Banner

Exhibiting companies Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

White Ribbon Alliance

Bokbord fredagen den 15 november - Gk6

Ensamkommandes förbund

Bokbord fredagen den 15 november - Gk5

Mentora

Bokbord fredagen den 15 november - Gk4

Självhjälpshuset Solkatten

Bokbord fredagen den 15 november Gk10

IKFF

Fredstorget Gk15

Hungerprojektet

Bokbord 14 & 15 november Gk8

Hungerprojektet arbetar för att avskaffa hunger genom att skapa banbrytande, hållbara utvecklingsstrategier på gräsrotsnivå med kvinnor i fokus.