Smartareindustri logo webb

Seminarier Smartare Industri

100

Registrering och kaffe

Torsdag 08:30 - 09:00 Utställningen

Välkomna till Smartare Industri. Du skriver ut din bricka vid vår registreringsdisk och kan sedan ta en kaffe ute i mässhallen. Du kan ta med din biljett (QR-kod) i din telefon.

100

Moderator Jenny Sperens, CTO på RISE, hälsar er välkomna och berättar kortfattat om vad som händer under dagen.
Keynote Speaker: Sofie Lindblom
”Inspirera till att våga ta steget att jobba mer strukturerat med innovation.”

100

Moderator Jenny Sperens leder diskussion om varför det är viktigt för stora företag, offentliga aktörer och akademin, respektive institut, att mer traditionella industri-SMFs tar tillvara på digital teknik och arbetar/samverkar på nya sätt samt vad de själva gör för att stödja dessa företag i detta.

100

KTH: ”Fika med en expert”. En expert från KTH inom digital teknik ger en kortare presentation och svarar på frågor från de som vill slå sig ner med sin kaffekopp (begränsat antal platser). 

100

Openlab erbjuder ett smakprov på design thinking, en framgångsrik metod och tänkesätt som kan hjälpa dig utveckla din produkt och lära dig mer om dina kunders behov. Vi presenterar grunderna i design thinking och du får testa att tillämpa metoden genom enkla praktiska övningar. 
Passet leds av Openlabs erfarna innovationsledare och riktar sig särskilt till små och medelstora företag som vill växa med hjälp av kunskap och nätverk för digitalisering, samverkan och hållbar produktion.

100

Christina Claeson-Jonsson, NCC presenterar företagets utmaningar relaterat till att ta tillvara digital teknik för att utveckla sina produkter och tjänster och vilken utmaning de skulle vilja ha hjälp med att förstå och identifiera lösningar till.
 Facilitatorstödd workshop. Deltagarna får möjlighet att på plats fördjupa förståelsen för och arbeta med någon av NCCs utmaningar.

100

Workshop om hur man kan påbörja sin resa att ta tillvara på digital teknik för att utveckla nya produkter och tjänster ”Kickstart Digitalisering”. 

100

Lunch

Torsdag 12:00 - 13:00 Utställningen

100

Openlab erbjuder ett smakprov på design thinking, en framgångsrik metod och tänkesätt som kan hjälpa dig utveckla din produkt och lära dig mer om dina kunders behov. Vi presenterar grunderna i design thinking och du får testa att tillämpa metoden genom enkla praktiska övningar. 
Passet leds av Openlabs erfarna innovationsledare och riktar sig särskilt till små och medelstora företag som vill växa med hjälp av kunskap och nätverk för digitalisering, samverkan och hållbar produktion.

100

Hans Olofsson, Senior Advisor within Global Industrial Development, Scania presenterar företagens utmaningar relaterat till att ta tillvara digital teknik för att utveckla sina produkter och tjänster och vilken utmaning de skulle vilja ha hjälp med att förstå och identifiera lösningar till.
Facilitatorstödd workshop. Deltagarna får möjlighet att på plats fördjupa förståelsen för och arbeta med någon av Scanias utmaningar.Facilitatorer: Erik Ronne, Anna Mattsson och Peter Sandberg, RISE

100

Syftet med lösningsspåret är att belysa olika sätt som digital teknik i kombination med nya sätt att samverka/arbeta på kan ge upphov till helt nya produkter, tjänster, erbjudanden, processer etc.

100

KTH: ”Fika med en expert”. En expert från KTH inom digital teknik ger en kortare presentation och svarar på frågor från de som vill slå sig ner med sin kaffekopp.

100

Seminariet tar upp hur vi bör leda för att kunna förbättra både produkter och arbetssätt.
Utifrån Lean och Agile diskuterar vi chefers beteende och stödjande strukturer och verktyg. Vi kommer också få pröva på en enkel övning som belyser hur standard och kreativitet kan kombineras.
Seminariet leds av KTH Leancentrum.

100

Utbildare och inspiratör: Ola Wallberg, RISE. Kickstart Digitalisering är seminarier som erbjuds små och medelstora företag inom industri och industrinära tjänster i Sverige. Kickstart syftar till att väcka, stimulera och entusiasmera företag till ökad digitalisering. Denna kortkurs ger inblick i Kickstarts innehåll och erbjuder även tankeväckande ”krokar” för egna förhållningssätt och möjligheter till framtida digitalisering.

100

Syftet med lösningsspåret är att belysa olika sätt som digital teknik i kombination med nya sätt att samverka/arbeta på kan ge upphov till helt nya produkter, tjänster, erbjudanden, processer etc.Inspirerande föreläsning med: Anders Johanson, SVP Innovation and Technology & CTO, Husqvarna Group; Adjunct Professor Industriell Produktutveckling, KTH. Christina Öhman, RISE. Per Helin, Publit. Magnus Rudling, Vobling

100

Diskussioner och reflektioner med både medverkande och deltagare på konferensen.