Banner

Seminarier Skolforum 2018

Välkommen att söka i programmet till årets Skolforum! Här finns många angelägna och spännande programpunkter och många intressanta föreläsare. För att kunna förhandsboka plats måste du köpa en biljett och registrera dig i vårt digitala mötesrum. Välkommen!

Välj spår

Att lära om och av Förintelsen - erfarenheter av Toleransprojektet

Karl Kockum
Måndag
I klassrummet

49GyStud
100

Det virtuella Skoldatateket - Södertälje kommuns övergripande stöd till förskola och skola

Ulrika Jonson
Måndag 00:00 - 00:00
I lärarrummet, I ledningsrummet, I förskolan

F349ForFriSpecLedStudElev

En bra ljudmiljö i klassrummet är bra för alla!

Anna Lejon
Måndag
I klassrummet

F349GyForFriSpecSarVuxSfiBibSyvLedStudElevMod
100

Hur kan skolan stärka elever med NPF till en tryggare nättillvaro?

Karin Torgny
Måndag
I klassrummet

49GySpecSarLedElev
100

Improving the way we teach with digital learning tools

Madeleine Thun
Måndag

49Gy
100

Läraren och yrkesetiken. Principer, värden och förhållningssätt i förskolans och skolans vardag

Susanne Linnér
Måndag
I förskolan, I lärarrummet

F349GyForFriLed
100

Om inte jag, VEM? Om inte nu, NÄR? Demokrati, mänskliga rättigheter och civilkurage

Charlotta Granath, Sarah Scheller
Måndag 00:00 - 00:00
I lärarrummet, I ledningsrummet, I klassrummet

F349GyFriLedStudElev
100

Pep Skola - ett kostnadsfritt stöd till alla skolor i Sverige för ökad fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen

Gerda Nilsson Tjernström, Marie Harding
Måndag
I ledningsrummet, I klassrummet, I lärarrummet

F349GyFriSarLedStudElev
100

Reality check - Sveriges första app mot rasism

Irupé Pozo Graviz, Theo Tamim
Måndag
I klassrummet

49Gy
100

#UNsigned - om musik, jämställdhet och andra samhällsfrågor

Anna Bergendahl, Malin Persson
Måndag
I lärarrummet, I klassrummet

49Gy
100

Välkommen till Barnkonventionen! Och välkommen till Barnens planet!

Camilla Rehn
Måndag
I förskolan

For
100

Att möta barn med trauma i förskolan

Anna Hellberg
Måndag 08:40 - 09:30 C2
I förskolan

For
100

Att öppna dörrar till nya världar - en undervisning som möjliggör och skapar engagemang

Annika Sjödahl
Måndag 08:40 - 09:30 C3
I klassrummet

49GySpecSyv
100

PRIME - Att jobba med dubbla narrativ i historieundervisningen för ökad förståelse för "den andre"

Mattias Stadler
Måndag 08:40 - 09:30 C7
I klassrummet

49Gy
100 daniel barker

Programmering och problemlösning i matematik

Daniel Barker
Måndag 08:40 - 09:30 C8
I klassrummet

49Gy
100

Samspel utvecklar skolan

Ulf Jederlund
Måndag 08:40 - 09:30 C6
I lärarrummet, I ledningsrummet

F349GySpecSarStudElev
100

Designtänkande får tjejer intresserade av naturvetenskap

Jonas Bäckelin
Måndag 09:45 - 10:35 C2
I klassrummet, I lärarrummet

49GyStud
100

Det aktiva matematikklassrummet

Åsa Brorsson
Måndag 09:45 - 10:35 C8
I lärarrummet, I klassrummet

F3

Har du källa på det? Om källkritik i undervisningen

Mikael Bruér
Måndag 09:45 - 10:35 C6
I klassrummet

49Gy
100

Utomhuspedagogik - med himlen som tak och marken som golv i undervisning och lärande

Anders Szczepanski
Måndag 09:45 - 10:35 C3
I klassrummet

F3For