Banner

Seminars Skolforum 2018

Välkommen att söka i programmet till årets Skolforum! Här finns många angelägna och spännande programpunkter och många intressanta föreläsare. För att kunna förhandsboka plats måste du köpa en Seminariepassbiljett och registrera dig i vårt digitala mötesrum. Välkommen!

I lärarrummet

100

En narkotikafri skola

Staffan Hübinette
Tuesday 14:45 - 15:15 Norra scenen
I ledningsrummet, I lärarrummet

49GySpecSarSfiLedElev

Att leda kollegialt lärande med stöd från universitet och högskola

Josefin Reimark
Tuesday 10:30 - 10:50 C07:21
I lärarrummet

100

Om medieborgare, unga och demokratin

Anette Novak
Tuesday 13:00 - 13:20 Södra scenen
I klassrummet, I lärarrummet

F349GyForFriSpecSarVuxSfiBibSyvLedStudElevModOvr
100

Vägen till demokratiska och ansvarsfulla medborgare - i en tid av postsanning

Åsa Wikforss
Monday 13:00 - 13:20 Södra scenen
I lärarrummet, I klassrummet

F349Gy

Digitala Prov – Hur gör man och vart är vi på väg?

Claudia Rademaker, Patrick Vestberg, Patrik Nilsson, Richard Wahlund
Tuesday 14:00 - 14:30 Södra scenen
I ledningsrummet, I lärarrummet, I klassrummet

F349GySarLed

I huvudet på en skolpolitiker: Hur möter skolan en digitaliserad framtid?

Kerstin Angel
Tuesday 11:00 - 11:15 Södra scenen
I ledningsrummet, I lärarrummet

F349GyLed

I huvudet på en förvaltningschef: Skola i digital förändring

Tuesday 11:15 - 11:30 Södra scenen
I lärarrummet, I ledningsrummet

F349GyLed
100

Årets lärare i fritidshem

Johanna Jaara Åstrand
Tuesday 12:45 - 13:15 Norra scenen
I klassrummet, I lärarrummet, I ledningsrummet

F349FriSpecSarBibSyvStudElev

Lärandets vägar

Per Dahlbeck
Tuesday 12:30 - 12:50 Södra scenen
I lärarrummet, I klassrummet, I ledningsrummet

F349GyLed
100

Hur många klassrum behöver vi egentligen?

Tuesday 12:00 - 12:20 Södra scenen
I lärarrummet, I ledningsrummet, I klassrummet

F349GyLed

Digital kunskapsmätning och digitala nationella prov

Kim Waldgrave
Tuesday 10:15 - 10:30 Södra scenen
I lärarrummet, I ledningsrummet

F349Gy
100

#skolDigiplan: Rådslag om nationellt handlingsprogram för skolväsendets digitalisering

Annika Agélii Genlott, Lars Lingman
Monday 10:20 - 10:40 Södra scenen
I lärarrummet, I ledningsrummet

F349GyLed
100

Stillhet på schemat - varför är det viktigt i skolan?

Anne Marie Brodén, Ewa Hildén, Marie Boris Möller, Marie Ryd, Tord Hallberg
Tuesday 09:45 - 10:15 Norra scenen
I ledningsrummet, I klassrummet, I lärarrummet

49GyFriSpecSyvLedStudElev
100

Minarättigheter.se - stöd i undervisningen om barnkonventionen

Elisabeth Dahlin, Eva-Li Littorin
Monday 14:00 - 14:30 Östra scenen
I lärarrummet, I ledningsrummet, I klassrummet, I förskolan

F349GyForFriSpecSarBibSyvLedStudElev
100

Coachande ledarskap

Anna-Karin Arenius, Christina Skarin
Tuesday 09:15 - 09:45 Östra scenen
I ledningsrummet, I lärarrummet

F349GySarVuxLed
100

Innovation i klassrummet: När pedagogiken möter tekniken. Om hur undervisning och lärande kan se ut i en digitaliserad skola

Malin Söderberg, Petra Dahllöf
Tuesday 15:00 - 15:45 Södra scenen
I lärarrummet, I klassrummet

Hur kan betygen bättre spegla elevernas kunskaper?

Anna Spada, Johan Hardstedt
Tuesday 14:45 - 15:15 Östra scenen
I ledningsrummet, I klassrummet, I lärarrummet

49GySpecSarLedStud
100

EU - det är vi! Hur får du elever att engagera sig i Skolval 2019?

Charlotta Granath
Tuesday 12:00 - 12:30 Norra scenen
I lärarrummet, I ledningsrummet

F349GyLed
100

Läraren och yrkesetiken. Principer, värden och förhållningssätt i förskolans och skolans vardag

Emma Kroon, Heléne Henning , Susanne Linnér
Tuesday 14:00 - 14:30 Östra scenen
I lärarrummet, I förskolan

F349GyForFriLed