Seminarier

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till miniseminarierna samt allt program under lördagen 17 nov krävs ingen biljett (du behöver dock registrera dig här). För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

83. To work for human rights in headwinds - Israel and Palestine

Hagai el Ad, BT Selem in Israel, Mahmoud AbuRahma of Al Mezan in Gaza , Agneta Johansson
Fredag 16:00 - 17:30 T1
Diakonia

The situation in Israel and in Palestine is going backwards rapidly in many respects. In Israel, in Gaza and in the West Bank, human rights organizations work to create hope, document human rights abuses, and challenge political actors in order to improve protection and provide alternative right-based approaches.The reduced civic space and democratic deficit, threats and intimidation is something they share together - regardless of whether we are dealing with violations by Israel, the facto authorities in Gaza or the Palestinian Authority

Utsatta EU-medborgare, många romer, syns i gatubilden i alla svenska städer. Men vilka är de? Varför är de här, och vad drömmer de om? Och i vilken mån garanterar det svenska samhället deras mest grundläggande rättigheter? Amnesty släppte nyligen en rapport om deras situation från ett diskrimineringsperspektiv. Vår utgångspunkt är att Sverige inte kan vända dem ryggen bara för att de är medborgare någon annanstans. Kom och hör om vår innovativa kampanj för att lyfta frågan till den nivå där den hör hemma: där alla människor har rättigheter, och där staters skyldigheter omfattar alla.

85. Det öppna samhället och dess fiender

Urban Strandberg, Erik Lövgren, Magnus Hedberg, Mats Eriksson, Monica Löfgren Nilsson
Fredag 16:00 - 17:30 T3
Göteborgs universitet

Denna panel tar fasta på professionella grupper som utsätts för hot om våld och för konkreta våldsamma handlingar – både mot sig själva och mot sina anhöriga. Flera dimensioner är aktuella idag. Det handlar om rätten till ett yrkesliv fritt från våld: en arbetsmiljöfråga och inte minst en demokrati- och rättssäkerhetsfråga. Det handlar om rätten till ett privatliv fritt från våld: vem ska vilja och våga sikta på arbete inom ett yrke om det finns risk om hot om våld i privatlivet. Får vi utöva våra yrken i fred? Får vi leva våra privatliv i fred?

86. Vägar till ett liv utan våld och kriminalitet

Eva-Britt Leander
Fredag 16:00 - 17:30 T4
Stockholms stad, socialförvaltningen

Samtal om Stockholms stads arbete med sociala insatsgrupper för att erbjuda vägar ut ur kriminalitet och våld.
Sociala insatsgrupper är en samverkansplattform med ursprung i betänkandet Kriminella grupperingar– motverka rekrytering och underlätta avhopp (SoU 2010:15). Stockholms stad har sedan 2013 arbetat för att utveckla Sociala insatsgrupper för unga vuxna. Fem år av arbete har etablerat nya möjligheter till förändring för många unga vuxna och erfarenheterna är ovärderliga. Hur kan vi arbeta tillsammans för att uppnå förändring och varför är det nödvändigt? 

I april 2018 överlämnade Svenska Tornedalingars Riksförbund en förstudie, "Då var jag som en fånge" till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Förstudien syftar till att synliggöra en del av Sveriges historia och att det tillsätts en sannings- och försoningskommission för meänkielitalare och tornedalingar. Under seminariet kommer vi att samtala kring frågor som, varför är det viktigt att prata om statens övergrepp på meänkielitalare och tornedalingar under 1800- och 1900-talet? Varför ska vi gräva i det som redan skett? Kan skam ärvas och om allas rätt till sitt kulturella arv. 

Å ena sidan har barn rätt till ett liv fritt från våld, å andra sidan har föräldrar rätt att använda ett visst mått av våld för att exempelvis skydda barnet. Hur ser förhållandet mellan dessa två delar ut? Vilken betydelse har aga-förbudet idag? Finns det ett behov
av en särskild brottsbestämmelse som rör barnmisshandel? Och vilken betydelse
har barnkonventionen i dessa sammanhang? Hur bemöts barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar när de utsatts för brott?  Detta är frågor som Barnrättscentrums
forskare diskuterar vid detta seminarium. 

