Seminarier

Program

Välj spår

Vad ställer digitaliseringen för nya krav på ledarskapet? Hur utvecklar du en arbetsplats och ett ledarskap som håller när transformation är det enda konstanta? Toppchefen tillika Sverigechefen för Microsoft Hélène Barnekow delar öppet sina konkreta erfarenheter och lärdomar från att driva digital transformation i både Sverige och internationellt.
Som VD på Telia Sverige var Hélène även ytterst ansvarig ledare för utvecklingen av Telias nya kontor och därmed Telias anpassning till Det Nya Arbetslivet. Sedan januari 2019 är Hélène Barnekow nyanställd ledare och VD på Microsoft Sverige.

Avrundning

Tommie Cau
Torsdag 16:55 - 17:00 K1

Kort avslutning och information inför dag 2.

Registrering och kaffe

Fredag 08:00 - 08:30 Utställningen

Kaffe, mingel och möten i utställningen i Victoriahallen

Välkommen tillbaka!

Tommie Cau
Fredag 08:30 - 08:35 Utställningen


Möt Jonas Hurtigh Grabe, ABW-veteranen som blev scrum master. Jonas delar insikter från att ha hjälpt 57 000 Skandinavier till nytt kontor, utforskar drömmen om den snabba agila organisationen och resonerar om huruvida agila team är en motsats till ABW eller vill man samma sak? Slutligen ger Jonas sin bild av hur fysiska miljön dimensioneras för att stötta agila arbetssätt.

Som internationell designstrateg och medskapare av rörelsen och boken State of Mind at Work menar Jaan Orvet att den gamla fysiska och aktivitetsabserade arbetsmodellen är trasig och utdöende. Istället måste ledare och arbetsgivare utveckla ett mer mänskligt och indivibaserat arbetssätt för att vinna morgondagens talanger och låsa upp deras potential och prestation.  

Tillsammans med Jennica Lenning som framtidsciceron utforskar vi nästa steg i utvecklingen av framtidens arbetssätt & arbetsmiljö - Medarbetarupplevelsen som nästa konkurrensfaktor.
Jennica leder ett samtal med Marie Hallander Larsson, HR Direktör på Akademiska Hus och Carina Persson, Change Lead från Trygg-Hansa. Utifrån sina olika roll-perspektiv och typer av organisationer de delar sina erfarenheter av hur arbetssätt & arbetsmiljö långsiktigt kan bidra till en framgångsrik medarbetarupplevelse.

Paus med kaffe

Fredag 10:05 - 10:30 Utställningen

Kaffe och mingel i utställningen i Victoriahallen

Workshop
Hur kan du knuffa din arbetsplats i rätt riktning med trippla vinster som resultat? Genom en speeddate med olika tankefällor lär du dig om ditt egna beslutsfattande och får verktyg för hur du genom psykologi och design kan skapa hållbara beteenden i din organisation.
Tillsammans med de andra deltagarna ger du dig sedan ut på en nudgejakt på Stockholmsmässan där du får lära dig hur nudging funkar i praktiken!

En workshop som utmanar dina fundamentala föreställningar om verktyg och arbetssätt och hjälper dig ta större ansvar för din kreativitet, produktivet och brainpower.

Kom och hör Klarnas snabab resa i arbetsplatsutveckling. Hör om vinster, fallgropar och lärdomar med ABW implementering och hur en radikal omorganisation 2018 krävde en helt ny arbetsmodell. Hör projektledarna berätta om resan från fullskaliga prototyper i plywood till den globala utrullningen som sker 2019 och om symbiosen mellan mjukvara, fysisk miljö, hårdvara och kommunikation.

Kom på ett föredrag med hälsoveteranen Lena Lehmann om vad vi måste ta hänsyn till när vi skapar nya arbetsplatser, varför vi måste ställa oss frågan vilka som jobbar här imorgon men inte idag och hur vi kan göra mer rätt från början med hjälp av universell design. För i slutändan vill vi låta jobbet bli 8 timmar av hälsa, för alla!

Utvecklingen av Internet-of-Things har snabbt blottat alla aspekter av våra affärs- och arbetsliv. En sådan utbredd revolution går inte att bekämpa och 2019 märker allt fler att smarta IoT optimerade kontor ger högre vinster, nöjdare anställda och bättre företag. I det här föredraget får du argumenten som företagsledningen behöver för att omfamna utvecklingen och inte hamna efter. Du får också höra mer konkret vad man kan göra med IoT på kontoret och om Sonys digitala lösningar för det smarta kontoret, som hjälper de anställda med wayfinding och andra vanliga problem i dagens arbetsliv.

Världen förändras! Demografisk och teknologisk utveckling förändrar samhället vi lever i och således även organisationerna vi jobbar på. Hur arbetar vi konkret med att möta detta? 2016 skapade PwC en helt ny HR-roll med fokus på att utforska och svara på den frågan. I detta talk kommer Joakim Karlsson berätta om resan från business case till HR Tech Lab men framförallt visa och berätta om en rad antal projekt och lösningar som drivits de senaste tre åren. Förhoppningsvis kan det inspirera eller kopieras in i eran organisation? Joakim delar gärna med sig!

Frågan om bra ljus på kontoret har aldrig varit viktigare. Belysningen på de flesta kontoren idag är ofta raka motsatsen till agilt och människoorienterat. Hur kan vi förändra sättet att ljussätta för att hänga med i utvecklingen och det föränderliga samhälle vi lever i? Vad innebär egentligen bra ljus & hur ser vi till  att individanpassa ljuset trots aktivitetsbaserade arbetsplatser?

Lunch

Fredag 11:45 - 13:00 Utställningen

Lunch och kaffe serveras i utställningen tillsammans med mingel och möten.

Under fyra år var Beatrice Ludvigsson Priest globalt ansvarig för utvecklingen och implementeringen av konceptet IKEA World of Working. Uppdraget var att driva på nya arbetssätt och en utveckling till mer aktivitetsbaserade arbetsplatser inom IKEA koncernen, från Svenska huvudkontoret till kundcenterkontor och varuhus runtom i världen.

Känns det igen? Hur tar man kollen över sin arbetsdag, så att man kan känna sig lugn både när man är på väg till jobbet och när man går hem? Framtidens arbetsplats kommer inte att bli lugnare av sig själv. Varje medarbetare behöver kunna överblicka och styra sin arbetsdag för att kunna jobba fokuserat och förebygga ohälsa.
Pia Andreason från Direxio berättar om Medvetet arbetssätt - hur du kan göra mera med det du redan har.

Join us for this case-based session and get insights and learnings from several recent smart workplace implementations in Sweden and abroad. Each case will focus on will be on improvement of employee productivity, wellbeing and workplace occupancy and you will get insights in to the challenge, business case and learnings from each case. Join the session and go home with practical learnings to bring to your own Smart Workplace projects and insights on how to make the case for them in the own organization.