Banner

Utställande företag Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

StigandeFallande

Uppsala kommun

M33

Unizon

G2

Union to Union

G9

UngPuls, Linköpings kommun

M16

Transammans

G34

Teskedsorden

M18

Talita/Reality Check

Gk1

Sveriges Dövas Ungdomsförbund, BOUJT

M23

Svenska kyrkan/Stiftet och Linköpings domkyrkopastorat

M21

Studieförbundet Bilda

G6

STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

G28

Schyst resande

Gk20

Rätt till vård-initiativet

M25

Region Jönköpings län

G8

Piteå kommun

G4

Patientnämnden och Centrum för Sällsynta Diagnoser

G30

Palestinagrupperna

Gk26

NEURO Förbundet Östergötland

M26

Linköpings universitet

M31

Linköpings Kommun

M28