Banner

Seminars Skolforum 2018

Välkommen att söka i programmet till årets Skolforum! Här finns många angelägna och spännande programpunkter och många intressanta föreläsare. För att kunna förhandsboka plats måste du köpa en Seminariepassbiljett och registrera dig i vårt digitala mötesrum. Välkommen!

Choose track

100

Så skapar vi skolnärvaro

Malin Gren Landell
Tuesday 14:25 - 15:15 C8
I ledningsrummet, I lärarrummet

F349GyFriSpecLedStudElev
100

Ett jämställt samhälle börjar utomhus

Carina Brage, Eva Lunnbäck
Monday 14:25 - 15:15 C3
I förskolan, I klassrummet

F3ForFriSpecSarStud
100

En bra ljudmiljö i klassrummet är bra för alla!

Anna Lejon
Monday 11:25 - 11:55 Norra scenen
I klassrummet

F349GyForFriSpecSarVuxSfiBibSyvLedStudElevMod
100

Be A Genius! Om jämställdhet i praktiken

Johanna Lundin
Tuesday 12:15 - 13:05 C8
I ledningsrummet, I lärarrummet

F349GyForFriSpecSarLedStudElev
100

Att återupprätta läraryrket

Per Kornhall
Monday 12:15 - 13:05 C8
I ledningsrummet, I lärarrummet

F349GyLed
100

Självbedömning som stöd för självreglerat lärande

Anders Jönsson
Monday 13:20 - 14:10 C7
I klassrummet

F349GySpecStud
100

Utomhuspedagogik - med himlen som tak och marken som golv i undervisning och lärande

Anders Szczepanski
Monday 09:45 - 10:35 C3
I klassrummet

F3For
100

Pep Skola - ett kostnadsfritt stöd till alla skolor i Sverige för ökad fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen

Gerda Nilsson Tjernström, Marie Harding
Monday 10:00 - 10:45 Östra scenen
I ledningsrummet, I lärarrummet, I klassrummet

F349GyFriSarLedStudElev
100

Teknik 10 lektioner i att förändra världen

Li Ljungberg, Ulrika Sultan
Tuesday 09:00 - 09:30 Södra scenen
I klassrummet

49Led
100

Källkritik, sökkritik och nätetik

Carl-Johan Markstedt, Filippa Mannerheim, Marika Alneng
Tuesday 08:40 - 09:30 C3
I lärarrummet, I klassrummet

F349Gy
100

Arbete omkring lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro som ett led för en likvärdig skola

Marja Johansson, Monica Lingman
Tuesday 15:30 - 16:20 C6
I klassrummet, I lärarrummet

F349FriStudElev
100

Inkludering i praktiken

Joanna Lundin
Monday 15:30 - 16:20 C7
I lärarrummet

F349GySpecLed
100

Problem och möjligheter vid läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Inger Rålenius
Tuesday 12:15 - 13:05 C2
I ledningsrummet, I lärarrummet

F349GyForFriSpecSarVuxSfiBibStudElev
100

Creative Writing - A Classroom Guide

Kevin Frato
Monday 10:50 - 11:40 C2
I klassrummet

49Gy
100

Förutsättningar för lyckad studiehandledning!

Tamar Ucar
Monday 15:30 - 16:20 C6
I klassrummet

F349GyMod
100

Flerspråkiga elever i klassrummet - så arbetar du effektivt och inkluderande

Camilla Jönsson
Monday 10:50 - 11:40 C3
I klassrummet

49GySpecSyvStud
100

Gamification för elever med NPF

Adam Palmquist
Tuesday 12:15 - 13:05 C6
I klassrummet

F349Gy
100

Samspel utvecklar skolan

Ulf Jederlund
Monday 08:40 - 09:30 C6
I ledningsrummet, I lärarrummet

F349GySpecSarStudElev
100

Har du källa på det? Om källkritik i undervisningen

Mikael Bruér
Monday 09:45 - 10:35 C6
I klassrummet

49Gy
100

Jämställdhet genom verklighetsbaserade internationella projekt med autentiska mottagare

Emelie Hahn
Tuesday 10:50 - 11:40 C2
I klassrummet

49