Utställare

Afrikagrupperna Utställare

Bokbord torsdag 14 november - Gk6

Arvsfonden Utställare

G14

Astma- och allergiförbundet Utställare

M27

Astma- och Allergiförbundet arbetar för att möjliggöra ett friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi eller annan överkänslighet genom att sprida information, bedriva opinionsbildning och stödja forskning

Barn i Väntan & Barn i start Utställare

Bokbord torsdag - Gk10

Barnrättskonsulterna Utställare

Bokbord fredagen den 15 november - Gk3

Träffa oss under MR-dagarna och prata barnets rättigheter! Barnkonventionen blir lag år 2020! Barnrättskonsulterna utbildar och stöttar offentliga verksamheter, organisationer och företag I arbetet med att implementera barnkonventionen och göra den konkret.

Bildningsförbundet Östergötland/Folkbildarforum Utställare

G20

Inom Bildningsförbundet Östergötland samarbetar länets sex folkhögskolor och tio studieförbund. I november varje år arrangerar vi Folkbildarforum. 2019 avslutar Emil Jensen årets forum. Föreställningen är öppen även för de som ej deltagit i konferensen. Biljetter reserveras via info@bildningsforundet.se eller i vår monter under MR-dagarna. Linköping Konsert&Kongress, ons 20 nov, kl 18.30,

Blankspot Utställare

G35

Bris Utställare

M8

Brottsofferjouren i Linköping Utställare

Bokbord 14 november - Gk4

Byrån mot diskriminering i Östergötland Utställare

G32

Byrån mot diskriminering i Östergötland är en ideell förening som arbetar för mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Vi är politiskt och religiöst obundna, både organisationer och enskilda kan vara medlemmar och stödja vårt arbete. Vi har i huvudsak två arbetsområden; den juridiska verksamheten & den förebyggande samt opinionsbildande verksamheten. Inom den juridiska verksamheten... Läs hela

Celiakiföreningen Östergötlands län Utställare

Bokbord lördag 16 november - Gk5

Celiakiföreningen i Östergötlands län är en länsförening som ingår i Svenska Celiakiförbundet. Svenska Celiakiförbundet är en ideell intresseorganisation som företräder personer som har celiaki och-/eller laktosintolerans. Vi är partipolitiskt och religiöst obundet och agerar oberoende gentemot myndigheter och livsmedelsföretag. Vår vision är att alla medlemmar skall ha samma levnadsvillkor som... Läs hela

CISV Utställare

Gk19

CISV utbildar och inspirerar för en fredligare värld. För oss är fred inte bara motsatsen till krig, utan ett sätt att leva. Vi tror på vänskap som växer över nationsgränser och bygger på alla människors lika värde, hur olika vi än må vara. CISV vill förändra världen, en världsmedborgare i taget. CISV är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation med målsättningen att... Läs hela

Civil Rights Defenders Utställare

G21

Träffa Civil Rights Defenders på MR-dagarna! Vi ses på något av våra seminarier eller i monter G21. I montern kan du läsa vår nya skrift om hatets språk och göra vårt quiz om yttrandefrihet! Vet du vad man får säga i det här landet egentligen? Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation som grundades i Sverige 1982. Vi har verksamhet i över 30 länder på fyra... Läs hela

Demensföreningen Linköping Utställare

Bokbord lördag 16 november - Gk12

Diakonia Utställare

M7

Diakonia är en biståndsorganisation som utgår från värdegrunden att alla är lika mycket värda och har rätten till ett värdigt liv. Vi stöttar projekt till 350 olika organisationer i över 30 länder som jobbar med mänskliga rättigheter, demokratisering, jämställdhet, ekonomisk och social rättvisa, samt konflikt och rättvisa. Kom förbi vår monter för att lära dig mer om Diakonia, vad vi gör,... Läs hela