Banner

Utställande företag Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

StigandeFallande
100

Enskilda Högskolan Stockholm

100

Liquid, Linköpings kommun

100

Rättighetsfokus är ett kompetensföretag inom mänskliga rättigheter och har som mål att öka människors förståelse och kunskap om mänskliga rättigheter i vardagen och i olika verksamheters uppdrag och dagliga arbete. Rättighetsfokus startades 2008 och har i mer än tio år bidragit till att kompetensutveckla tusentals personer inom barnets rättigheter, mänskliga rättigheter, rättigheter för... Läs hela

100 logga ordfront 2 rod

Ordfront är en förening som sedan starten 1969 har jobbat för demokrati och mänskliga rättigheter. Föreningen startade i vreden över Vietnamkriget där Ordfronts syfte var att förlägga och trycka information som annars hade svårt att nå ut. Idag jobbar vi på liknande sätt, och ger röst åt de som får sina röster begränsade eller tystade.

Equmeniakyrkan + PMU

Union to Union

Länsstyrelsen Östergötland

Svenska kyrkan/Stiftet och Linköpings domkyrkopastorat

Palestinagrupperna

Byrån mot diskriminering i Östergötland

Synskadades Riksförbund Östergötland

Bokbord lördag 16 november

Föreningen Trivas

Bokbord fredag 15 november

Teskedsorden

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Bokbord torsdag 14 november

Funktionsrätt Östergötland

Talita/Reality Check

Rätt till vård-initiativet

Linköpings universitet