89. Vägen bort från hedersrelaterat våld och förtryck

Mariet Ghadimi, Tina Karlsson, Talin Davidian, Sara Lehman
Fredag 16:00 - 17:30 C6
TRIS- tjejers rätt i samhället

Mariet och Tina lärde känna varandra när Tina precis lämnat
sin familj. Tina orkade inte mer. Hon ville leva sitt eget liv. Mariet är en av
grundarna till organisationen TRIS. Seminariet fokuserar på livslinjer – processer
som formar människor och vad som blir möjligt att se, vilka val som görs tänkbara
och skapar vägar bort från hedersförtryck och våld. Tinas egna erfarenheter varvas
med Mariets erfarenheter av det social arbetes praktik och forskning kring unga
som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld.  

90. Genocide of Rohingya and Oppression of Minorities in Myanmar

Dr. Hla Kyaw, Miss. Kristina Jelmin, Dr. Ambia Parveen, Dr. Imam Abdul Malik Mujahid, Mr. Dil Mohammad, Mr. Abul Kalam, Mohammad Rafique, Mr. Yasri Khan, Miss. Arafah
Fredag 16:00 - 17:30 C7
The Swedish Rohingya Association & The European Rohingya Council

Myanmar’s horrific and savage destruction of Rohingya is described by the  Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar as a genocidal act committed by Myanmar Armed Forces.The Myanmar military’s horrific actions against the Rohingya, Kachin and Shan peoples, are Acts of Genocide, War Crimes and Crimes Against Humanity.And the International community has so far failed to stop these crimes of all crimes, Genocide against Rohingya.

Temat under seminariet är våldsprevention, maskulinitet och rättigheter. Under passet varvas föreläsningsmoment med interaktiva övningar ur Machofabrikens metodmaterial. Deltagarna får prova på delar av Machofabrikens nya metodmaterial i form av förhandsvisning av nya filmer, prova på nya övningar m.m.Machofabriken ägs av organisationerna MÄN, Roks och Unizon och är en metod och ett metodmaterial för den som arbetar med unga mellan 13-25 år.

92. Strukturellt våld mot samiska traditionella marker

Josefina Skerk, Katarina Inga, Katri Linna, Niila Inga
Fredag 16:00 - 17:30 Presscenter
Civil Rights Defenders, Naturskyddsföreningen

Urfolkens rättigheter har ett starkt skydd i internationell rätt. Kopplingen mellan naturskydd och urfolkens traditionella kultur och näringar är väl känd. Samtidigt har dock de mark- och vattenområden som urfolken nyttjar, i allt större utsträckning utsatts för exploatering med långtgående negativ påverkan för både naturen och urfolkens levnadsförutsättningar. Detta gäller i hög grad även Sverige och det samiska folket. Vart är vi på väg idag?

Avsluta dagen med inspiration och after- work känsla. På scenen spännande möten mellan konst och aktivism. SETTINGS bjuder på musik, spoken word och möten med konstnärer och aktivister. Konferencier: Niki Tsappos. Artist Kajsa Grytt, Joel Mauricio Isabel Ortiz och Saadia Hussain.Hälltider: 16.00-16.07 Niki Tsappos samt Moa Schulman och Sepidar Hosseini, 16.07-16.22 Joel Isabel Maurisio Ortis läser från sin bok, 16.22-16.30 Niki Tsappos och Saadia Hussain, 16.30-16.40 Niki Tsappos och Sylvie Ndongmo, 16.40-17.00 Kajsa Grytt
 

Fair Sex-skola - det här möter vi i svenska skolan

Johanna Wallertz, Julia Andén, Malin Roux Johansson
Fredag 16:00 - 16:30 Lilla scen
Realstars

Under tre år har vi i Realstars arbetat tillsammans med skolor, lärare och unga för att skapa Fair Sex-skolor. Vi delar med oss av våra erfarenheter och verktyg för att motverka skeva normer, övergrepp, diskutera gråzoner och uppnå ökad jämställdhet. Fair Sex, sex på lika villkor, är vårt budskap.

PEACE EDUCATION PROGRAM (PEP) – Fred börjar med mig

Jan-Ola Hallberg
Fredag 16:30 - 17:00 Lilla scen
Inspirationsforum Sverige

PEP är en videobaserad kurs som hjälper människor att upptäcka och stärka sina egna inre resurser som leder till trygghet och ökad självkänsla.

