Seminarier

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2018. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Till miniseminarierna samt allt program under lördagen 17 nov krävs ingen biljett (du behöver dock registrera dig här). För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Under Fler sökalternativ kan du också sortera programmet utifrån teman, målgrupper och språk. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

Vilka metoder finns för att motverka våldsam extremism? Välkommen till ett samtal om föreningslivets roll för stärkt tillit och demokrati.

Killed for Organs - dokumentärfilm med svensk text

Andrea Elvhage, Nicolas Strömback
Torsdag 17:00 - 17:30 Globala scenen
International Society for Human Rights Sweden

Miljontals samvetsfångar i Kina beräknas ha mördats sedan 2000 i statssanktionerade organstölder, enligt flera oberoende undersökningar. ISHR Sweden anordnar filmvisning med diskussionsstund.

RFSL Stödmottagning (fd brottsofferjour) har gett stöd till hbtq-personer utsatta för hot eller våld i 20 år och har en unik erfarenhet på området. Vi erbjuder både känslomässigt och praktiskt stöd till personer utsatta för hatbrott, våld i nära relation, hedersrelaterat hot och våld samt sexuellt våld. Under seminariet beskriver Maria Tillquist (kurator på RFSL Stödmottagning)  våldsutsatta hbtq-personers erfarenheter och behov, samt våra erfarenheter av att ge stöd. 60 min.

44. Trygga, säkra evenemang

Amanda Netscher, Andreas Welin, Joppe Philgren , Pelle Ullholm
Fredag 09:00 - 10:00 T2
Länsstyrelsen Stockholm, Polisen, RFSU och Svensk Live

År 2017 inledde Länsstyrelserna samverkan mellan intresseorganisationen Svensk Live, RFSU och Polisen för att skapa tryggare och säkrare publika evenemang, som exempelvis festivaler, kulturevent ellerstadsfester. I oktober 2017 anordnade vi ett erfarenhetsseminarium och här kan du se en kortfattad version om vad som togs upp då. https://youtu.be/UIwA3BhHDzM. Under år 2018 växlar vi upp vårt arbete med digitala utbildningar, film och fysiska träffar över hela landet. Våra främsta målgrupper är arrangörer (näringsliv), kommuner och civilsamhälle men även myndighetspersoner inom offentlig och statlig sektor.
Sakområdesöverskridande, samverkan med andra länsstyrelser, samverkan med flera aktörer externt, kring trygghet och universellt våldsförebyggande arbete.

45. Människors rätt till trygghet – staters ansvar

Linda Borgheden, Akiko Ahl, Anna Widepalm, Tomas Sevén
Fredag 09:00 - 10:00 T3
Folke Bernadotteakademin (FBA)

Det är statens uppgift att se till att människor kan leva ett liv fritt från våld. Statens roll som ansvarsbärare är att respektera, skydda och möjliggöra för kvinnor, män, pojkar och flickor att utöva sina mänskliga rättigheter. För att förhindra våld krävs respekt för mänskliga rättigheter och förebyggande insatser. Folke Bernadotteakademin (FBA) stödjer freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Välkommen till ett samtal om statens ansvar och roll för att förverkliga människors rätt till ett liv utan våld. Vi tar avstamp i Colombia, Somalia och Ukraina – tre länder med olika slags utmaningar.

46. Rätten till den förebyggande cancervården

Lena Sharp, Roger Henriksson
Fredag 09:00 - 10:00 T4
Regionalt Cancercentrum (RCC) Stockholm – Gotland

Regionalt cancercentrum Stockholm - Gotland har varit lyckosamma i arbetet med att nå ut till de människor som vanligtvis inte nås av den förebyggande cancervården. Detta genom att rekrytera volontärer i det lokala föreningslivet, i religiösa församlingar eller i andra lokala nätverk. Framgången ligger i att använda sig av flerspråkighet och lokalkännedom och att utveckla dialogen så att fler ges möjlighet att förstå hur den förebyggande cancervården fungerar och hur den kan rädda liv.

47. Applying transitional justice in repressive societies – challenges and possibilities

Fabián Salvioli
Fredag 09:00 - 10:00 T5
Fonden för Mänskliga Rättigheter

Transitional justice refers to the ways countries emerging from periods of conflict and repression address large-scale or systematic human rights violations so serious that the normal justice system will not be able to provide an adequate response. With the assistance of the recently elected UN Special Rapporteur Fabián Salvioli and a civil society representative, the seminar particularly focuses on how transitional justice can be applied in democratically fragile societies.This seminar will be interpreted in writing by real-time captioning.

48. När hot och hat påverkar förtroendevalda i sitt uppdrag

Anna- Lena Pogulis, Carina Sammeli, Ida Legnemark, Murad Artin
Fredag 09:00 - 10:00 T6
SKL


Förtroendevalda
ska representera och företräda sin väljare, men också medborgare som de träffar
i dialoger för att ge inflytande i samhällsbyggandet. När förtroendevalda påverkas
i sina beslut av hat och hot är det ett allvarligt hot mot vår demokrati. Det
är fler yngre, fler kvinnor och fler män med utländsk bakgrund som
drabbas.  Det
är viktigt att skapa trygga förutsättningar för alla grupper i samhället att
verka som förtroendevalda.

