Seminarier

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till miniseminarierna samt allt program under lördagen 17 nov krävs ingen biljett (du behöver dock registrera dig här). För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

StigandeFallande

Mänskliga Rättighetsdagarna 2019 i Linköping!

Marie Daun
Fredag 14:30 - 15:00 Lilla scen
Mänskliga rättighetsdagarna, Linköping kommun m.fl.

Kom och få en försmak av Mänskliga rättighetsdagarna som nästa år för första gången kommer till Linköping! Cirkus Bataljonen inleder med att ge oss ett perspektiv på mänskliga rättigheter genom sitt konstnärliga uttryck. Föreningen Ordfront överlämnar hedersuppdraget att ta över värdskapet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2019 till Linköping.

Hope for Haiti?

Pierre Esperance
Fredag 15:30 - 16:30 Globala scenen
Föreningen Ordfront

Haitians have been scourged by natural disasters as well as political violence and corruption. Is there any hope for Haiti?

Social media - a tool for peace in Cameroon

Sylvie Ndongmo, ordförande IKFF Kamerun (WILPF Cameroon)
Fredag 12:00 - 12:30 Globala scenen
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF (WILPF Sweden)

Social media is a powerful tool that can be used for information and dialogue, but also to divide people. This can have serious consequences, especially in conflict contexts. Platforms are used to manipulate the truth, spread violent messages and hatred. To prevent the country from falling into a cycle of violence, WILPF Cameroon has held trainings on non-violent communication as a tool to promote peace. What can we learn?

Trygghet för vem?

Lördag 12:30 - 13:00 Stora scen
Förorten Mot Våld

Det senaste året har 320 skjutningar skett och siffran fortsätter tyvärr att stiga. Trygghet är med andra ord en av de viktigaste frågorna för många boende i förorter runtom i landet. Men trygghet handlar inte bara om att stoppa skjutningarna med hjälp av militärer, övervakningskameror och fler poliser. Trygghet handlar också om att ha en fungerande skola i sitt bostadsområde, möjligheten att få jobb och komma in på arbetsmarknaden och möjlighet till en egen bostad.

Högerextrema vindar blåser hårt över Brasilien

Julia Qwist, Oscar Barajas
Torsdag 16:30 - 17:00 Globala scenen
Latinamerikagrupperna

Jair Bolsonaro från Socialliberala partiet (PSL) blev nyligen Brasiliens nye president. Resultatet var inte oväntat, men likväl omtumlande och djupt oroande. Den före detta militären har under valrörelsen hyllat militärdiktaturer, tortyr och dödsstraff och hans karriär har hittills kantats av kontroversiella uttalanden mot homosexuella, afro-ättlingar, kvinnor, urfolk, och åsiktsmotståndare.Brasilien, världens fjärde största demokrati, har röstat fram en president som gick till val på att gå ur FN, lämna Parisavtalet, som har planer på att öppna för exploatering av skyddade naturområden i Amazonas och satsa än mer på storskaligt industrijordbruk. Under seminariet kommer vi att  diskutera hur läget ser ut i dag i Brasilien och hur Bolsonaros politik kommer att påverka Brasiliens mest utsatta grupper, särskilt landets urfolk och jordlösa bönder, och även hela vår planet. 

Politisk organisering med fokus på kvinnliga urfolksledare

Latinamerikagrupperna
Fredag 15:00 - 15:30 Globala scenen
Latinamerikagrupperna

Seminariet kommer att handla om en av våra praktikanters erfarenheter av politisk organisering med fokus på folkrörelsen Bartolina Sisas arbete i Bolivia med kvinnliga urfolksledare

Prosalyrik från Sapmi

Lördag 14:00 - 15:00 Lilla scen
Föreningen Ordfront

Samtal runt viktiga förändringar i hets och hatbrottslagstiftningarna och angränsande lagar i brottsbalken.

Våld mot dem som försvarar rätten till mark kan ofta kopplas till stora investeringar. Ett exempel är svenska pensionsfonder i Brasilien.

Songlines

Lördag 11:30 - 12:00 Lilla scen
Songlines

…jobbar medskapande med musik och kultur i en tid där ungdomar som flytt kämpar med att få ihop vardag och skola. Vilka är utmaningarna och möjligheterna? Vad är din Songline?

De senaste 50 åren har situationen globalt sett förbättrats i många områden och länder i världen. Samtidigt är situationen fortfarande mycket oroande i ett stort antal länder. Hur kan alla som arbetar globalt mot en hållbar utveckling försäkra sig om att hbtqi-personer inkluderas i arbetet? Hur kan vi se till att vi inte upprätthåller, eller till och med stärker, rådande normativa föreställningar om kön och sexuell läggning. Under denna workshop ger RFSL konkreta tips om hur hbtqi-frågor bättre kan inkluderas och delar även ut handboken - "En värld för alla". I detta seminarium vänder sig RFSL till organisationer och personer som arbetar med internationellt utvecklingssamarbete eller annat globalt arbete och delar med sig av lärdomar från RFSL:s mångåriga arbete i Sverige och inom internationellt utvecklingssamarbete för hbtqi-personers rättigheter.

