Banner

Seminarier Skolforum 2018

Välkommen att söka i programmet till årets Skolforum! Här finns många angelägna och spännande programpunkter och många intressanta föreläsare. För att kunna förhandsboka plats måste du köpa en Seminariepassbiljett och registrera dig i vårt digitala mötesrum. Välkommen!

Välj spår

StigandeFallande

I huvudet på en rektor: Skola med digital kompetens - vad betyder det?

Amelie Wahlström
Tisdag 11:30 - 11:45 Södra scenen
I ledningsrummet

F349GyLed

I huvudet på en skolpolitiker: Hur möter skolan en digitaliserad framtid?

Kerstin Angel
Tisdag 11:00 - 11:15 Södra scenen
I ledningsrummet, I lärarrummet

F349GyLed
100

Improving the way we teach with digital learning tools

Philip Tomlinson
Måndag 12:50 - 13:20 Norra scenen
I klassrummet, I lärarrummet

49Gy
100

Inkludering i praktiken

Joanna Lundin
Måndag 15:30 - 16:20 C7
I lärarrummet

F349GySpecLed
100

Innovation i klassrummet: När pedagogiken möter tekniken. Om hur undervisning och lärande kan se ut i en digitaliserad skola

Malin Söderberg, Petra Dahllöf
Tisdag 15:00 - 15:45 Södra scenen
I lärarrummet, I klassrummet

100

Interkulturell islamundervisning i det oförutsägbara klassrummet

Jenny Berglund
Måndag 14:25 - 15:15 C2
I klassrummet

49GyVuxSfiLedElev
100

Internationella möjligheter för lärare och elever inom yrkesutbildning - APL, fortbildning och samarbete höjer din skolas attraktionskraft

Kerstin Claesson Callahan, Nichlas Malmdahl
Tisdag 10:30 - 11:00 Norra scenen
I ledningsrummet, I klassrummet

GySarLed

Internet-kloka elever!

Annika Sjödahl
Måndag 14:30 - 14:50 C07:21

100

Ipads på gymnasiet, funkar det?

Anna Oldner Bengtsson
Tisdag 13:20 - 14:10 C6
I klassrummet

Gy

Jobba inte gratis!

Per-Arne Blomberg
Tisdag 15:00 - 15:20 C07:21

Jobba inte gratis!

Per-Arne Blomberg
Måndag 12:00 - 12:20 C07:21

100

Jämställdhet genom verklighetsbaserade internationella projekt med autentiska mottagare

Emelie Hahn
Tisdag 10:50 - 11:40 C2
I klassrummet

49
100

"Killarna är så bråkiga, tjejerna bara tjafsar" - om fokusskifte från egenskaper till konkreta beteenden

Camilla Kallenbäck
Måndag 12:15 - 13:05 C3
I klassrummet

F349ForFriSpecSarLedElev

Koda med Pi och Powerbollarna

Karolina Kjellberg
Måndag 12:30 - 13:30 Makerspace, C02:39, Bord 2

F349For

Koda med Pi och Powerbollarna

Karolina Kjellberg
Tisdag 12:30 - 13:30 Makerspace, C02:39, Bord 2

F349For
100

Kollegialt lärande på sociala medier

Annika Lantz Andersson
Måndag 12:00 - 12:20 Södra scenen
I lärarrummet

F349GyFri
100

Komparativ bedömning

Eva Hartell
Tisdag 08:40 - 09:30 C6
I lärarrummet, I klassrummet

F349GyVuxStud

Konspirationism - vad är det?

Sten Hagberg
Måndag 11:30 - 11:50 C07:21

100

Konsten att leda en skola

Alf Solander
Tisdag 10:50 - 11:40 C6
I ledningsrummet

F349GyLed
100

Kreativ och likvärdig undervisning i matematik

Hans Persson
Måndag 12:15 - 13:05 C6
I klassrummet

F349ForFriSpecSarLedStud