att demokratin ska... Läs hela

Föreningen Trivas Utställare

Bokbord fredag 15 november Gk11

Trivas är en förening som arbetar för att ha sociala team i skolan med grunden i begreppen: Trygghet Respekt Inflytande Värderingar Ansvar Självkänsla. Vi jobbar för att stärka barn och ungas inre plattform och deras eget värde som människor. Vi arbetar med devisen att "mjuka möten ger mjuka människor, och möter därigenom barn och unga med respekt, öppenhet, förståelse och kärlek. Vi möter... Läs hela

Globalportalen Utställare

Bokbord torsdagen den 14 november - Gk7

Globalportalen samlar nyheter, tips och fakta för dig som vill ha koll på globala frågor och engagera dig för en rättvis och hållbar värld.

Hungerprojektet Utställare

Bokbord 14 & 15 november Gk8

Hungerprojektet arbetar för att avskaffa hunger genom att skapa banbrytande, hållbara utvecklingsstrategier på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus.

Hörselskadades förening i Linköping Utställare

Bokbord lördag 16 november - Gk3

IKFF Utställare

Fredstorget Gk15

Imagine (what we can do) Utställare

Bokbord lördagen den 16 november - Gk9

Imagine (what we can do) är en ideell förening verksam i Norrköping. På olika sätt verkar vi för en värld med mer tolerans, ökad jämställdhet och inkludering. Vi vill skapa mer möten mellan människor med olika etnisk bakgrund för att öka förståelsen om varandra. Vid vårt bord kommer du kunna delta i en frågesport om hälsa med fina priser! Kom och besök oss!

IM, Individuell Människohjälp Utställare

Gk25

IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar för att stärka utsatta individer, särskilt kvinnor och unga, så att de av egen kraft kan ta sig ur fattigdom och utanförskap. Vårt arbete bygger på medmänsklighet och engagemang. IM grundades 1938 och är religiöst och partipolitiskt obunden.

Kammarkollegiet Utställare

M19

Kammarkollegiet är en myndighet utöver det vanliga, med över 35 olika uppgifter från riksdag och regering. Från den 1 oktober 2018 kan trossamfund, stiftelser och ideella föreningar i civilsamhället beviljas statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder. Statsbidraget kan beviljas om verksamheten påverkas av rädsla för våld, hot eller trakasserier på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt... Läs hela

KFUM Funkis och Mag- och tarmföreningen Östergötland Utställare

G27

KFUM Funkis En plats helt anpassad för ditt barn. Funkis är en mötesplats för barn mellan 3 - 11 år med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och deras familjer. Kärnan i verksamheten är lokalen med lekställning, café och filmrum. Funkis finns till för barn som har diagnos eller som är på väg att få en diagnos. Vi anordnar även syskonträffar samt föreläsningar och andra aktiviteter för... Läs hela

Kids of Uganda Utställare

Bokbord lördag 16 november - Gk7

Linköping Aurora Rotaryklubb Utställare

Bokbord lördag 16 november - Gk10

Linköpings Kommun Utställare

M28

Linköpings kommun är i år stolt värdstad för MR-dagarna. Vårt syfte är att sprida insikten om att kunskap och opinion kring mänskliga rättigheter behöver lyftas i ett samhälle som förändras, utvecklas och i hög grad påverkas av omvärlden. Delaktighet och inflytande i samhällsutvecklingen bygger på att alla människor har samma rättigheter och skyldigheter, anpassade efter förmåga. Vi vill utveckla... Läs hela