Banner

Seminars Skolforum 2018

Välkommen att söka i programmet till årets Skolforum! Här finns många angelägna och spännande programpunkter och många intressanta föreläsare. För att kunna förhandsboka plats måste du köpa en Seminariepassbiljett och registrera dig i vårt digitala mötesrum. Välkommen!

I lärarrummet

100

Helgepriset - Sveriges största lärarpris

Sven-Erik Österberg
Tuesday 11:00 - 11:45 Östra scenen
I förskolan, I ledningsrummet, I lärarrummet, I klassrummet

F349GyForVux
100

Hjärnvägen till jämställdhet och måluppfyllelse

Anna Nygren, Åke Pålshammar
Monday 13:20 - 14:10 C8
I lärarrummet, I ledningsrummet

F349GyForFriSpecSarSfiLed

Hur kan betygen bättre spegla elevernas kunskaper?

Anna Spada, Johan Hardstedt
Tuesday 14:45 - 15:15 Östra scenen
I ledningsrummet, I klassrummet, I lärarrummet

49GySpecSarLedStud
100

Hur man jobbar för att få elever med problematisk skolfrånvaro tillbaka till skolan

Mattias Pihl
Monday 10:50 - 11:40 C7
I lärarrummet

F349Gy
100

Hur många klassrum behöver vi egentligen?

Tuesday 12:00 - 12:20 Södra scenen
I lärarrummet, I ledningsrummet, I klassrummet

F349GyLed
100

Härskarteknik - den fula vägen till makt

Elaine Eksvärd
Tuesday 10:00 - 10:45 Östra scenen
I lärarrummet, I ledningsrummet

F349GyForFriSpecSarVuxSfiBibSyvLedStudElevMod

I huvudet på en förvaltningschef: Skola i digital förändring

Tuesday 11:15 - 11:30 Södra scenen
I lärarrummet, I ledningsrummet

F349GyLed

I huvudet på en skolpolitiker: Hur möter skolan en digitaliserad framtid?

Kerstin Angel
Tuesday 11:00 - 11:15 Södra scenen
I ledningsrummet, I lärarrummet

F349GyLed
100

Improving the way we teach with digital learning tools

Philip Tomlinson
Monday 12:50 - 13:20 Norra scenen
I klassrummet, I lärarrummet

49Gy
100

Inkludering i praktiken

Joanna Lundin
Monday 15:30 - 16:20 C7
I lärarrummet

F349GySpecLed
100

Innovation i klassrummet: När pedagogiken möter tekniken. Om hur undervisning och lärande kan se ut i en digitaliserad skola

Malin Söderberg, Petra Dahllöf
Tuesday 15:00 - 15:45 Södra scenen
I lärarrummet, I klassrummet

100

Kollegialt lärande på sociala medier

Annika Lantz Andersson
Monday 12:00 - 12:20 Södra scenen
I lärarrummet

F349GyFri
100

Komparativ bedömning

Eva Hartell
Tuesday 08:40 - 09:30 C6
I lärarrummet, I klassrummet

F349GyVuxStud
100

Källkritik, sökkritik och nätetik

Carl-Johan Markstedt, Filippa Mannerheim, Marika Alneng
Tuesday 08:40 - 09:30 C3
I klassrummet, I lärarrummet

F349Gy

Lärandets vägar

Per Dahlbeck
Tuesday 12:30 - 12:50 Södra scenen
I lärarrummet, I klassrummet, I ledningsrummet

F349GyLed
100

Läraren och yrkesetiken. Principer, värden och förhållningssätt i förskolans och skolans vardag

Emma Kroon, Heléne Henning , Susanne Linnér
Tuesday 14:00 - 14:30 Östra scenen
I lärarrummet, I förskolan

F349GyForFriLed
100

Läsande förebilder spelar roll - eller?

Marie Augustsson, Patrik Lundberg, Pär Sahlin
Monday 12:15 - 13:05 C7
I ledningsrummet, I lärarrummet

F349GyFriSpecSfiLedElev
100

Medier, demokrati - och skola

Brit Stakston, Helena Dal, Magnus Rosshagen
Monday 12:30 - 12:50 Södra scenen
I ledningsrummet, I lärarrummet, I klassrummet

F349GyFriSpecLedStudElev
100

Minarättigheter.se - stöd i undervisningen om barnkonventionen

Elisabeth Dahlin, Eva-Li Littorin
Monday 14:00 - 14:30 Östra scenen
I lärarrummet, I ledningsrummet, I klassrummet, I förskolan

F349GyForFriSpecSarBibSyvLedStudElev