Så minskar vi självmorden

Torsdag 15:30 - 16:00 Stora scen
Suicide Zero

I dag vet vi hur vi skulle kunna förebygga majoriteten av alla självmord. Men kunskapen är inte allmänt känd. Rädsla, okunskap och myter gör att statistiken är snarlik år efter år. Efter det här seminariet ska du ha fått kunskaper om hur du kan bidra till att rädda liv.

Utsatta EU-medborgare, många romer, syns i gatubilden i alla svenska städer. Men vilka är de? Varför är de här, och vad drömmer de om? Och i vilken mån garanterar det svenska samhället deras mest grundläggande rättigheter? Amnesty släppte nyligen en rapport om deras situation från ett diskrimineringsperspektiv. Vår utgångspunkt är att Sverige inte kan vända dem ryggen bara för att de är medborgare någon annanstans. Kom och hör om vår innovativa kampanj för att lyfta frågan till den nivå där den hör hemma: där alla människor har rättigheter, och där staters skyldigheter omfattar alla.

46. Rätten till den förebyggande cancervården

Lena Sharp, Roger Henriksson
Fredag 09:00 - 10:00 T4
Regionalt Cancercentrum (RCC) Stockholm – Gotland

Regionalt cancercentrum Stockholm - Gotland har varit lyckosamma i arbetet med att nå ut till de människor som vanligtvis inte nås av den förebyggande cancervården. Detta genom att rekrytera volontärer i det lokala föreningslivet, i religiösa församlingar eller i andra lokala nätverk. Framgången ligger i att använda sig av flerspråkighet och lokalkännedom och att utveckla dialogen så att fler ges möjlighet att förstå hur den förebyggande cancervården fungerar och hur den kan rädda liv.

Rätten till ett liv fritt från våld – hela livet!

Alfhild Petren, Marika Fahlen, Thomas Hammarberg
Fredag 10:30 - 11:00 Lilla scen
PRO Riks och PRO Global/Pensionärer utan gränser

Våld mot äldre människor förekommer i alla länder. Äldre utsätts för diskriminering och olika former av övergrepp i såväl hemmet som på vårdinrättningar och i offentliga miljöer. Äldre kvinnor kan vara särskilt utsatta p g a att de hindras från att utöva sina mänskliga rättigheter, samt att de generellt sett är fattigare och oftare befinner sig i en beroende ställning. Ändå är äldre kvinnors och mäns villkor och våldet mot dem osynliga i statistiken i såväl stabila länder som Sverige, som i konflikt- och humanitära situationer. Vad kan och bör göras för att ändra detta och bidra till att rätten till frihet från våld omfattar även äldre?
PRO Global/Pensionärer utan gränser bjuder in till ett samtal med Thomas Hammarberg, f d Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter och Marika Fahlén, f d ambassadör med fokus på humanitära frågor, fred och konflikt. Samtalsledare är Alfhild Petrén, PRO Global

When police discretion is misused

Victor Olisa
Fredag 13:30 - 14:00 Stora scen
Mänskliga rättighetsdagarna

78. Threatened by the family

Shahin Ashraf
Fredag 14:30 - 15:30 T6
Ibn Rushd Studieförbund, Islamic Relief

Thousands of people live with oppression related to “honour”. Killing in the name of honour is the most discussed aspect of the phenomenon, but this is only one aspect of it. What is honour crime, or “patriarchal crimes against autonomy”? What is the potential role of faith-based partnerships in preventing and addressing honour crime?
Shahin Ashraf is global advocacy advisor for the international humanitarian organisation Islamic Relief Worldwide, with experience of fighting gender injustices in several countries. She will share with us a technical understanding of honour crime and the legislation around it. She will also talk about “Honour her”, Islamic Relief’s part in an annual global campaign against gender-based violence, which is part of a strategy to promote gender justice from an Islamic faith perspective.

47. Applying transitional justice in repressive societies – challenges and possibilities

Fabián Salvioli
Fredag 09:00 - 10:00 T5
Fonden för Mänskliga Rättigheter

Transitional justice refers to the ways countries emerging from periods of conflict and repression address large-scale or systematic human rights violations so serious that the normal justice system will not be able to provide an adequate response. With the assistance of the recently elected UN Special Rapporteur Fabián Salvioli and a civil society representative, the seminar particularly focuses on how transitional justice can be applied in democratically fragile societies.This seminar will be interpreted in writing by real-time captioning.

Fair Sex-skola - det här möter vi i svenska skolan

Johanna Wallertz, Julia Andén, Malin Roux Johansson
Fredag 16:00 - 16:30 Lilla scen
Realstars

Under tre år har vi i Realstars arbetat tillsammans med skolor, lärare och unga för att skapa Fair Sex-skolor. Vi delar med oss av våra erfarenheter och verktyg för att motverka skeva normer, övergrepp, diskutera gråzoner och uppnå ökad jämställdhet. Fair Sex, sex på lika villkor, är vårt budskap.

FILM SCREENING: 3 Stolen Cameras

Lördag 14:30 - 15:00 Globala scenen
Equipe Media & RåFILM

A video activist group is struggling to keep their cameras in occupied Western Sahara where the Moroccan regime implement a total media blockade.