Banner

Utställande företag Skolforum 2018

100

AB Geveram

C11:45
Läromedel

Skolkartor Välkommen till AB Geveram Skolkartor Det är vi som förser Sveriges skolor med skolväggkartor/klassrumskartor. Sedan 70-talet har vi fodrat upp och monterat kartorna till Esselte Kartor och Liber Kartor. Från och med 2011 sköter vi hela processen, från tryckpressen till skolsalen. Vi fortsätter att använda Liber Kartors geografiska miljökartor så den höga kvalitén kommer att... Läs hela

100

ActiveS

C13:11
Läromedel, Material till förskola, Inredning/arbetsmiljö, Sport- och lek

Om ActiveS Svenska barn är minst aktiva i hela Norden. Samtidigt visar forskning att aktivitet ökar barns förmåga till inlärning. Enligt skollagen ska varje skola ha en miljö som främjar elevhälsa och välmående. Ståbord istället för traditionella skolbänkar är ett sätt att ge eleverna en aktiv studiemiljö, där de får möjligheten att prestera sitt bästa. Skolan kan därmed fylla en viktig roll i... Läs hela

100

Andreas Jonsson

C09:20
Läromedel, Kompetensutveckling/Universitet/högskolor, Specialpedagogik, Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Andreas Jonsson har snabbt klättrat upp som en av de främsta föreläsarna inom attitydförändring, antidiskriminering och normbrytande pedagogik. Över 125 000 har redan sett och hört honom live, ett möte som inte ger bara ger intryck, utan sätter avtryck. Med ett brinnande engagemang blandar Andreas blodigt allvar med en stor dos humor och tar med dig på en resa med hög igenkänningsfaktor. På... Läs hela

100

Axiell Sverige AB

C07:45
Läromedel, Informations- och kommunikationsteknik (IKT) /AV-utrustning /Interaktiva whiteboard

Axiell erbjuder bibliotek, skolor, arkiv, museer och myndigheter tekniskt avancerade och innovativa IT-lösningar som utvecklats i nära samarbete med kunder i 55 länder. Mer än 3000 bibliotek och tusentals filialer använder ett av Axiells bibliotekssystem och drygt 3000 skolor Axiells skolsystem. WeLib är en medieneutral samlingsplats för alla skolbibliotekets resurser och allt pedagogiskt... Läs hela

100

Barnombudsmannen

C04:31
Läromedel, Material till förskola, Myndigheter inom skola

Minarättigheter.se - stöd i undervisningen om barnkonventionen Barnkonventionen blir lag 2020. För att stärka barns rättigheter är det viktigt att barn själva får större kunskap om vad de har rätt till. Barnombudsmannen presenterar den nya webbplatsen Mina rättigheter med lektioner och material för lärare och elever om barnkonventionen. Barnombudsmannen har träffat många barn som säger att de... Läs hela

100

Benq Nordic AB

C12:32
Läromedel, Informations- och kommunikationsteknik (IKT) /AV-utrustning /Interaktiva whiteboard, Myndigheter inom skola, Specialpedagogik

Enlighten Collaborative Learning with Google Jamboard for Education Facilitate highly interactive collaborative learning in classroom, and maximize productivity with Jamboard. The brilliant, ultra-intuitive 4K display and G Suite integration takes the whiteboard to the cloud, providing an intelligent suite of tools for ITs, researchers, educators, and learners. Faculty members and students can... Läs hela

100

Bonnier Education AB

C06:41
Läromedel, Informations- och kommunikationsteknik (IKT) /AV-utrustning /Interaktiva whiteboard

Clio Online från Bonnier Education är ett digitalt läromedel för mellan- och högstadieelever i svensk grundskola, komplett för både elever och lärare. Våra portaler är skapade av ämnesredaktörer utifrån läroplanen i respektive ämne och årskurs. Redaktörerna utvecklar ständigt materialet, så att det alltid är aktuellt och relevant, och ämnesportalernas terminsplaneringar sparar tid som du tidigare... Läs hela

100

Bonnierförlagen AB

C06:50, C15:10
Läromedel, Facklitteratur, Skönlitteratur, Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

Bonnierförlagen Lära stöttar dig med vad du behöver för att klara världens viktigaste jobb. Svenska, matte, programmering, värdegrund och en stressless skola … du hittar alla våra nya material för F-6 på bonnierforlagenlara.se – och om du hälsar på oss i monter C06:50 på Skolforum får du en riktigt cool kasse fylld med info och överraskningar!

100

BRAVOLesson

C08:46
Informations- och kommunikationsteknik (IKT) /AV-utrustning /Interaktiva whiteboard, Kompetensutveckling/Universitet/högskolor

BRAVOLesson – app, webb och video för lektionsobservationer och kollegialt lärande. Ett verktyg för pedagogiska ledare – för systematik och feedback till lärare. Bättre och bättre undervisning på vetenskaplig grund. Den digitalisering i skolan som har störst möjlighet att påverka elevernas lärande under de kommande åren. Bara var tionde lärare får feedback på sin undervisning trots att... Läs hela

100

Breviksstiftelsen (KFUM Brevik)

C01:17
Internationellt, Kompetensutveckling/Universitet/högskolor, Specialpedagogik, Sport- och lek, Värdegrundsarbete/Hjälporganisationer

KFUM Lägergårdar - där äventyret börjar och gemenskap skapas. TSU - Trygghet, Samarbete och Utmaning för att stärka gruppen. Behöver ni få en grupp att lära känna varandra, få ihop gruppen lite mer eller vill ni att er klass ska ta chansen att få nya perspektiv på grupproller. Där kommer vi KFUM-gårdar in, en bra spridning geografiskt, pedagogik i världsklass och ett engagemang för... Läs hela

100

Brottsoffermyndigheten

C06:13
Läromedel, Material till förskola

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter och att uppmärksamma deras behov och intressen. Brottsoffermyndigheten kommer att berätta och visa sitt informationsmaterial för barn och unga. Det handlar dels om webbplatsen jagvillveta.se, som innehåller information om brott som kan drabba barn och unga och var de kan få stöd och skydd. Myndigheten kommer också... Läs hela