De senaste åren har flera fall blivit uppmärksammade där lärare har hållit fast utåtagerande och stökiga elever. Enligt skollagen har lärare har en skyldighet att ingripa när en elev på ett allvarligt sätt stör ordningen eller är utgör en risk för sig själv eller andra elever. Men vuxna får aldrig kränka ett barn. När Barn- och elevombudet utreder anmälningar där skolpersonal har hållit fast ett barn eller en elev ställs dessa två intressen mot varandra. Hur kan skolor och lärare agera för att förhindra att våldsamma situationer kan uppstå?

50. Mänskliga rättigheter – en självklarhet i kommunen

Gabriella Fredriksson, Gabriella Fredriksson, Love Hetz
Fredag 09:00 - 10:00 C7
RWI

Kommunens ansvar för mänskliga rättigheter är inget nytt ansvar det innebär inte heller att ett nytt parallellt system behövs. Det handlar om ett nytt sätt att jobba i den dagliga verksamheten, att sätta medborgarens behov och rättigheter i centrum . Men hur gör man? I seminariet kommer två personer att presentera idéer på hur man kan jobba effektivare och skapa en kultur som främjar alla och stärker deras rättigheter.

51. Flyktingrättens skydd mot våld

Martin Ratcovich, Louise Dane
Fredag 09:00 - 10:00 C8
Stockholm Center for International Law and Justice samt Barnrättscentrum, Juridiska institutionen, Stockholms universitet

Panelsamtalet har ett juridisk perspektiv och handlar om hur flyktingrätten
bidrar till rätten till ett liv fritt från våld. Var finns reglerna? Hur
uppstår och utvecklas de? Får en stat utvisa till osäkra förhållanden? Måste stater
bevilja asyl? Hur tillämpas reglerna? Hur förhåller de sig till
mänskliga rättigheter? Genom att ge svar på dessa och närliggande frågor förklarar
samtalet hur flyktingrätten skyddar mot våld.

52. Nej till våld – Ja till att inkludera barn, unga och vuxna

Daniel Werkmäster, Gunilla Sjöblom, Monica Söderström, Sara Rostvik
Fredag 09:00 - 10:00 Presscenter
Uppsala kommun

Ingen ska behöva avstå från att göra det som den vill för
att utvecklas till en hel person. Uppsala kommun driver ett utvecklingsarbete
med människorättsbaserat arbetssätt inom 4 pilotverksamheter: förskola, fritid,
arbetsmarknad och konstmuseum. Vad har det inneburit i praktiken och hur jobbar
vi med tillgänglighet och inkludering som förebyggande metod mot kränkningar
och våld? Upplägget för seminariet är en kombination av föredragning och
workshop.

Dödsorsak: kvinna

Elin Holmgren
Fredag 09:00 - 09:30 Lilla scen
Unizon

Varje år mördas 17 kvinnor i Sverige  av en man de har eller har haft en relation med.  Hur kan samhället ta ansvar för att tillgodose även kvinnors grundläggande mänskliga rättigheter? Välkommen på ett seminarium om kvinnohat och mäns våld.

Human Rights risks in the mining of minerals for electronics

Linda Scott Jakobsson, Joakim Wohlfeil, Kristina Sehlin MacNeil
Fredag 09:00 - 09:30 Globala scenen
Swedwatch

Film sneak preview and discussion on the extractive violence and human rights impacts on local communities when minerals used in electronics are extracted.

Hur bidrar ekumeniska aktörer till våldminskande på Västbanken, Palestina? Ekumeniska följeslagare berättar om följeslagarmetoden.

Våld mot dem som försvarar rätten till mark kan ofta kopplas till stora investeringar. Ett exempel är svenska pensionsfonder i Brasilien.

I Rättighetsreportrarna, som är digitalt och kostnadsfritt, undersöker elever sin skola utifrån barnkonventionen. Vi visar hur läromedlet funkar!

Runt om i världen fängslas och förföljs journalister, konstnärer, musiker och författare, endast för att de gör sin röst hörd. ICORN  - Internationel Cities of Refuge Network, är en internationell medlemsorganisation för städer, kommuner, landsting eller regioner som arbetar för yttrandefrihet. Under detta seminarium går vi igenom vad ICORN gör, hur din stad/region/kommun kan bli medlem, samt vad det innebär att vara fristad för hotade konstnärer i Sverige.Medverkande: Karin Hansson, nationell samordnare ICORN Sverige

Kärlek börjar aldrig med bråk

Sofie Markne, Stina Widman
Fredag 10:00 - 10:30 Lilla scen
Juventas Ungdomsjour i Södertälje

Kärlek börjar aldrig med bråkVi bjuder in till en föreläsning om vårt normkritiska våldsförebyggande metodmaterial "Kärlek börjar aldrig med bråk".  

Visa civilkurage!

Anna Vigdis Gustavsson
Fredag 10:00 - 10:30 Globala scenen
Kristna Fredsrörelsen, Studieförbundet Bilda

Visa civilkurage - vi ger nya perspektiv och verktyg för att ingripa mot förtryck, orättvisor och kränkningar i vardagen genom praktiska övningar.