Unga Fredsbyggare 2250

Shade Amao, Simón Cabrera Ebers
Fredag 16:30 - 17:00 Globala scenen
Fryshuset

Fryshuset arbetar för att implementera UNSC 2250 genom att stärka unga Fredsbyggare både nationellt och internationellt. Genom att förse unga med verktyg inom konfliktlösning, projektledning och medling stödjer vi ungas förmåga att skapa en fredligare värld. . 

93. The Perils of Defending Human Rights

Andrea Rocca, Pierre Esperance, Anna Wigenmark
Lördag 10:00 - 11:00 T1
Mänskliga rättighetsdagarna och Föreningen Ordfront

This year marks the anniversary of the UN Declaration on Human Rights Defenders. It was adopted by the UN General Assembly in 1998 but still today it is far too often ignored, human rights defenders are threatened, harassed and sometimes even killed when defending all our fundamental human rights. Even if the declaration is not legally binding, it is more and more acknowledged that violence against human rights defenders is a violation of a state’s obligations according to binding human rights treaties. In order to adhere to their obligations states should take steps to guarantee the protection of human rights defenders, including the adoption of specific legislation to protect and recognise defenders, and the revocation of legislation which restricts or hinders their work. But what identifies a human rights defender and why is this a kind of activism that places particular obligations on states? Can wichever method be used while defending human rights – breaking the the law? Is breaking the law sometimes inevitable? Why is there not a binding treaty particularly on the protection of human rights defenders – do we need one?This seminar presents and discusses the perils and challenges human rights defenders all over the world face today – who or what constitutes the biggest threat; states or non-state actors? 

I statens våld - misstänkliggjord och omkringskuren

Erika Wermeling, Emma Johansson, Susanne Berg
Lördag 11:00 - 11:30 Stora scen
STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

Ett samtal om hur kringskurna rättigheter gör personer med normbrytande funktionalitet mindre jämlika och mer utsatta - en historisk tillbakagång.

Men jag slåss ju inte? - om våld och MOD, ett verktyg mot våld

Karin Ljung Aust, Paulina Lindgren
Lördag 11:00 - 11:30 Lilla scen
Sensus, Bilda

MOD är ett pedagogiskt koncept som vill bidra till ett socialt jämlikt och hållbart samhälle. Sambandet mellan ojämlikhet och våld är starkt. MOD vill genom träning i ett normkreativt förhållningssätt, bidra till att förändra förtryckande strukturer som genererar våld, t ex destruktiva könsnormer, rasism, och homofobi. MOD ger också redskap för att arbeta förebyggande genom träning i att uppmärksamma och hejda våld redan i botten av den s.k..våldspyramiden. Vill du veta mer om MOD och hur du kan arbeta för att förebygga våld så kom på studieförbunden Bildas och Sensus miniseminarium För mer info kontakta studieförbunden direkt Bilda: Paulina Lindgren paulina.lindgren@bilda.nuSensus: Katharina Persson katharina.persson@sensus.se

I flera av dagens väpnade konflikter utmanas krigets lagar. Vad betyder reglerna för människor
i konfliktområden? Följs reglerna mer än vi hör om?

94. Kärlek som blir våld – om radikalnationalism och hatet mot muslimer

Mattias Gardell, Patrik Hermansson
Lördag 11:30 - 12:30 T1
Mänskliga rättighetsdagarna och Föreningen Ordfront

Islamofobi eller hat mot muslimer förenar de högerextrema – och inte minst radikalnationalistiska – rörelserna i Europa idag. Går det att förstå eller förklara varför grupper som Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) eller Alternativ för Sverige hatar muslimer så intensivt att de är beredda att ta till våld för att stoppa muslimer från att etablera sig i Sverige. Vad är det som gör mångkulturalism så farligt, liksom internationalism, feminism, mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet? Forskaren Mattias Gardell har intervjuat medlemmar i det radikalnationalistiska landskapet, från SD över AFS till NMR som menar att de drivs av kärlek snarare än hat. Hur kan det hänga ihop?

95. Svensk säkerhetspolitik för fred

Lotta Sjöström Becker , Agnes Hellström, Lars Ingelstam, Mats Karlsson
Lördag 11:30 - 12:30 C6
Kristna Fredsrörelsen, Studieförbundet Bilda

Säkerhetspolitik handlar om så mer än militär styrka. Men vem lyssnar på fredsrörelsen när både svenska upprustningshökar och ryska desinformationskampanjer flyttar fram sina positioner? Dags att snäppa upp oss? Hur kan Sveriges säkerhetspolitik bli mer fredsskapande?